Centralizuotas priėmimas į švietimo įstaigas – nuo 2022 metų

Reklama baigsis po sek.

Seimas centralizavo priėmimą į visas švietimo įstaigas. Švietimo įstatyme (projektas Nr. XIIIP-3537(3) įtvirtinta, kad prašymų dėl priėmimo į valstybines ir savivaldybių mokyklas, vykdančias ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, pateikimas, mokinių eilės sudarymas, priimtų mokinių sąrašų patvirtinimas, informacijos apie priėmimą į mokyklą pateikimas, kvietimas pasirašyti mokymo sutartį ir jos pasirašymas, mokinių duomenų tvarkymas bus vykdomi centralizuotai, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Kaip Seimo posėdyje sakė viena įstatymo iniciatorių Seimo narė Gintarė Skaistė, elektroninė registracija į darželius ir mokyklas leistų išspręsti vietų trūkumo atskirose vietovėse problemą: „Šis pakeitimas yra tikrai reikalingas ir tai leis tiksliau planuoti ir nustatyti ugdymo vietų poreikį atskirose teritorijose, leis padidinti skaidrumą priimant vaikus į atskiras įstaigas ir leis gerokai efektyviau organizuoti patį švietimo tinklą, planuojant kur ir kokios mokyklos ar darželio reikia. Manau, kad šiandien žengiame didelį žingsnį į visai kitokios kokybės švietimo planavimą ir manau, kad duomenų rinkimas, kurį šios sistemos pagalba turėsime, tikrai padės tiek Lietuvos mokslininkams, tiek Lietuvos sprendimų priėmėjams.“

Iki šiol elektronine registracija naudojosi vos pusė Lietuvos savivaldybių, tačiau jų sistemos nebuvo susietos tarpusavyje, tai apsunkindavo duomenų analizę ir palyginamumą. Tose savivaldybėse, kurios nenaudojo informacinių sistemų, pasitaikydavo ir piktnaudžiavimo atvejų, kuomet būdavo manipuliuojama eiliškumu pretendentų sąraše į vietą ugdymo įstaigoje.

Priimtame Švietimo įstatyme įtvirtinta, kad prašymų dėl priėmimo į valstybines ir savivaldybių mokyklas, vykdančias ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, pateikimas, mokinių eilės sudarymas, priimtų mokinių sąrašų patvirtinimas, informacijos apie priėmimą į mokyklą pateikimas, kvietimas pasirašyti mokymo sutartį ir jos pasirašymas, mokinių duomenų tvarkymas bus vykdomi centralizuotai, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Iki šių metų lapkričio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos turi priimti įgyvendinamuosius teisės aktus, o pati priėmimo tvarka įsigalios 2022 m. sausio 1 d.

Pakeitimui pritarė 96, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 7 Seimo nariai.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių