Dėl karantino režimo – Seimo nariai vis dar bejėgiai

Reklama baigsis po sek.

Liberalų sąjūdžio frakcijos siūlymus, kad Vyriausybė be parlamento pritarimo negalėtų nei įvesti, nei pratęsti ar atšaukti visuotinio karantino šalyje, torpeduoja Seimo teisininkai. Pastarieji išbrokavo Liberalų sąjūdžio inicijuotas pataisas Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymui dėl karantino, neva jos gali prieštarauti Konstitucijai. Pataisų iniciatoriams yra šokiruojančiai sunku suvokti, kaip parlamentinėje Respublikoje įstatymų pataisos, apribojančios Vyriausybės galimybes piktnaudžiauti valdžia, gali būti įvardytos antikonstitucinėmis.

Klausimas iš Seimo darbotvarkės išbrauktas

Šiuo metu šalyje visuotinį karantiną, remiantis Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, gali ir įvesti, ir jį pratęsti ar atšaukti Vyriausybė be parlamento pritarimo. Liberalų sąjūdžio frakcija šiandien Seimui teikė įstatymo projektą, kuriame numatoma, kad ministrų kabinetui paskelbus karantiną visoje Lietuvos teritorijoje per 10 dienų jis privalo kreiptis į Seimą dėl tokio režimo patvirtinimo, o vėliau pratęsimo ir/ar atšaukimo. Tačiau toks liberalų projektas buvo pašalintas iš Seimo darbotvarkės, neva dėl to, kad jis gali prieštarauti Konstitucijai.

„Seimo Teisės departamentas pasakė, kad gali prieštarauti dviems Konstitucijos straipsniams – 5 ir 95. Tai reiškia, kad dabar šito klausimo svarstymą laikinai perima Seimo Teisės teisėtvarkos komitetas, kuriam vadovauja Agnė Širinskienė, ir tada pasako savo išvadą. Jeigu nutars, kad jų manymu irgi prieštarauja Konstitucijai, tuomet mūsų pateiktas projektas nebebūtų svarstomas apskritai. Tačiau gali būti taip, kad minėtas komitetas prieštaravimų ir neįžvelgs, tuomet klausimas turės būti svarstomas Seime”, – teigė E. Gentvilas.

Stebina Seimo Teisės departamento argumentai

Seimo Teisės departamentas mano, kad liberalų pateiktas istatymo projektas, gali prieštarauti Konstitucijos 5 ir 95 straipsniams. Iniciatorius tokie argumentai ne tik stebina, bet ir kelia abejonių.

„Kaip pasižiūrime, tuose straipsniuose niekaip negalime įžvelgti prieštaravimų. 5 straipsnis sako, kad veiklą Lietuvoje vykdo Seimas, Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas, tai kur čia gali būti prieštaravimas? O 95 straipsnis sako, kad Vyriausybė sprendimus priima posėdyje, dalyvaujant daugiau kaip pusei ministrų. Tai grynai tokia reglamentinė nuostata, kaip dirba Vyriausybė. Tai kaip mūsų pateiktas projektas gali prieštarauti. Mus stebina, kad Seimo Teisės departamentas sukuria tokias dirbtines kliūtis”, – neslėpė E. Gentvilas.

Abejonių sukelia ir tai, kad Seimo Teisės departamentas nesivadovauja kitais Konstitucijos straispniais, kuriuose aiškiai teigiama, kad būtent Seimas prižiūri Vyriausybės veiklą, o pastaroji, kaip ir ministrai, yra atskaitingi būtent Parlamentui.

67 straipsnis
Seimas:
1) svarsto ir priima Konstitucijos pataisas;
2) leidžia įstatymus;
3) priima nutarimus dėl referendumų;
4) skiria Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus;
5) steigia įstatymo numatytas valstybės institucijas bei skiria ir atleidžia jų vadovus;
6) pritaria ar nepritaria Respublikos Prezidento teikiamai Ministro Pirmininko kandidatūrai;
7) svarsto Ministro Pirmininko pateiktą Vyriausybės programą ir sprendžia, ar jai pritarti;
8) Vyriausybės siūlymu steigia ir panaikina Lietuvos Respublikos ministerijas;
9) prižiūri Vyriausybės veiklą, gali reikšti nepasitikėjimą Ministru Pirmininku ar ministru;
10) skiria Konstitucinio Teismo teisėjus, Aukščiausiojo Teismo teisėjus bei šių teismų pirmininkus;
11) skiria ir atleidžia valstybės kontrolierių, Lietuvos banko valdybos pirmininką;
12) skiria savivaldybių tarybų rinkimus;
13) sudaro Vyriausiąją rinkimų komisiją ir keičia jos sudėtį;
14) tvirtina valstybės biudžetą ir prižiūri, kaip jis vykdomas;
15) nustato valstybinius mokesčius ir kitus privalomus mokėjimus;
16) ratifikuoja ir denonsuoja Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, svarsto kitus užsienio politikos klausimus;
17) nustato Respublikos administracinį suskirstymą;
18) steigia Lietuvos Respublikos valstybinius apdovanojimus;
19) leidžia amnestijos aktus;
20) įveda tiesioginį valdymą, karo ir nepaprastąją padėtį, skelbia mobilizaciją ir priima sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas.

96 straipsnis
Lietuvos Respublikos Vyriausybė solidariai atsako Seimui už bendrą Vyriausybės veiklą.
Ministrai, vadovaudami jiems pavestoms valdymo sritims, atsakingi Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldūs Ministrui Pirmininkui.

„Labai keista, kodėl departamentas nesivadovavo šiais straipsniais, o dabar mums parodo reglamentą kažkokį. Tai, kas akivaizdžiai pabrėžia Seimo teisę, kur kalba apie Seimo ir Vyriausybės veiklą, tuo nesiremiama. Tai akivaizdus Seimo nušalinimas“, – E. Gentvilas.

Procesas specialiai vilkinamas

Parlamentaro Eugenijaus Gentvilo manymu, liberalų pateikto įstatymo pakeitimo projekto svarstymas yra vilkinamas specialiai. Dabar šį klausimą turės svarstyti valstiečių partijos vadovaujamas Teisės teisėtvarkos komitetas, kuris, manoma, šio darbo imsis tik rudenį, kuomet bus prasidėję rinkimai, o valstybinis karantinas jau galbūt bus ir atšauktas.

„Šitas procesas gal nusitęs į rudenį. Valstiečių vadovaujamas komitetas sakys, mes dėl darbo krūvio nespėjame apsvarstyti birželio mėnesį, tai galės padaryti tik prasidėjus Seimo rudens sesijai, ir procesas užsitęs iki begalybės. Šiuo metu komitetas ir taip turi 76 įstatymų projektus. Tai bus specialiai blokuota mūsų iniciatyva dėl karantino įvedimo ar atšaukimo įgalinti ir Seimą“, – teigė E. Gentvilas.

Dabartinėje situacijoje įstatymo pakeitimo projekto iniciatoriai neturi kitų instrumentų, kaip tik laukti Seimo Teisės teisėtvarkos komiteto išvadų.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių