Euro grupė svarstys ekonomines atsako į koronavirusą priemones

Reklama baigsis po sek.

Taip pat pasiūlyta skirti papildomas lėšas įmonių likvidumui užtikrinti padidinant Europos strateginių investicijų fondo (EFSI) bei Europos investicijų banko (EIB) verslui teikiamas garantijas ir paskolas. Papildomai bus siekiama maksimaliai išnaudoti Stabilumo ir augimo pakte numatyta lankstumą reaguoti į nenumatytas krizes bei lanksčiai taikyti ES valstybės pagalbos taisykles.

Euro grupėje finansų ministrai aptars, kaip ES lygmens veiksmai galėtų papildyti ir sustiprinti nacionalinio lygmens priemonių įgyvendinimą. Europos Komisija pristatys kovo 13 d. komunikate „Koordinuotas atsakas į COVID-19 plitimą“ pateiktas priemones. Europos Komisija pasiūlė įsteigti Atsako į koronavirusą investicijų iniciatyvą, kurios pagrindu būtų įgalintas spartus ES struktūrinių fondų panaudojimas, užtikrinant aktualiausių sričių, kovojant su koronavirusu, finansavimą – sveikatos apsaugos, įmonių likvidumo užtikrinimo ir užimtumo.

„Šiandien Lietuvos Vyriausybė patvirtino 5 mlrd. eurų priemonių planą. Tačiau reikia reaguoti ir ES mastu. Būtinas koordinuotas ES valstybių atsakas į koronaviruso plėtros sukeltus ekonominius ir finansinius iššūkius. Turime išnaudoti visus turimus ES lygmens instrumentus, siekiant užtikrinti sveikatos apsaugos finansavimą ir kuo labiau sušvelninti neigiamas viruso plėtros pasekmes įmonėms ir dirbantiesiems“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.

Finansų ministrai aptars susidariusią situaciją, jos poveikį žmonėms ir ekonomikai bei nacionaliniu ir Europiniu lygmeniu įgyvendinamas priemones. Tinkamo ir skubaus atsako nacionaliniu lygiu poreikis yra itin svarbus.

Šiandien Euro grupės posėdyje bus aptarta Europoje susiklosčiusi situacija dėl koronaviruso plitimo bei konkrečios ekonominės priemonės, kurių bus imtasi tiek nacionaliniu, tiek ES mastu.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių