Dalis klaipėdiečių prašo pradinukams mokymosi nuotoliu

Reklama baigsis po sek.

Į Klaipėdos miesto merą, vicemerą bei savivaldybės Tarybos Švietimo, mokslo ir sporto komitetą dalis mokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų. Pastarieji politikų prašo atkreipti dėmesį į karantino metu išryškėjusias teisines spragas, neleidžiančias pradinių klasių mokiniams mokslų tęsti nuotoliniu būdu, jeigu šeimoje yra rizikos grupei priklausančių asmenų. Prašoma situacijos sprendimo ir teisinio reguliavimo. 

Pasak kreipimąsi pasirašiusių tėvų, LR Vyriausybei nuo lapkričio 7-osios dienos paskelbus trijų savaičių valstybinį karantiną ir dėl to daugumai tėvų dirbant iš namų, o vyresniems, 5-12 klases lankantiems vaikams tęsiant mokslus taip pat nuotoliniu būdu, dalyje šeimų susiklosto situacija, kai šeimose tik pradinių klasių mokiniai yra teisiškai priversti keliauti į ugdymo įstaigas. Manoma, kad tokiu atveju tai yra neišvengiamas tiesioginis fizinis kontaktas su kitais asmenimis, tuo pačiu kyla rizika šeimos nariams apsikrėsti koronavirusu. Kai kuriose šeimose kartu gyvena seneliai, priklausantys rizikos grupei ir turintys lėtinių gretutinių ligų.

“Yra du būdai, jeigu jau yra klasėje besimokančių nuotoliu vaikų, tai prijungia ir tą, kuris namuose. Arba kitas būdas – jeigu visi mokosi klasėje, tai šiaip ar taip visos užduotys skelbiamos elektroniniame dienyne, tai tėvai turėtų garantuoti, kad prižiūrės, jos bus atliktos, tai manome, po derybų turėtų būti rasti būdai, kaip teisiškai leisti tokiems vaikams mokytis nuotoliu. Trūksta teisinio pagrindimo. Ikimokyklinukai turi tokių svertų karantino metu, o  priešmokyklinukai ir pradinių klasių mokiniai dabar yra nelegalai, jeigu nusprendžia mokytis iš namų. Jiems rašomos n raidės, tokiu atveju gali ir Vaiko teisių apsaugos tarnyba pradėti stebėti tokią šeimą, nors pastaroji nori tik apsisaugoti nuo viruso. Tėvai net sutinka iš Sodros išmokų neimti”, – Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos Švietimo, mokslo ir sporto komiteto posėdžio metu kalbėjo Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili, viena iš kreipimosi iniciatorių.

jai pritarė ir Vakarų Lietuvos tėvų forumo pirmininkė Aušra Zarambienė, teigdama, kad tokiais prašymais į organizaciją pastaruoju metu kreipiasi ne tik klaipėdiečiai, bet ir visos šalies tėveliai.

“Įsivaizduokite, kad visi šeimoje dirba nuotoliniu būdu iš namų, tai tik vienas, tarkim, vaikas turi eiti į įstaigą ir užsikrėtimo pavojus išlieka didelis. Šiandien gavau skambutį, kad vaikas iš ugdymo įstaigos virusą parnešė, užkrėtė visą šeimą, ir dėl to buvo ypatingai sudėtingos komplikuotos operacijos. Tėvai kelia klausimą, kas prisiims atsakomybę už tokias situacijas? Kitų miestų valdžia yra priėmusi tvarkas, kad galima susiderinus su mokykla, tėvais ir mokiniu leisti mokytis namuose. Žinau, ir mokytojų, kurie džiaugtųsi, jeigu klasėje kontaktų sumažėtų”, – teigė A. Zarambienė.

Komiteto posėdyje dalyvusi Švietimo skyriaus vedėja Laima Prižgintienė teigė suprantanti situaciją ir tėvelių nuogąstavimus, tačiau užtikrinti technologines ir teisines priemones tokio prašymo įgyvendinimui šiuo metu tikrai neturima reikiamų lėšų. be to, reikėtų galvoti ir apie pedagogui tenkantį darbo krūvį.

“Jie negali vienu metu dirbti ir nuotoliu, ir su klase, o jeigu siųsti užduotis vaikams namuose po pravestų pamokų, tuomet mokytojams darbo krūvis išauga. Technologinių priemonių aprūpinti šiuo metu negalime, nėra tokių galimybių. Išmanių klasių įrengimas kainuoja apie 10 tūkst. eurų, tai tikrai tokių išlaidų šiuo metu negalime sau leisti. Mano nuomone, galėtų būti dalinis sprendimas, kad jeigu mokytojas sutinka, vaikas mato el. dienyne užduotis, tas mokymasis namuose įmanomas. Bet čia nebent derybų metu galime to pasiekti. Kiek žinau, mokytojai atsisako mokyti ir klasėje, ir nuotoliu”, – L. Prižgintienė.

Karantino ar ekstremaliosios situacijos metu pati Savivaldybė gali priimti sprendimą dėl visuotinio pradinukų ugdymo nuotoliniu būdu. Tačiau Švietimo skyriaus vedėjos žiniomis, per daugiau nei savaitę koronaviruso židinių naujų tuo laikotarpiu nesusiformavo, todėl taikyti visuotinį pradinių klasių mokiniams ugdymą – kol kas nematoma pagrindo.

Komiteto pirmininkė, švietimo bendruomenės interesų atstovė bei pati pedagoge dirbanti Laima Juknienė neslėpė, kad jeigu mokytojui būtų suformuota užduotis vienu metu dirbti hibridiniu metodu, darbo krūvis tik dar labiau apsunkintų situaciją. Ji ypač komplikuota taptų pradinių klasių auklėtiniams.

“Mišrus metodas, kai nuotoliniu – keli mokiniai ir klasėje dirba mokytoja,- aš buvau su tuo susidūrusi rugsėjo mėnesį. Nemažai ugdymo įstaigų yra įsigiję vaizdo kamerų, pastačius klasėje, tuo pačiu metu galima klasėje mokyti ir vietoj esančius, ir nuotoliu. Tiesiog apsunkinimas mokytojui, nes ir kamerą pasukti reikia nuolat, kad tas vaikas matytų, ką mokytojas rašo lentoje. Tai buvo mokytojams begalinis krūvis (vaikas buvo susilaužęs koją ir tėvai prašė galimybių mokytis nuotoliniu būdu). Vyresnėse klasėse gal įmanoma, bet pradinėse yra be galo sunku ir sudėtinga”, – teigė L. Prižgintienė.

Komiteto nariai bei posėdžio svečiai ilgai svarstė, kokiomis teisinėmis galimybėmis būtų galima taikyti išimtis tiems vaikams, kurių tėvai dirba namuose, o juose gyvena rizikos grupei priklausantys asmenys – broliai, sesės, seneliai. Išsakytą mintį, kad patys mokyklos vadovai galėtų tai nurodyti specialiuose raštuose paneigė narys Edmundas Kvederis.

“Realiai problema yra, ji nėra ordinari, tie užklausimai ir lūkestis akivaizdus. Taip, vaikas gali parnešti užkratą. Vaiko naudai egzistuojantys teisiniai aktai yra, jų negalim paleisti į chaosą. Reikia susitarimo bendro. Namų mokymas yra jau ir dabar įteisintas, bet, tarkim, mišraus principo net mokyklos vadovas negali nustatyti, nėra tokio direktoriaus įsakymo ar rašto, viešo dokumento, kad, tarkim, 2 b klasė mokysis ir tokiu, ir tokiu būdu. Reikia bendradarbiauti, tartis, bet kol tokios teisinės bazės nėra, manau, kad kol kas mes negalime taip elgtis, negalime kol kas to daryti. Čia turi būti ne tik mūsų diskusija, bet ji turi būti išplėsta iki ministerijos”, – siūlymus komentavo E. Kvederis.

Kita komiteto narė Judita Simonavičiūtė siūlė neieškoti sprendimų toli nuo Klaipėdos, kai pati miesto savivaldybės administracija gali pakoreguoti tam tikras ugdymo nuostatas. Jos teigimu, neina kalba apie visuotinį pradinukų ugdymą nuotoliniu būdu. Kalbama tik apie galimybių sudarymą tiem tėvams, kurie tikrai gali užtikrinti, jog vaikas mokysis, bus prižiūrėtas.

“Tie teisės aktai suprantu, kad gali būti pakeisti mūsų mieste. Ekstremalių situacijų komisija gali pakeisti nuostatas. Jeigu administracijos direktorius paskelbs, kad yra karantinas, tai vienas iš tokių siūlymų įtvirtinti tikrai gali būti. Bet per daug norinčių iki šiol taip elgtis nebuvo, tai turbūt tik kaip galimybę galime numatyti. Mūsų savivaldybėje, matyt, galima pakeisti kokius nors teisės aktus, reikia įsigilinti ir analizuoti. Tam, kad visiems tokias galimybes turėtume, mums per brangu, bet kaip išimtis tokias, matyt, būtų galima numatyti savivaldybės jurisdikcijoje”, – J. Simonavičiūtė.

Komiteto narys Romualdas Idzelevičius teigė apskritai nesuprantantis dabartinės situacijos, kai vieni mokosi namuose, kiti klasėse.  “Jeigu yra karantinas, tai yra karantinas. Aš už tai, kad iš viso būtų nutrauktas mokymas, vaikai nešioja ligas, parneša tėvams. Žiūriu į suvestines – masė užsikrėtimų ugdymo įstaigose, turėtų būti nuotolinis visiems”, – teigė jis.

Posėdžio pabaigoje nutarta raštu komiteto vardu kreiptis į Ekstremalių situacijų komisiją su prašymu numatyti išimtis mokytis namuose karantino laikotarpiu pageidaujantiems pradinukams. Šis klausimas dar bus svarstomas ir galutinis sprendimas priimamas Ekstremalių situacijų komisijoje.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių