Klaipėda miesto bendrąjį planą turės tik rudenį

Reklama baigsis po sek.

Klaipėdos miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėja Mantė Černiutė – Amšiejienė pateikė informaciją, kokiame etape šiuo metu yra miesto bendrojo plano (BP)rengimo procedūros.

„Po pritarimo BP koncepcijai, esam atlikę sprendinius, įvairius jų apsvarstymus. Taip pat įvyko viešas svarstymas ir po jo perėjome į derinimo procedūras. Turėjome įvairių pastabų, du sykius vyko derinimas, dar iki šiol nepavyko, dabar esame trečiame etape“, – teigė M. Am

Po, tai kai bus gautas visų derinančių institucijų pritarimas, reikės sulaukti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos patikrinimo, ar visos procedūros buvo atliktos tinkamai. Įprastai tai trunka apie 1 mėnesį. Tuomet būtų galima miesto bendrąjį planą teikti tvirtinimui savivaldybės Tarybos posėdyje. Preliminariais skaičiavimais, tai pavyktų padaryti rugsėjo mėnesį, jeigu bus gautos teigiamos išvados. Kol kas procesus stabdo gautų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimo, diskusijų procedūros.

Visuomenės pasiūlymai

Uostamiesčio gyventojai miesto bendrajam planui iš viso pateikė beveik 300 pasiūlymų. Į didžiąją dalį  – atsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies (atitinkamai 39 ir 34 proc.). Į 23 proc. pateiktų visuomenės raštų su siūlymais atsižvelgti nepavyko, jiems išsiųsti atsakymai. Tačiau fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę pastaruosius apskųsti ir dalis tokia galimybe pasinaudojo.

 Šiuo metu yra 8 apskundimai, kuriuos išnagrinėjo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, paprašė dar papildomai pateikti medžiagą. Taip pat dar 3 raštams pateikti nurodymai papildomai paaiškinti, pateikti medžiagą. Iš viso buvo gauta 11 nurodymų, visi jie yra įvykdyti. Septynis apskundimus Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atmetė, nes savivaldybė tinkamai atliko procedūras, dabar asmenys dar gali kreiptis į teismą. Dėl dviejų apskundimų kol kas išvadų vis dar laukiama.

Derinančių institucijų pasiūlymai ir pastabos

Per du derinimo etapus iš įstaigų sulaukta įvairių pasiūlymų ir pastebėjimų. Ne visus juos pavyko kol kas įgyvendinti ir išdiskutuoti. Dokumentas yra pateiktas pakartotiniam derinimui, tikimasi iki birželio 23 dienos sulaukti galutinių išvadų.

Susisiekimo bei aplinkos ministerijoms bei joms pavaldžioms institucijoms daugiausiai kilo klausimų dėl uosto plėtrai reikalingų infrastruktūros koridorių ryškesnio suplanavimo. Su derinančiomis institucijomis aptartos galimybės, kad nebūtų trikdžių uosto plėtrai, bet tuo pačiu, kad pastarojo plėtra netrikdytų ir miesto bendrajam planui.  Dėl uosto plėtros koridorių pati susisiekimo ministerija yra pradėjusi tam reikalingus sprendinius, ateityje numačius išorinį uostą, bus rengiamas specialus planas.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ išreiškė nepritarimą uostamiesčio savivaldybės ketinimams Giruliuose įsteigti kurortinę teritoriją. Po diskusijos numatyti tam tikri saugikliai – ateityje projekto įgyvendinimas turėtų vykti etapais, tam, kad sklandžiai galėtų funkcionuoti ir uostui reikalinga geležinkelių infrastruktūra, ir miestas neatsisakytų savo strateginių planų siekti kurortinės teritorijos.

Uosto direkcija išreiškė pastabas dėl saugios navigacijos išlaikymo bei sklypo suformavimo vedlinėms. Miesto bendrajam plane numatyta, kad įmonių Sanitarinės apsaugos zonos neišeitų iš nubrėžtų ribų, kad netrukdytų greta esančioms zonoms. Pastarosios dokumente liko, tik patikslintos formuluotės, tikimasi, kad korekcijos bus tinkamos, o ateityje miestas ir toliau galės siekti, kad įmonių sanitarinės apsaugos zonos nedidėtų, o priešingai – mažėtų.

„Nesutarimų buvo ir dėl Vilhelmo kanalo. Vidaus vandens kelių direkcija buvo išreiškusi griežtą nuomonę, kad čia būtinai reikia numatyti laivybą, tačiau Klaipėdos vandenys nederino tokio pasiūlymo, nes tai yra vandenvietė, jai taikomi patys griežčiausi reikalavimai, apsaugos zonos, kuriose negali būti vykdoma tokia veikla. Todėl įrašėme dokumente, kad galbūt ateityje reikėtų numatyti apie sujungimą Vilhelmo kanalą, tačiau tai bus sprendžiama tik tuomet, kai atsiras galimybės iškelti vandenvietę. Artimiausiu metu tai įgyvendinti neįmanoma, kadangi teritorija ribojasi ir su Klaipėdos rajono savivaldybe“, – teigė M. Černiutė – Amšiejienė.

Miesto bendrasis planas jau yra trečią kartą pateiktas Teritorijų planavimo komisijai. Laukiama derinimo iki birželio 23 dienos.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių