Gyventojai skundžiasi dėl triukšmo Klaipėdos uoste

Reklama baigsis po sek.

Triukšmas mus erzina, vargina, trukdo miegoti, kol galiausiai mes pradedame jo nebegirdėti. Nuolat dirginama centrinė nervų sistema daugeliui žmonių sukelia gynybinę organizmo reakciją – stresinę būklę, pasireiškiančią nuolatiniais galvos skausmais, nepaaiškinamu nuovargiu ar mieguistumu, atminties (ypač operatyviosios) pablogėjimu, sutrikusia klausa, širdies veiklos ir kraujo spaudimo pokyčiais ar sutrikimais.

Triukšmą Klaipėdos uoste sukelia įvairi technika ir vykdomi darbai

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Klaipėdos departamentas per 2020 metų 7 mėnesius gavo 12 skundų dėl triukšmo, sklindančio iš Klaipėdos uosto teritorijos. Tai skundai dėl įvairios technikos ar įrangos (poliakalių) triukšmingo darbo, metalo ir kitų krovinių krovos darbų Klaipėdos uoste.

Pareiškėjas turi sudaryti sąlygas triukšmo matavimams atlikti

Tam, kad skundas būtų nagrinėjamas ir būtų organizuojami triukšmo matavimai, pareiškėjas turi informuoti NVSC kada bus sudarytos sąlygos jo gyvenamojoje aplinkoje atlikti triukšmo matavimus.  Didžioji dalis pareiškėjų  taip ir nesudaro sąlygų triukšmo matavimams atlikti ir skundai lieka neišnagrinėti. Šiuo metu NVSC Klaipėdos departamente nagrinėjami 3 asmenų skundai dėl triukšmo, susijusio su Klaipėdos uoste vykdoma veikla. 

NVSC specialistai bendradarbiauja su atsakingomis institucijomis

NVSC Klaipėdos departamento iniciatyva aktualūs triukšmo klausimai aptarti su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnais bei VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) atsakingais darbuotojais. NVSC gyventojų skundus dažniausiai gauna jau po triukšmingos veiklos fakto. Sutarta, kad policijos pareigūnai dėl pramoninio triukšmo gavę pagrįstus gyventojų skundus, įvertinę aplinkybes, vyks į nurodytą vietą, nustatys keliamo triukšmo šaltinį, už tai atsakingus asmenis ir patikrinimo informaciją pateiks NVSC. Su KVJUD atsakingais darbuotojais sutarta, kad iš rangovų, atliekančių triukšmą sukeliančius darbus, bus reikalaujama griežtai laikytis poveikio aplinkai vertinimo ir statinių statybos projektų dokumentuose nurodyto darbo laiko. KVJUD yra įdiegusi 3 oro taršos ir triukšmo matavimų stoteles, kurios yra pastatytos skirtingose uosto dalyse. Stotelėms užfiksavus momentinius rodiklių padidėjimus, uosto dispečeriai nedelsdami apie tai informuoja uosto naudotojus ir juos įspėja skubiai imtis būtinų priemonių.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių