Kaip mokyklose bus organizuojamas maitinimas?

Reklama baigsis po sek.

Artėjant naujiems mokslo metams, mokinių maitinimą organizuojančioms ugdymo įstaigoms Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) primena, kad yra priimti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo (OV) sprendimai, nustatantys reikalavimus švietimo įstaigų veiklai, taip pat ir maitinimo organizavimui, o mokinių maitinimą organizuojančios įmonės turi taikyti griežtesnes nei įprastai higienos užtikrinimo priemones visuose maisto gamybos, sandėliavimo, paskirstymo etapuose.

Mokyklos ar jose veikiančios maitinimą organizuojančios įmonės turi užtikrinti, kad prie įėjimo į valgyklą gerai matomoje vietoje būtų pateikta informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.), sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai, aptarnaujantis personalas uždaroje viešojo maitinimo įstaigos patalpoje ir (ar) valgykloje dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), stalai kėdės ir kt. inventoriaus bei dažnai liečiami paviršiai būtų tinkamai valomi ir dezinfekuojami. Reikia vengti mokinių būriavimosi, užtikrinti, kad stovint eilėse būtų išlaikytas ne mažesnis nei 1 metro atstumas vienas nuo kito. Organizuojant maitinimą taip pat būtina lakytis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimų – vaikai turi būti maitinami pagal valgiaraščius, vaikų maitinimui nenaudoti draudžiamų produktų.

OV sprendimais pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo įstaigų vadovai įpareigojami sureguliuoti pertraukų, kurių metu mokiniai valgo, laiką, siekiant sumažinti mokinių skaičių valgykloje, ir maitinimą organizuoti pagal iš anksto parengtą grafiką.

Jei vaikų maitinimas numatomas vykdant neformaliojo vaikų švietimo veiklas, pirmenybę reikia teikti maitinimo organizavimui veiklos vykdymo patalpose. Jei tokios galimybės nėra – maitinimas gali būti organizuojamas tik bendrose valgymo salėse, prie vieno stalo turi būti sodinami tik tos pačios grupės vaikai, o tarp vaikų, sėdinčių prie skirtingų stalų, turi būti užtikrintas 2 metrų atstumas.

Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Po kiekvienos klasės (grupės) valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma.

Vykdant aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo ugdymo veiklas maitinimo organizavimui yra taikomi tokie patys reikalavimai, kaip ir įprastą veiklą vykdančioms kavinėms, restoranams ar kitoms viešojo maitinimo įmonėms.

VMVT atkreipia dėmesį, kad atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią naujojo koronaviruso COVID-19 epidemiologinę situaciją, atitinkamai yra atnaujinami ir OV sprendimai. Aktualią informaciją, skirtą viešojo maitinimo įstaigoms, galima rasti ir VMVT interneto svetainėje.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių