Dėl valstybinės žemės naudojimo Rietavo turgaus veiklai kreipsis į prokuratūrą

Reklama baigsis po sek.

Birželio 9 dieną Seimo Antikorupcijos komisija posėdyje nagrinėjo naudojimosi valstybine žeme Rietavo turgaus veiklai aplinkybes. Išklausius posėdžio dalyvių paaiškinimus, nuspręsta kreiptis į prokuratūrą ir Nacionalinę žemės tarnybą dėl viešojo intereso gynimo ir galimai padarytos žalos valstybei įvertinimo.

Paaiškėjo, kad UAB „Rietavo turgus“ komercinę veiklą vykdo valstybinėje žemėje, kuri dar 2004 m. buvo suteikta VšĮ „Žemaitijos kolegija“ švietimo ir mokymo reikmėms. Atkreiptas dėmesys, kad tarp kolegijos ir UAB „Rietavo turgus“ sudarytą žemės nuomos sutartį teismas yra pripažinęs negaliojančia, tačiau turgus veikia iki šiol, žemės nuomos mokestis nėra mokamas. Iš viešai prieinamos informacijos matyti, kad UAB „Rietavo turgus“ pardavimų pajamos (apyvarta) yra 300–500 tūkst. eurų, kai valstybė jokios naudos negavo.

Valstybinės žemės patikėtinis – Nacionalinė žemės tarnyba – posėdyje pažymėjo, kad apie su UAB „Rietavo turgus“ sudarytas valstybinės žemės sklypo ir ant jo esančios lėktuvų pakilimo-nusileidimo aikštelės nuomos sutartis nebuvo informuota. Be to, leidimai naudoti valstybinę žemę komerciniams tikslams ir ant jos statyti statinius nėra išduoti, todėl esama padėtis rodo, kad bendradarbiavimas tarp institucijų nepakankamas ir valstybė patiria žalą.

Komisija taip pat nusprendė kreiptis į Vyriausybę, rekomenduodama peržiūrėti ir įvertinti švietimo ir mokymo įstaigoms panaudos teise suteiktų valstybinės žemės sklypų poreikį ir naudojimą pagal tikslinę paskirtį. Žemės ūkio ministerijos pateiktais duomenimis, atliekant žemės naudojimo valstybinę kontrolę, 2017–2021 m. patikrinus 95770 valstybinės žemės sklypų nuomos ir panaudos sutarčių, nuspręsta 3524 sutartis tikslinti, 3018 sutarčių – naikinti.

Komisija pritarė, kad Rietavo turgus regionui yra svarbus ekonominiu požiūriu, tačiau valstybės turto naudojimas privačiam interesui tenkinti neturėtų būti toleruojamas, todėl bus tęsiama klausimo parlamentinė kontrolė.      

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių