Atmesta „Grigeo Klaipėda“ taršos leidimo pakeitimo paraiška

Reklama baigsis po sek.

Aplinkos apsaugos agentūra atmetė AB „Grigeo Klaipėda“ paraišką pakeisti taršos leidimą. Dar metų pradžioje skandalingai pagarsėjusi bendrovė siekė nuotekų valymo baro modernizacijos Dumpių kaime esančioje teritorijoje.

Bendrovė paraiškoje nurodė, kad planuojamos ūkinės veiklos metu žadama modernizuoti esamus nuotekų valymo įrenginius, uždengiant esamas nuotekų išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpas, įrengiant oro valymo (ozonavimo) įrangą, skirtą valyti oro teršalus iš uždengtų pirminio nusodinimo ir išlyginamojo rezervuaro talpų<…>“ ir, kad „<…>Planuojama modernizuoti susidarančio nuotekų dumblo tvarkymo veiklą, įrengiant dumblo mechaninio sausinimo įrenginius. Dėl šios veiklos PŪV metu planuojama statyti du modulinius statinius, kuriuose būtų vykdomas dumblo sausinimo procesas. Šiuos statinius numatoma prijungti prie sklype jau esančios inžinerinės infrastruktūros (elektros, nuotekų tinklų). Prie šių modulinių pastatų numatoma statyti daugiasluoksnių plokščių (Sandwich tipo) uždarą konstrukciją, kurioje būtų laikomi du konteineriai sausintam dumblui surinkti iš sausinimo įrenginių.<…>“.

Aplinkos apsaugos agentūra „Grigeo Klaipėda“ pateiktą paraišką atmetė. Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, priimtas sprendimas, kad Taršos leidimo pakeitimui bei planuojamai ūkinei veiklai įmonė turi privalomai atlikti poveikio aplinkai vertinimą (PAV).

„Agentūra negali įvertinti pateiktoje AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškoje TIPK leidimui pakeisti pateiktų sprendinių, susijusių su AB „Grigeo Klaipėda“ planuojama ūkine veikla (PŪV), nes poveikio aplinkai vertinimo metu detaliai neįvertintos PŪV alternatyvos bei galimybės. Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 4 punktu ir TIPK taisyklių 16 punkto nuostatomis, TIPK leidimas gali būti keičiamas ir (ar) išduodamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimą, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu tokios procedūros privalomos, išskyrus atvejus, kai leidimas keičiamas dėl priežasčių, nesusijusių su eksploatuojamo įrenginio ar įrenginyje vykdomos veiklos pakeitimu ar išplėtimu, patenkančiu į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo teisinio reguliavimo sritį, ir jei yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas, kai jį privaloma turėti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, Agentūra negalės priimti AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti, kol nėra atliktos AB „Grigeo Klaipėda“ PŪV poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Paraiška Jums grąžinama nenagrinėta, kadangi neatliktos AB „Grigeo Klaipėda“ PŪV poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir detaliai neįvertintos PŪV alternatyvos, galimybės bei sprendiniai”, – rašoma Aplinkos apsaugos agentūros priimtame sprendime.

Aplinkos apsaugos agentūros atstovės ryšiams su visuomene Linos Gaidžiūnaitės teigimu, planuojamos nuotekų valymo baro modernizacijos bei Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) pakeistas leidimas bendrovei „Grigeo Klaipėda“ nebus išduotas tol, kol įmonė neatliks privalomojo nurodymo – poveikio aplinkai vertinimo. Tai reiškia, kad įmonė ir toliau gali tęsti veiklą, tačiau yra priklausoma nuo šiuo metu jų gamybines nuotekas valančios AB „Klaipėda vanduo“.

Priminsime, kad dėl gamybinių nuotekų valymo yra sudaryta laikina sutartis, galiojanti iki liepos 5 dienos. AB „Grigeo Klaipėda“ privalo laikytis numatytų būtinųjų sąlygų, viena iš jų – neviršyti nurodytų teršalų bei nuotekų kiekio. Jeigu Klaipėdos vandenys po liepos 5 dienos nuspręstų nebepratęsti sutarties su AB „Grigeo Klaipėda“, pastarajai tektų ir vėl stabdyti savo veiklą, kol gautų reikiamus dokumentus teisėtam gamybinių nuotekų valymo procesui.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių