Ikiteisminio tyrimo dėl „Grigeo Klaipėda“ pabaiga nežinoma

Reklama baigsis po sek.

Ikiteisminis tyrimas dėl AB „Grigeo Klaipėda“ galimai net kelerius metus vykdytos Kuršių marių taršos nevalytomis gamybinėmis nuotekomis pradėtas dar šių metų sausį. Nors procesas trunka jau daugiau nei pusmetį, jo pabaiga – miglota. Tyrimą atliekantys prokurorai eigos ir naujų detalių neatskleidžia, tuo tarpu įmonė, kaip įtariama, net kelerius metus vykdžiusi neteisėtą veiką, toliau dirba ir net prašo pakeisti TIPK leidimą. Tokia situacija neramina ne tik uostamiesčio gyventojus, bet ir Klaipėdos vadovus.

Prokuratūra: tyrimas tęsiamas, jo pabaiga – nežinoma

Nors iš pradžių ikiteisminį tyrimą pradėjusi prokuratūra noriai bendraudavo su žiniasklaida ir dalindavosi informacija apie tyrimo eigą, vis dėlto galiausiai atsitvėrė tylos siena ir detalių neatskleidžia.

LR generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Ignė Rotautaitė – Pukenė informavo, kad šiuo metu įtarimai iš viso yra pareikšti 7 fiziniams ir vienam juridiniam asmeniui. 

„Visi įtariami asmenys yra esami ir buvę įmonės vadovai, jos darbuotojai bei asmenys, susiję su įmonės valdymu.  Juridiniam asmeniui ir 5 fiziniams asmenims įtarimai pareikšti dėl aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimų ir dėl dokumentų klastojimo bei disponavimo, kitiem dviem fiziniams asmenims įtarimai pareikšti dėl aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimų. Asmenys nėra sulaikyti, jiems yra skirtos kardomosios priemonės, švelnesnės už suėmimą“, – I. Rotautaitė – Pukenė.

Tam tikroje apimtyje yra taikyti areštai tiek fizinių įtariamųjų, tiek juridinio įtariamo asmens turtui.

Ikiteisminis tyrimas šiuo metu nėra baigtas, todėl informacija apie jau surinktus ir išanalizuotus duomenis neteikiama. Manoma, jog toks išankstinis informacijos skelbimas gali sutrukdyti sėkmingai atlikti ikiteisminį tyrimą.

„Galime jus patikinti, kad tyrimas atliekamas intensyviai. Daromi įvairūs objektų tyrimai, analizuojami kratų metu paimti dokumentai, elektroninė informacija, organizuojamos apklausos, atliekami kiti būtinieji ikiteisminio tyrimo veiksmai. Prie šio ikiteisminio tyrimo dirba ne vienos ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūnai, taip pat dirba dvi Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorės”, – patikino I. Rotautaitė – Pukenė.

Nors ikiteisminis tyrimas ir vykdomas intensyviai, deja, jo pabaigos prokurorai nedrįsta prognozuoti. Esą procesą stabdo ir pačios bendrovės „Grigeo Klaipėda“ tik sąlyginis bendradarbiavimas. Kadangi įtariamieji turi teisę naudotis Baudžiamojo proceso kodekso procesinėmis teisėmis, jie tai ir daro. 

„Ikiteisminio tyrimo baigties nuspėti negalime, tai yra nuolat kintantis procesas. Gavus vienų specialistų išvadas, gali tekti kreiptis dėl kitų objektų tyrimų atlikimo. Ikiteisminio tyrimo metu visuomet gali atsirasti naujos informacijos, kurią reikia patikrinti. Kaip minėta, tyrimas yra didelės apimties ir sudėtingas, todėl prognozuoti tyrimo baigties šiuo metu negalime”, – dėstė LR generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.

Sankcijų įmonė sulauks tik pasibaigus ikiteisminiam tyrimui

Paaiškėjus, kad Kuršių marias nevalytomis gamybinėmis nuotekomis galimai kelerius metus teršė įmonė „Grigeo Klaipėda“, pastaroji buvo įpareigota nuotekas nukreipti teisės aktuose nustatyta tvarka. Griežtų sankcijų, apart draudimo Dumpių teritorijoje naudotis dumblo aikštele, įmonė nesulaukė. Sudarydama laikinas sutartis su AB „Klaipėdos vanduo“ toliau tęsia savo veiklą ir siekia, kad jų TIPK leidimas būtų pakeistas. Pasak LR aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos, įmonė sankcijų sulauks tik pasibaigus ikiteisminiam tyrimui, jeigu bus įrodyta kaltė.

„Ikiteisminis tyrimas vyksta dėl pažeidimų ir veikos, dėl kurios vykdyta aplinkos tarša. Ši tarša sustabdyta. Sankcijas dėl įvykdytų pažeidimų įmonė gaus pasibaigus ikiteisminiam tyrimui. Įmonė imasi teisės aktais nustatytų veiksmų, kad galėtų tinkamai tęsti veiklą – t.y. siekiama sutvarkyti leidimą, nustatyti sąlygas gamybinių nuotekų tvarkymui. Nuotekas po pirminio apdorojimo įmonė ketina atiduoti tvarkyti Klaipėdos vandeniui, todėl leidimo salygos ir turi būti sutvarkytos”, – teigė aplinkos ministras K. Mažeika.

Ministras viliasi, kad teisminės procedūros neužtruks ir bus nustatyta bei įrodyta padaryta žala gamtai. Tačiau pastaroji taip pat vis dar nežinoma.

„Kokia buvo padaryta aplinkai žalai šiuo metu yra nustatinėjama. Norime atkreipti dėmesį į tai, jog yra pagrindo manyti, kad nevalytos nuotekos buvo leidžiamos ilgą laiką, t. y. ne vienerius metus, todėl tikrai yra sudėtinga kuo tiksliau suskaičiuoti, kiek buvo išleista teršalų į aplinką, kokia teršalų sudėtis, o taip pat įvertinti poveikį aplinkai. Žalą skaičiuoja ne prokurorai, bet atitinkamos srities specialistai”, – informavo prokuratūros Komunikacijos vyr. specialistė I. Rotautaitė – Pukenė.

„Grigeo Klaipėda“ veikla miestui kelia nerimą

AB „Grigeo Klaipėda“ kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą su prašymu pakeisti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą. Paraiškoje nurodyta, kad įmonė pakeitė nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo sistemas, įrengusi papildomus įrenginius.  

Įmonė kreipėsi į prokurorus, prašydama leisti naudotis turtu Dumpiuose, tačiau paraiška buvo atmesta. Prokurorams nepanaikinus „Grigeo Klaipėdos“ valymo įrenginių Dumpiuose arešto bei neleidus jų rekonstruoti, bendrovė kol kas negalės jais naudotis, tačiau įmonė įgyvendino visas „Klaipėdos vanduo“ pateiktas sąlygas, pasirašė iki liepos 5 dienos galiojančią sutartį ir toliau tęsia veiklą.

Bendrovės pateiktas prašymas pakeisti TIPK leidimą neramina ne tik uostamiesčio gyventojus, bijančius, kad situacija nepasikartotų, bet ir miesto vadovus. Pasak vicemero Arūno Barbšio, kyla pagrįstų abejonių, ar besitęsiant ikiteisminiam tyrimui, savo veiksmais „Grigeo Klaipėda“ nesiekia apskritai išvengti atsakomybės.

„Yra paliekama galimybė leisti nuotekas tuo dabartiniu vamzdžiu, kuris aplenkia Klaipėdos vandenų nuotekų valymo įrenginius, ir jau toliau tik Klaipėdos vandenų išleidimo kolektoriumi pasiekia Kuršių marias. Ir šitame pakeitime (TIPK) Grigeo klaidinančiai teigia, kad jie nebeišleis nuotekų į paviršinį vandens telkinį. Susidaro galimybė apeiti valymą. Mūsų manymu, kad tai gali būti klaidinimas, susijęs net ir su dabar atliekamu tyrimu, ir noras užkrauti Klaipėdos vandenims atsakomybę, neva jie, o ne Grigeo nuotekas leido eilę metų į marias. Manome, kad dabar, norint įteisinti ir užkrauti atsakomybę vandenims, tai gali būti noras pabėgti nuo atsakomybės. Įteisinti tai, kas buvo anksčiau, ir buvo pasinaudojama tuo padavimu, nevalytų gamybinių nuotekų patekimu į Kuršių marias, šito tikrai nenorime leisti. Manome, kad tas vamzdis turėtų būti apskritai uždarytas ir nebenaudojamas“, – dėstė A. Barbšys.  

Savo pastabas ir pasiūlymus dėl paraiškos turinio ir TIPK leidimo reikalavimų nustatymo Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) Taršos prevencijos departamentui pateikusi Klaipėdos miesto savivaldybė nuodugniai išsiaiškino prašymo turinį ir pateikė savo pastabas AAA. Be to, raštu kreipėsi į ikiteisminį tyrimą dėl „Grigeo Klaipėda“ veiklos atliekančią prokuratūrą, prašydama, kad būtų sustabdyti nesavalaikiai veiksmai, siekiant pakeisti TIPK leidimą.

Klausimų Klaipėdos miesto savivaldybei kelia ir „Grigeo Klaipėda“ siekis lietaus ir filtrato nuotekas iš dumblo kompostavimo aikštelių transportuoti būtent į AB „Klaipėdos vanduo“ priklausantį apvalytų nuotekų išleidimo kolektorių, o kitoms nuotekoms šalinti pasirinkti kitus būdus.

Įvertinusi visą paraiškoje TIPK leidimui gauti pateiktą informaciją, Klaipėdos miesto savivaldybė daro prielaidą, kad „Grigeo Klaipėda“, gavusi pakeistą taršos leidimą, planuoja išleisti nuotekas net 3 vietose, nors tai daryti gali tik vienoje , t.y. pasirašius nuotekų tvarkymo paslaugų sutartis gali išleisti nuotekas tik į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus Klaipėdoje, Nemuno g. 2.

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškoje rašoma apie valymo įrenginiuose susidarančio dumblo kompostavimą, nors aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 349 draudžia naudoti neapdorotą nuotekų dumblą.

Įvertinusi, kad paraiškoje nurodyta informacija (tame tarpe – ir planuojami veiksmai) prieštarauja ankstesniems teisėsaugos nurodymams, Klaipėdos miesto savivaldybė apie agentūrai pateiktą svarstyti „Grigeo Klaipėda“ paraišką nusprendė informuoti ikiteisminį tyrimą atliekančią Klaipėdos apylinkės prokuratūrą.

Ar Aplinkos apsaugos agentūra išduos AB „Grigeo Klaipėda“ pakeistą taršos leidimą paaiškėti turėtų birželio 22 dieną.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių