Įstaigos privalės kaupti asmens apsaugos priemonių atsargas

Reklama baigsis po sek.

Seimas priėmė įstatymų projektus, kuriais įstaigos įpareigotos kaupti asmens apsaugos priemonių atsargas. Projektų pristatymo metu sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pažymėjo, kad, reaguojant į situaciją, susijusią su COVID-19 pandemijos valdymu, šiais teisės aktais siekiama sukurti stabilų mechanizmą, kad darbuotojai būtų aprūpinami asmens apsaugos priemonėmis ir kitomis būtinomis priemonėmis, jeigu panašios situacijos arba aplinkybės kartotųsi ateityje.

Civilinės saugos įstatymo pataisomis (projektas Nr. XIIIP-5196(2) įtvirtinta, kad ministerijos ir kitos valstybės institucijos ir įstaigos, taip pat Seimo kanceliarija, Generalinė prokuratūra, Lietuvos bankas, Ryšių reguliavimo tarnyba, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės saugumo departamentas ir Nacionalinė teismų administracija, savivaldybių institucijos ir įstaigos, ūkio subjektai ir kitos įstaigos yra įpareigotos kaupti asmens apsaugos priemones.

Šalyje kilus pandemijai valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojai būtų aprūpinti pačių įstaigų sukauptomis asmens apsaugos priemonėmis, o, jas išnaudojus, šios priemonės būtų teikiamos iš valstybės rezervo.

Nustatyta, kad paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turės teisę aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis nepavaldžias socialinės globos įstaigas, privačias juridinių asmenų globos įstaigas, teikiančias ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą, ne pelno siekiančias organizacijas, socialinius darbuotojus ir savanorius, kurie teikia socialinės reabilitacijos ar kitas gyventojams būtinas paslaugas.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pataisomis (projektas Nr. XIIIP-5195(2) nustatyta, kad prievolė asmens sveikatos priežiūros įstaigoms kaupti asmens apsaugos priemonių atsargas yra siejama su įstaigos licencijuojama asmens sveikatos priežiūros veikla. Įstaigai neturint atitinkamos rūšies, sąrašo, kiekio ir atitinkamam laikotarpiui būtinų priemonių, jai nebus išduodama asmens sveikatos priežiūros veiklos licencija.

Socialinių paslaugų įstatymo pataisomis (projektas Nr. XIIIP-5198(2) socialinės globos teikėjai įpareigoti užtikrinti atitinkamų asmens apsaugos priemonių nuolatinį rezervo kaupimą socialinės globos įstaigose, o Socialinių paslaugų priežiūros departamentas įpareigotas tikrinti, ar socialinę globą teikianti įstaiga užtikrina šį reikalavimą.

Pataisos įsigalioja 2021 m. sausio 1 d. Šiuose įstatymuose nurodytos ministerijos ir kitos valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybių institucijos ir įstaigos, ūkio subjektai ir kitos įstaigos apsaugos priemones turi įsigyti ir sukaupti iki 2021 m. kovo 1 d.

Šiuo metu galiojančiuose įstatymuose ūkio subjektams nėra numatyta pareiga kaupti asmeninės apsaugos priemonių rezervą.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių