Kiekvieno pedagogo poilsiui – po 100 eurų

Reklama baigsis po sek.

Panašu, kad vienkartinių išmokų vajus paskutinius kadencijos mėnesius skaičiuojančioje LR Vyriausybėje – nesibaigia. Šiandien vykusiame ministrų kabineto pasitarime pritarta Švietimo, mokslo ir sporto ministro pasiūlymui, kiekvienam pedagogui iš skolintų valstybės lėšų skirti 100 eurų dotaciją. Skaičiuojama, kad tam prireiks apie 6,3 mln. eurų. 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijavo Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano papildymą nauju 9.5 papunkčiu: „sukurti atostogų sistemą pedagoginiams darbuotojams, dirbantiems Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, savivaldybių švietimo pagalbos įstaigose“.

Atsižvelgiant į tai, kad pandemijos laikotarpiu bei ruošiantis naujiems mokslo metams pedagogai dirbo ir dirba ekstremaliomis sąlygomis, siūloma turizmo paslaugų teikėjams kompensuoti 100 eurų siekiančias išlaidas už kiekvieno pedagoginio darbuotojo Lietuvoje suteiktas turizmo paslaugas, poilsį. Teigiama, tai būtų paskatinimas ne tik ikimokyklinio, pradinio, vidurinio, profesinio bei aukštojo mokslo darbuotojams, tačiau ir turizmo sektoriui.

LR Vyriausybė šiandien vykusio pasitarimo metu vienbalsiai pritarė tokiam siūlymui, tačiau jo įgyvendinimui dar reikalingas Europos Komisijos pritarimas bei kriterijus atitinkančios atostogų sistemos sukūrimas (kaip bus sudaromi pedagogų sąrašai, reguliuojami srautai ir pan.).

Vienkartinės, dvigubai didesnės (200 eurų) išmokos dar pavasarį buvo skirtos ir medikų poilsiui. Gydytojai šia paslauga gali naudotis iki lapkričio mėn. pabaigos. LR ekonomikos ir inovacijų ministras akcentavo, kad mokytojai iš tiesų nusipelno tokio dėmesio, tačiau reikėtų įvertinti realias galimybes. Šiuo metu 65 tūkst. medikų naudojasi tokia paslauga, todėl skaičiuojama, kad kai kurios poilsio, turizmo paslaugas teikiančios įstaigos, kartu su anksčiau paskirta šalies parama verslui, jau gali būti išnaudojusios ir pasiekusios tą vadinamąją 200 tūkstančių eurų sumą. Todėl šiam sprendimui dar reikia gauti EK pritarimą, kad tai nebūtų vertintina kaip perteklinė valstybės parama vienam sektoriui.

Posėdyje neslėpta, kad tokia paslauga pedagogai galėtų pradėti naudotis ne anksčiau nei gruodžio mėnesį, kuomet baigsis medikų dotacijos galiojimo laikas.

Švietimo įstaigose pagrindines pareigas eina 62,9 tūkst. pedagoginių darbuotojų (ikimokyklinio ugdymo mokyklose – apie 12,5 tūkst., bendrojo ugdymo mokyklose – apie 34,5 tūkst., neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose – apie 4,5 tūkst., profesinio mokymo įstaigose – apie 3,1 tūkst., kolegijose – apie 1,4 tūkst. universitetuose – apie 6,3 tūkst., savivaldybių švietimo pagalbos įstaigose – apie 0,6 tūkst.).

Siekiant turizmo paslaugų teikėjams kompensuoti išlaidas už suteiktas turizmo paslaugas kiekvienam pedagoginiam darbuotojui po 100 eur., prašoma iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai skirti 6,3 mln. eurų.

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių