Karantinas atšaukiamas, tačiau ribojimai lieka

Reklama baigsis po sek.

Šiandien posėdžiavęs ministrų kabinetas priėmė sprendimą nuo liepos 1 dienos atšaukti šalyje daugiau nei pusmetį galiojusį visuotinio karantino režimą, paliekant galioti ekstremaliąją situaciją. Kaip posėdžio metu anonsavo Sveikatos apsaugos ministras A.. Dulkys, iš esmės pokyčiai tiek ūkinėje veikloje, tiek pramogų ir renginių organizavimo srityje – minimalūs. Uždarose patalpose (ne paslaugų teikimo vietose) išlieka rekomendacija dėvėti kaukes, tęsiamas Galimybių paso naudojimas šalies mastu.

Bet kuriuo metu Vyriausybė karantiną gali grąžinti, jeigu sergamumas grįš į mums nepatogius skaičius. Pakeitimų priemonių yra nedaug. Nuo šiol kaukės privalomos visur, kur yra paslaugos teikėjo ir gavėjo kontaktas. Dėl kaukių dėvėjimo reikalavimas išlieka – tiek viešajame transporte, tiek parduotuvėse, prekybos centruose, viešojo ir privataus sektoriaus institucijose, teikiančiose paslaugas klientams. Galimybių paso taisyklės išlieka tos pačios. Ateityje galimi patikslinimai“, – teigė A. Dulkys.

Dalis apribojimų iki šiol galiojusių persikelia į ekstremaliosios situacijos nutarimą, ypač kalbant apie keliones į/iš užsienio. Kita dalis, paslaugų sektoriuje, masinio susibūrimo vietose – dar bus patikslinti operacijų centro vadovo įsakymuose, nutarimuose. Nepaisant, kad nebus nustatyta pareiga dėvėti kaukes ne paslaugų teikimo vietose, darbo kolektyve tarkim, kad ir rekomenduojamas, bet primigtynai rekomenduojamas, kad išvengtumėme galimų susirgimų šuolių. Tada turėtų Vyriausybė paskelbti karantiną ir vėl. Lietuva dar nėra žalia, kai kurios savivaldybės vis dar yra pagal sergamumą arčiau rausvos zonos“, – premjerė I. Šimonytė.

Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos birželio 23 d. posėdyje buvo pritarta teikti pasiūlymą Vyriausybei nuo liepos 1 d. Lietuvos Respublikoje pereiti iš karantino teisinio režimo paliekant galioti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. VESK posėdyje buvo konstatuota, kad koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės rizika vis dar išlieka, ypač atsižvelgiant į Lietuvoje pradėjusią plisti koronaviruso atmainą „Delta“, kartu nėra atmestina ir atsinaujinančios sergamumo liga bangos pasireiškimo galimybė.

Be to, kyla iššūkių užtikrinti, kad vakcinacijos tempai nesulėtėtų ir būtų paskiepyta kuo didesnė visuomenės dalis. Atsižvelgiant į išliekančias rizikas, VESK posėdyje buvo pritarta pasiūlymui palikti (neatšaukti) paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Taip pat siūlyta pereiti iš šiuo metu paskelbto trečio (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygio į antrą (sustiprintą) lygį ir taikyti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir pasekmių šalinimo priemones, tęsiant paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos valdymą Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme numatytais ekstremalios situacijos valdymo įrankiais.

Naujame ekstremaliosios situacijos ir pandemijos valdymo priemonių komplekse numatomos priemonės sienų kontrolės, ūkinės veiklos reguliavimo bei viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo reguliavimo srityse.

Ekstremalios situacijos teisiniame režime veikiančiose prekybos, paslaugų teikimo vietose, valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse bei privačiame sektoriuje darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Nutarimo projekte nustatomos Lietuvos Respublikos sienos kirtimo sąlygos (išlieka būtinybė pateikti imunizavimą nuo COVID-19 ligos patvirtinančius dokumentus arba COVID-19 tyrimo (atitinkamo testo) atlikimo faktą).

Pagal ekstremalios situacijos teisinį režimą Galimybių pasas bus ir toliau naudojamas dideliuose renginiuose, kuriuose žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi ne tik iš sėdimų vietų (festivaliuose, masiniuose susibūrimuose, koncertuose, kt., nes epidemiologinė grėsmė šiuose renginiuose išlieka didelė), taip pat teikiant švietimo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Sveikatos apsaugos priemonės – išlieka

Paslaugos, teikiamos kontaktiniu būdu, parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų, laisvalaikio ir pramogų vietų, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų darbo veikla vykdoma, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Kino teatrų ir kino klubų paslaugos teikiamos, profesionaliojo scenos meno įstaigų salės lankomos bei komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku organizuojami užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas ir laikantis šių reikalavimų:

  • užtikrinamas bilietų platinimas elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimas bei kontroliuojamas žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimas į renginio vietą;

  • uždarose erdvėse organizuojamuose renginiuose žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų (išskyrus atvejus, kai organizuojamos gyvūnų parodos), užpildoma ne daugiau kaip 75 proc. visų sėdimų vietų (organizuojant renginį be Galimybių paso);

  • atvirose erdvėse organizuojamuose renginiuose žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų;

  • uždarose ir atvirose erdvėse organizuojamuose renginiuose, kuriuose žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi ne tik iš sėdimų vietų, žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičius neribojamas, tačiau juose gali dalyvauti tik asmenys, atitinkantys vieną iš šių kriterijų (persirgę, pasiskiepiję, turintys neigiamą testo rezultatą).

Į žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičių neįtraukiami atlikėjai, sportininkai, dalyvaujantys aukšto meistriškumo sporto varžybose, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistai, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriai, varžybų teisėjai, antidopingo pareigūnai, organizatoriai ir aptarnaujantis personalas.

Kita ūkinė veikla, nenurodyta šio nutarimo papunkčiuose, vykdoma užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Švietimo veiklos organizavimas

Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos, neformalusis suaugusiųjų švietimas bei švietimo pagalba vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Neformalusis vaikų švietimas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu ir vaikų stovyklose vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 vaikų, išskyrus atvejį, kai vaikų stovykloje dalyvauja tik vaikai ir darbuotojai.

Socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimas

Lankant asmenis visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose, turi būti užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

Išlieka reikalavimas užtikrinti pacientų ir lankytojų srautų valdymą, infrastruktūros ir materialiųjų bei žmogiškųjų išteklių pasitelkimą ir valdymą.

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizuojamos klasteriniu-teritoriniu principu ir laikantis sveikatos apsaugos ministro ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pagal kompetenciją nustatytų reikalavimų.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientai lankomi sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

Šis nutarimas įsigalioja liepos 1 dieną. Premjerė I. Šimonytė posėdžio metu akcentavo, jog po dviejų savaičių vertėtų turėti parengtus duomenis apie matomą dabartinę pandemijos ir visuomenės imunizacijos situaciją bei galimas perspektyvas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių