Aplinkos apsaugos departamentas apie pažeidimus gavo beveik 13 tūkst. pranešimų

Reklama baigsis po sek.

Aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimo skyrius 2020 m. sausio–liepos mėn. gavo 12 738 pranešimus. Daugiausia pranešimų – net 4 008 – buvo apie laukinių gyvūnų susidūrimus su transporto priemone, apie galimus žvejybos pažeidimus informuota 1 520 kartų.

Aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimo skyrius (toliau – PPS) 2020 m. sausio–liepos mėn. gavo 12 738 pranešimus (palyginimui 2019 m. – 10 326, 2018 m. – 11 346, 2017 m. – 9 651, 2016 m. – 8 491).

Per šį laikotarpį Vilniaus regiono žmonės į PPS kreipėsi 3 469 kartus (27 proc.), Kauno – 2 104 (16 proc.), Klaipėdos – 1 944 (15 proc.), Alytaus – 1018 (8 proc.), Marijampolės – 471 (4 proc.), Panevėžio –1024 (8 proc.), Šiaulių – 1599 (13 proc.), Utenos – 1109 (9 proc.).

Skirstant pranešimus pagal įstaigas, į kurias buvo kreiptasi perduodant informaciją, nustatyta, kad tiesiogiai į PPS kreiptasi 2 525 kartus. Kita dalis pranešimų buvo pateikti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 (9 026 pranešimai) ir per kitas tarnybas (1 187 pranešimai).

Didžiąją dalį gautų pranešimų sudaro pranešimai apie įvykius dėl sužeistų, automobilio užmuštų ar sužalotų laukinių gyvūnų, taip pat dėl laukinių gyvūnų, esančių nebūdingoje jiems aplinkoje, atklydusių į gyvenamąsias vietoves. Taip pat dėl laukinių gyvūnų, kurie gali būti potencialiai pavojingi žmonėms, jų sveikatai ar turtui.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad pranešimų apie įvykius su laukiniais gyvūnais kasmet daugėja. Šiemet sausio–liepos mėn. apie tai gauta 5830 pranešimų, iš kurių 4 008 pranešimai buvo apie laukinių gyvūnų susidūrimus su transporto priemone. Tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. gautas 5 701 pranešimas, 2018 m. – 5 778, 2017 m. – 5 538, 2016 m. – 4 521, 2015 m. – 2 968.

2020 m. sausio–liepos mėn. ypač daug pranešimų buvo susijusių su žvejyba – 1 520 pranešimų. Dėl medžioklės pažeidimų kreiptasi 337 kartus, vandens transporto priemonių pažeidimų – 179, vandens juostų pažeidimų – 211, oro taršos – 489, taršos nuotekomis – 656,  vandens taršos – 393, kitos taršos – 159, atliekų netvarkymo – 912, atliekų deginimo – 886, neteisėtų kirtimų – 353, neteisėto augmenijos skynimo – 7, avarijų – 28, kitų pažeidimų – 332 kartus.

PPS pareigūnai, reaguodami į gautus pranešimus, 2020 m. sausio–liepos mėn. 1 241 kartą ne darbo metu siuntė AAD valdybų pasyvų budėjimą namuose vykdančius pareigūnus ištirti gautų pranešimų į vietą. 811 kartų išvykimai pasitvirtino ir buvo nustatyti aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymo atvejai: brakonieriavimas, aplinkos teršimas ir kita aplinkai kenksminga veika, pavyzdžiui, atliekų deginimas, netinkamas nuotekų ir srutų tvarkymas.

2020 m. sausio–liepos mėn. ne darbo metu AAD valdybų pasyvų budėjimą namuose vykdantys pareigūnai dažniausiai buvo siųsti ištirti pranešimų dėl brakonieriavimo žvejybos srityje, tai sudarė 43 proc. visų gautų pranešimų.

Visuomenė raginama ir toliau aktyviai naudotis suteikta galimybe pranešti apie skriaudžiamą gamtą, aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus. Pranešti apie pastebėtus aplinkos apsaugos pažeidimus, kitus nustatytų reikalavimų nesilaikymo atvejus, pastebėtus aplinkos apsaugos teršimo ar niokojimo atvejus galima skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112 arba tiesiogiai Aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimo skyriaus telefonu 8 (5 )273 2995.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių