Balandį FNTT visoje Lietuvoje atliko per 100 patikrinimų

Reklama baigsis po sek.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, užtikrindama šalies finansų apsaugą ir vykdydama Vyriausybės pavedimus, atlieka kontrolės veiksmus, kuriais siekiama išvengti piktnaudžiavimo naudojant ekonomikos skatinimui ir COVID-19 sukeltoms pasekmėms mažinti skiriamas valstybės lėšas. Šiuo metu visoje Lietuvoje vykdomos kontrolės priemonės, susijusios su Užimtumo tarnybos teikiamomis subsidijomis dėl prastovų. FNTT atlieka Užimtumo tarnybai pateiktų prašymų dėl darbo užmokesčio kompensavimo paskelbus įmonės prastovas analizę ir atrenka bei tikrina įmones iš įvairių veiklos sektorių: buhalterinės apskaitos paslaugų, prekybos naftos produktais, autoservisų veiklos, padangų prekybos, didmeninės farmacinės veiklos, siuvimo paslaugų, statybos.

Pavyzdžiui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdyba trečiadienį atliko patikrinimą pagal Darbo inspekcijos viešai skelbiamą prastovas paskelbusių įmonių sąrašą. Patikrinimo metu iš mažosios bendrijos buvo paimti patikrinimui reikšmingi dokumentai, darbuotojų paaiškinimai. Šiuo metu patikrinimo metu surinkta informacija yra analizuojama, renkami papildomi dokumentai. Jei bus nustatyta pažeidimų, surinkta medžiaga dėl administracinių nusižengimų teisenos pradėjimo bus perduota Darbo inspekcijai, o dėl subsidijos paskelbus prastovą – Užimtumo tarnybai nagrinėti pagal kompetenciją. Pagal direktorės įsakymą mažoji bendrija yra paskelbusi dalinę prastovą iki karantino pabaigos, dirba 4 val. per dieną.

Atlikdami šį patikrinimą, FNTT pareigūnai laikėsi visų būtinų saugumo reikalavimų, buvo su pirštinėmis, dėvėjo apsaugines kaukes. 

Balandį FNTT visoje Lietuvoje atliko per 100 patikrinimų

Tarnyba įmonių patikrinimus reguliariai atlieka pagal gautus skundus, kitų institucijų pateiktą ar analizių metu gautą informaciją, susijusią su galimais karantino režimo pažeidimais ar finansiniais nusikaltimais: mokesčių nemokėjimu, neteisėta komercine veikla, sukčiavimu, buhalterinės apskaitos pažeidimais, kasos aparato kvito neišdavimu, nelegaliu darbu ir t. t.

Karantino režimo metu Tarnyba savo kompetencijos ribose dažnai tikrina, kaip verslas laikosi nustatytų karantino reikalavimų. Šiuo metu viena iš patikrinimų krypčių – valstybės mokamos subsidijos verslui pandemijos metu. Kiek anksčiau Tarnyba tikrino asmenis, internetinėje erdvėje neteisėtai pardavinėjusius apsaugos nuo koronaviruso priemones: kaukes, respiratorius, dezinfekcinį skystį. Taip pat buvo atliekami patikrinimai, siekiant išsiaiškinti, kaip gyventojai ir įmonės laikosi Vyriausybės nustatytų karantino reikalavimų. Šie patikrinimai vykdomi bendradarbiaujant su kitomis institucijomis – Valstybine mokesčių inspekcija, Darbo inspekcija, Užimtumo tarnyba, policija ir t. t.

Patikrinimų metų dažnai išaiškinami atvejai, kurie nėra tiesiogiai susiję su Tarnybos kompetencija, tokie kaip darbas turint nedarbingumo pažymėjimą ar deklaravus prastovą, apsaugos kaukių nedėvėjimas viešoje vietoje. Informacija apie šiuos pažeidimus sprendimui priimti perduodama pagal kompetenciją kitoms institucijoms – policijai, Darbo inspekcijai, „Sodrai“, Užimtumo tarnybai ir t. t.

Finansinius pažeidimus, užfiksuotus pandemijos metu, Tarnyba tiria savarankiškai, ir jie baigiami pradedant arba administracinę teiseną, arba ikiteisminį tyrimą.

Vykdydami procesinius veiksmus pandemijos metu, pareigūnai laikosi visų nustatytų visuomenės sveikatos specialistų rekomendacijų: patikrinimų metu dėvi apsaugines kaukes, laikosi socialinės distancijos. Pareigūnai aprūpinti visomis reikiamomis sveikatos apsaugos priemonėmis: kaukėmis, respiratoriais, dezinfekciniu skysčiu ir t. t.

Pandemijos metu Tarnyba organizuoja interesantų aptarnavimą nuotoliniu būdu. Atliekami tik būtini procesiniai veiksmai. Proceso dalyvių apklausos atliekamos tik specialiai įrengtuose ir taip pat apsaugos priemonėmis aprūpintuose apklausos kambariuose.

FNTT informacija

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių