Klaipėda – geltonoje zonoje: dalies ribojimų neišvengsime

Reklama baigsis po sek.

Pagal LR Vyriausybės patvirtintą šalies savivaldybių naująjį žemėlapį raudona, geltona, žalia spalvomis, atsižvelgiant į koronavirusu sergamumo skaičių, Klaipėdos miesto savivaldybė kol kas nepatenka į griežčiausių ribojimų nusipelniusią zoną. Pagal šios dienos rodiklius, uostamiestis patenka į geltonąją zoną, tačiau visuomenei reikia susitelkti ir būti itin atsakingais, sąmoningais, kad išvengtume lokalaus karantino.

Pasak NVSC Klaipėdos departamento vadovo R. Grigaliūno, šio ryto duomenimis naujų atvejų skaičiaus rodiklis 97,2 atvejo 100-ui tūkst. gyventojų (Lietuvoje 98,6). Lyginant su praeitu ketvirtadieniu, rodiklis išaugo tris kartus. Spalio 5-11 dienomis – 42 atvejai, spalio 12-18 d. – 98 atvejai, spalio 19 – iki šios dienos ryto – 42 nauji atvejai, tačiau tų atvejų gali būti ir daugiau, nes duomenys apie naujus atvejus auga kas valandą. Daugiausia virusas plinta tarp mokyklinio amžiaus vaikų, lankančių būrelius, sporto užsiėmimus, taip pat asmens sveikatos priežiūros įstaigose. apie 42 proc. naujų susirgimų yra nesusieti su kontaktiniais asmenimis – jų užsikrėtimo aplinkybės nežinomos.

Nors Klaipėdos savivaldybėje ir nėra įvestas laikinas lokalus karantinas, tačiau šiandien Ekstremalios komisijos posėdyje nutarta artimiausiu metu vis dėlto imtis tam tikrų ribojimų.

Šiandien posėdžiavusi Klaipėdos miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija priėmė sprendimą dėl rekomendacijų, kurios, komisijos narių nuomone, turėtų būti teikiamos miesto įstaigoms ir organizacijoms siekiant išvengti tolimesnio COVID-19 plitimo. Siūlymai susiję su nuotolinio darbo, švietimo proceso, neformaliojo ugdymo organizavimu, gydymo, slaugos, sporto, kultūros ir kt. įstaigų veikla. Rekomendacijos parengtos įvertinus epidemiologinę situaciją bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro siūlymus.

Nors vertinant valstybės mastu situacija Klaipėdoje nėra itin bloga, turime dėti visas pastangas, kad nepatektume į „raudonųjų“ savivaldybių sąrašą, kurioms jau būtų taikomas karantinas. Neišvengiamai reikia ieškoti prevencinių priemonių dabar, kad išvengtume dramatiškiausių sprendimų netolimoje ateityje. Tikrai nesiekiame visko uždrausti, tačiau susirgimų augimo galime išvengti tik mūsų visų bendromis pastangomis“ – teigia Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

Kadangi ne visi siūlomi ribojimai – savivaldos kompetencija, Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos siūlymai bus teikiami Vyriausybei ir Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centrui, kurie ir priims galutinius sprendimus.

Jei nesiimsime priemonių, galime greitai atsidurti raudonoje zonoje, todėl savivaldybė kartu su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru parengė priemonių paketą, kuris, tikimės, prisidės prie ligos stabdymo. Siūlome, kad numatytos priemonės galiotų nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d., o besibaigiant šiam laikotarpiui situaciją vertinsime iš naujo ir spręsime, ar tikslinga pratęsti ribojimus“, – teigia Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis.

Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos rekomendacijos laikotarpiui nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d.:

 • Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą.
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbuotojams nevykti į komandiruotes. Seminaruose, mokymuose galimas dalyvavimas tik nuotoliniu būdu.
 • Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbuotojų posėdžiai, pasitarimai turi būti organizuojami nuotoliniu būdu, jeigu nėra galimybės organizuoti nuotoliniu būdu, turi būti griežtai laikomasi visų būtinų COVID-19 ligos prevencijos priemonių, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimuose.
 • Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas turi būti organizuojamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir griežtai laikantis visų būtinų COVID-19 ligos prevencijos priemonių, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimuose.
 • Uždrausti ligonių lankymą stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose. Leidžiamas lankymas tenkinant terminalinės būklės asmens poreikius ar kitais svarbiais atvejais įstaigos vadovui priėmus sprendimus (įsigalios Vyriausybei ir Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centrui pritarus, punktas gali būti koreguojamas atsižvelgus į Vyriausybės ir Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centro sprendimus).
 • Leisti dalyvauti gimdyme gimdyvę lydinčiam (artimam) asmeniui tik turint viruso SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) neigiamą atsakymą, gautą ne vėliau kaip prieš 48 val. (įsigalios Vyriausybei ir Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centrui pritarus, punktas gali būti koreguojamas atsižvelgus į Vyriausybės ir Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centro sprendimus).
 • Uždrausti gyventojų lankymą socialinės globos įstaigose, slaugos ligoninėse ir skyriuose, bendruomeninio gyvenimo namuose ir ilgalaikes globos paslaugas teikiančiose įstaigose. Leidžiamas lankymas tenkinant terminalinės būklės asmens poreikius ar kitais svarbiais atvejais įstaigos vadovui priėmus sprendimus. Pagal galimybes organizuoti gyventojų bendravimą su artimaisiais nuotolinio ryšio priemonėmis – vaizdo skambučiai, IT bendravimo programėlės ir kt. (įsigalios Vyriausybei ir Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centrui pritarus, punktas gali būti koreguojamas atsižvelgus į Vyriausybės ir Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centro sprendimus).
 • Kultūros įstaigų, kuriose veikia būreliai, klubai, studijos, meno kolektyvai, užsiėmimus ir meninį ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu (įsigalios Vyriausybei ir Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centrui pritarus, punktas gali būti koreguojamas atsižvelgus į Vyriausybės ir Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centro sprendimus).
 • Sporto įstaigoms stabdyti fizinį lankytojų aptarnavimą, jei asmenims nematuojama temperatūra, jei negalima užtikrinti 2 m atstumo tarp asmenų ir nesilaikoma valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų. Punktas netaikomas profesionaliems klubams ir profesionalaus sporto renginiams (įsigalios Vyriausybei ir Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centrui pritarus, punktas gali būti koreguojamas atsižvelgus į Vyriausybės ir Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centro sprendimus).
 • Organizuojant švietimo ir mokslo įstaigų darbą siūlome apriboti ugdymo ir vaikų priežiūros procesą bei švietimo ir mokslo veiklą visose švietimo ir mokslo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose – kai klasėje ar grupėje nustatomas bent vienas COVID-19 ligos atvejis, ugdymo procesą toje klasėje ar grupėje organizuoti nuotoliniu būdu. Uždrausti popamokinę veiklą (įsigalios Vyriausybei ir Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centrui pritarus, punktas gali būti koreguojamas atsižvelgus į Vyriausybės ir Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centro sprendimus).
 • Neorganizuoti kolektyvų renginių ir kitų darbuotojų susibūrimų visose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, ypač švietimo, asmens sveikatos priežiūros, socialinės globos ir slaugos įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse, privačiose įmonėse, viešose vietose, jei neįmanoma užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nurodytų reikalavimų (siūlomas įtraukti punktas, dėl jo Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nariai balsuos atskirai).
 • Privačiajam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje, vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimuose pagal veiklos sektorius nustatytų būtinų prevencinių priemonių taikymą.
 • Pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų gydytojams skirti didesnį dėmesį pacientams, turintiems bent vieną COVID-19 ligos simptomą.
 • Visomis informavimo priemonėmis raginti gyventojus laikytis visų įmanomų saugumo priemonių, susijusių su COVID-19 ligos plitimo prevencija (vengti tiesioginio fizinio kontakto, nesiburti į grupes, bendrauti tik šeimose, atidėti asmenines šventes, užtikrinti kaukių dėvėjimą, laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, laikytis tinkamos rankų higienos, kosėjimo / čiaudėjimo etiketo, tinkamai valyti aplinką ir pan.).
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių