Klaipėdiečiams didės mokestis už darželius

Reklama baigsis po sek.

Šiandien vykusio Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos kolegijos posėdžio metu Švietimo skyriaus vedėja Laima Prižgintienė pristatė 4 siūlomus variantus dėl mokesčio už darželį ir priešmokyklines grupes lankančių vaikų maitinimo kainų didinimo. Darbo grupė buvo sudaryta dar 2019 m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu (sudaryta darbo grupė iš Savivaldybės administracijos (Švietimo, Planavimo ir analizės, Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrių), ikimokyklinių įstaigų vadovų ir mokytojų, tėvų, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguotų atstovų). Išanalizavus esamą situaciją ir atsižvelgus į darbo užmokesčio bei maisto produktų kainų didėjimą, atlikus surenkamų tėvų įmokų lėšų ir išlaidų lyginamąją analizę, nustatyta, kad nebepakanka surenkamų lėšų maisto produktams ir patiekalų gamybos kaštams padengti, todėl būtina didinti mokestį, o tai reiškia, kad klaipėdiečių tėvams teks dar plačiau atverti pinigines.

Siūlomi 4 mokesčio didinimo variantai 

Pagal dabar galiojančią tvarką, tėvai kas mėnesį atseikėja už vaikų maitinimą bei patiekalų gamybą (mokesčio už darželį kainos sandara: maisto produktų kaina kintanti, už maisto gamybą kas mėnesį vienodas tarifas – 15 eurų). Lopšelio grupes lankančių vaikų maitinimas kainuodavo 56,58 eur. (lankantys 10,5 arba 12 val.), darželio ir priešmokyklines grupes lankančių vaikų tėvai mokėti turi brangiau – 62,25 eur (10,5 arba 12 val.).  Darbo grupė kolegijai pateikė 4 variantus, visuose juose numatytas mokesčio didinimas, tik skirtinga apimtimi.

I variantas

Eil.

Nr.

GrupėsAtlyginimo dydis (Eur) Iš viso už 1 mėn. (kai yra 21 d. d.) (Eur)Skirtumas (Eur)
už maisto produktus

(vienos dienos kaina)*

pastovus mokestis

(vieno mėnesio kaina)

planuojamas mokestispatvirtintas mokestis
1.Lopšelio grupės:
1.1.10,5 arba 12 val.3,0022,0085,0056,5828,42
1.2.24 val.3,3022,0091,3062,2529,05
2.Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės:
2.1.10,5 arba 12 val.3,3022,0091,3062,2529,05
2.2.24 val.3,6022,0097,6068,1329,47
3.Priešmokyklinio ugdymo grupės, kai yra skiriami nemokami pietūs:
3.1.10,5 arba 12 val.1,9812,0053,60 (53,58)  
3.2.24 val.2,1612,0057,40 (57,36)  

*taikomas 0,10 Eur didesnis mokestis už maisto produktus vaikams, jeigu maistas jiems gaminamas pagal atskirą valgiaraštį.

Į atskirą lentelę yra išskirtas atlyginimo dydis mokyklose-darželiuose pradinių klasių ir Regos ugdymo centro (toliau– RUC) Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, įstaigų darbuotojams, dirbantiems lopšeliuose-darželiuose, mokyklose-darželiuose ir RUC. Galiojančiame sprendime nebuvo detalizuotas maitinimų skaičius, atskirtas mokestis už maisto gamybą. Nurodytų įstaigų darbuotojai ir ugdytiniai gali laisvai pasirinkti maitinimų skaičių kiekvieną dieną, tačiau pastovus mokestis taip pat turi būti skaičiuojamas. Šiuo metu trūkstamos lėšos gamybai yra dengiamos iš surenkamų ikimokyklinio ugdymo grupių pajamų.

Mokyklose-darželiuose pradinių klasių ir RUC Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, įstaigų darbuotojams
Pasirinktas maitinimų skaičiusMaisto produktaiPastovus mokestis už vieną dieną (Eur)Iš viso už vieną dieną (Eur)Mokestis už 1 mėn. (Eur)Skirtumas (Eur)
planuojamasgaliojantisplanuojamasgaliojantis
Pusryčiai, pietūs ir vakarienė3,601,004,602,9696,6062,1534,45
Pusryčiai1,081,002,08 43,70 (43,68)  
Pusryčiai ir pietūs2,701,003,70 77,70  
Pietūs1,621,002,62 55,00 (55,02)  
Pietūs ir vakarienė2,521,003,52 74,00 (73,92)  
Vakarienė0,901,001,90 39,90  
Mokyklose-darželiuose pradinių klasių mokiniams, kai yra skiriami nemokami pietūs
Pusryčiai1,080,601,68 35,30 (35,28)  
Pusryčiai ir vakarienė1,980,602,58 54,20 (54,18)  
Vakarienė0,900,601,50 31,50  

Patvirtinus šį variantą, mokesčio už maisto produktus užtektų padengti padidėjusias maisto produktų kainas bei mokinius maitinti įvairiais geros kokybės produktais; maisto gamybai surenkamų lėšų pakaktų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms (toliau – darbo užmokestis), prekėms ir paslaugoms, susijusioms su maitinimo organizavimu, tačiau mokestis už maitinimo paslaugą padidėtų nuo 28,42 Eur iki 29,47 Eur pagal atskiras vaikų amžiaus grupes ir grupės veiklos valandas.

 

II variantas 

Eil.

Nr.

GrupėsAtlyginimo dydis (Eur) Iš viso už 1 mėn. (kai yra 21 d. d.) (Eur)Skirtumas (Eur)
už maisto produktus (vienos dienos kaina)*pastovus mokestis (vieno mėnesio kaina)planuojamas mokestispatvirtintas mokestis
1. Lopšelio grupės:
1.1.10,5 arba 12 val.2,4022,0072,4056,5815,82
1.2.24 val.2,7022,0078,7062,2516,45
2. Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės:
2.1.10,5 arba 12 val.2,7022,0078,7062,2516,45
2.2.24 val.3,0022,0085,0068,1316,87
3. Priešmokyklinio ugdymo grupės, kai mokiniams yra skiriami nemokami pietūs:
3.1.10,5 arba 12 val.1,50 (1,49)12,0043,50  
3.2.24 val.1,6512,0046,70 (46,65)  

*taikomas 0,10 Eur didesnis mokestis už maisto produktus vaikams, jeigu maistas jiems gaminamas pagal atskirą valgiaraštį.

 

Mokyklose-darželiuose pradinių klasių ir RUC Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, įstaigų darbuotojams
Pasirinktas maitinimų skaičiusMaisto produktaiPastovus mokestis už vieną dieną (Eur)Iš viso už vieną dieną (Eur)Mokestis už 1 mėnesį (Eur)Skirtumas (Eur)
PlanuojamasGaliojantisPlanuo

jamas

Galiojantis 
Pusryčiai, pietūs ir vakarienė3,001,004,002,9684,0062,1521,85
Pusryčiai0,901,001,90 39,90  
Pusryčiai ir pietūs2,251,003,25 68,30 (68,28)  
Pietūs1,351,002,35 49,40 (49,35)  
Pietūs ir vakarienė2,101,003,10 65,10  
Vakarienė0,751,001,75 36,80 (36,75)  
Mokyklose-darželiuose pradinių klasių mokiniams, kai yra skiriami nemokami pietūs
Pusryčiai0,900,601,50 31,50  
Pusryčiai ir vakarienė1,650,602,25 47,30 (47,25)  
Vakarienė0,750,601,35 28,40 (28,35)  

Patvirtinus šį variantą, mokesčio už maisto produktus užtektų padengti padidėjusias maisto produktų kainas, tačiau valgiaraščiai turėtų būti sudaromi labai lanksčiai ,atsižvelgiant į tai, ar užtenka lėšų vienus ar kitus produktus pakeisti geresniais rekomenduojamais produktais; maisto gamybai surenkamų lėšų pakaktų darbo užmokesčiui, prekėms ir paslaugoms, susijusioms su maitinimo organizavimu; mokestis už maitinimo paslaugą padidėtų nuo 15,82 Eur iki 16,87 Eur pagal atskiras vaikų amžiaus grupes ir grupės veiklos valandas, t. y. mažiau apie 13,00 Eur, lyginant su I variantu.

 

III variantas

Eil.

Nr.

GrupėsAtlyginimo dydis (Eur) Iš viso už 1 mėn. (kai yra 21 d. d.) (Eur)Skirtumas (Eur)
už maisto produktus

(vienos dienos kaina)*

pastovus mokestis

(vieno mėnesio kaina)

planuojamas mokestispatvirtintas mokestis
1. Lopšelio grupės: 
1.1.10,5 arba 12 val.2,4020,0070,4056,5813,82
1.2.24 val.2,7020,0076,7062,2514,45
2. Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės: 
2.1.10,5 arba 12 val.2,7020,0076,7062,2514,45
2.2.24 val.3,0020,0083,0068,1314,84
3. Priešmokyklinio ugdymo grupėse, kai mokiniams yra skiriami nemokami pietūs:
3.1.10,5 arba 12 val.1,5010,0041,50  
3.2.24 val.1,6510,0044,70 (44,65)  

*taikomas 0,10 Eur didesnis mokestis už maisto produktus vaikams, jeigu maistas jiems gaminamas pagal atskirą valgiaraštį.

 

Mokyklose-darželiuose pradinių klasių ir RUC Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, įstaigų darbuotojams
Pasirinktas maitinimų skaičiusMaisto produktaiPastovus mokestis už vieną dieną (Eur)Iš viso už vieną dieną (Eur)Mokestis už 1 mėn. (Eur)Skirtumas (Eur)
   Planuo

jamas

GaliojantisPlanuo

jamas

Galiojantis 
Pusryčiai, pietūs ir vakarienė3,000,953,952,9683,00 (82,95)62,1520,85
Pusryčiai0,900,951,85 38,90 (38,85)  
Pusryčiai ir pietūs2,250,953,20 67,20  
Pietūs1,350,952,30 48,30  
Pietūs ir vakarienė2,100,953,05 65,10  
Vakarienė0,750,951,70 35,70  
Mokyklose-darželiuose pradinių klasių mokiniams, kai yra skiriami nemokami pietūs
Pusryčiai0,900,501,40 29,40  
Pusryčiai ir vakarienė1,650,502,15 45,20 (45,15)  
Vakarienė0,750,501,25 26,30 (26,25)  

Patvirtinus šį variantą, mokestis už maisto produktus būtų toks pat, kaip ir II variante, kurio užtektų padengti padidėjusias maisto produktų kainas. Maisto gamybai nustatyto mokesčio, kuris būtų 2,00 Eur mažesnis už I ir II variantuose, gali nepakakti darbo užmokesčiui, įmokoms, prekėms ir paslaugoms, susijusioms su maitinimo organizavimu. Tokiu atveju lėšos papildomai turėtų būti skiriamos iš Savivaldybės biudžeto. Mokestis padidėtų nuo 13,82 Eur iki 14,84 Eur pagal atskiras amžiaus grupes ir grupės veiklos valandas, t. y. būtų tik 2,00 Eur mažesnis nei siūloma II variante, tačiau išliktų rizika dėl maisto gamybai surenkamų lėšų trūkumo.

 

IV variantas

Eil.

Nr.

GrupėsAtlyginimo dydis (Eur) Iš viso už 1 mėn. (kai yra 21 d. d.) (Eur)Skirtumas (Eur)
už maisto produktus

(vienos dienos kaina)*

pastovus mokestis

(vieno mėnesio kaina)

planuojamas mokestispatvirtintas mokestis
1. Lopšelio grupės:
1.1.10,5 arba 12 val.2,4015,0065,4056,588,82
1.2.24 val.2,7015,0071,7062,259,45
2. Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės:
2.1.10,5 arba 12 val.2,7015,0071,7062,259,45
2.2.24 val.3,0015,0078,0068,139,87
3. Priešmokyklinio ugdymo grupės, kai mokiniams yra skiriami nemokami pietūs:
3.1.10,5 arba 12 val.1,5012,0043,50  
3.2.24 val.1,6512,0046,70  

*taikomas 0,10 Eur didesnis mokestis už maisto produktus vaikams, jeigu maistas jiems gaminamas pagal atskirą valgiaraštį.

 

Mokyklose-darželiuose pradinių klasių ir RUC Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, įstaigų darbuotojams
Pasirinktas maitinimų skaičiusMaisto produktaiPastovus mokestis už vieną dieną (Eur)Iš viso už vieną dieną (Eur)Mokestis už 1 mėn. (Eur)Skirtumas (Eur)
Planuo

jamas

GaliojantisPlanuo

jamas

Galiojantis
Pusryčiai, pietūs ir vakarienė3,000,953,952,9683,00 (82,95)62,1520,85
Pusryčiai ir pietūs2,250,953,20 67,20  
Pietūs1,350,952,30 48,30  
Pietūs ir vakarienė2,100,953,05 65,10  
Vakarienė0,750,951,70 35,70  
Mokyklose-darželiuose pradinių klasių mokiniams, kai yra skiriami nemokami pietūs
Pusryčiai0,900,601,50 31,50  
Pusryčiai ir vakarienė1,650,602,25 47,30  
Vakarienė0,750,601,35 28,40  

Patvirtinus šį variantą, mokestis už maisto produktus būtų toks pat, kaip ir II ir III variantuose, kurio užtektų padengti padidėjusias maisto produktų kainas. Maisto gamybai nustatytas mokestis nuo dabar galiojančio nesikeistų (15 Eur), tačiau maisto gamybos išlaidoms trūkstamos lėšos (7 Eur kiekvienam vaikui per mėnesį) turėtų būti skiriamos iš Savivaldybės biudžeto, todėl kiekvienais metais iš Savivaldybės biudžeto papildomai reikėtų skirti apie 650 tūkst. Eur. Neskiriant papildomai lėšų, jų trūktų darbo užmokesčiui, prekėms ir paslaugoms, susijusioms su maitinimo organizavimu. Mokestis už maitinimo paslaugą padidėtų apie 10,00 Eur (nuo 8,82 Eur iki 9,87 Eur) pagal atskiras amžiaus grupes ir grupės veiklos valandas.

Išanalizavus visų siūlomų variantų teigiamus ir neigiamus aspektus, savivaldybės administracijos nuomone, priimtiniausias būtų II variantas, pasiūlytas darbo grupės (koreguotas dėl nemokamo maitinimo, kuris pradėtas taikyti priešmokyklinio amžiaus vaikams ir pirmų klasių mokiniams nuo 2020 m. rugsėjo mėn.). Tėvams kas mėnesį tektų pakloti beveik 17 eurų daugiau nei šiuo metu.

Tarybos kolegijos nariai vienbalsiai pritarė antrajam variantui. Galutinį sprendimą priims savivaldybės Taryba.

Didėjo darbo užmokestis, brango maisto produktai

Atlikus vieno vaiko išlaikymo kainos analizę nustatyta, kad per laikotarpį nuo 2016 m. iki 2019 m. vieno vaiko išlaikymas Klaipėdos miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose išaugo 784,0 eurais arba 28,3 %. Vidutinė vieno vaiko išlaikymo kaina 2019 m. sudarė 3555 eurų per metus. Didžiausią išlaidų dalį vieno vaiko išlaikymo kainoje sudaro Savivaldybės biudžeto lėšos, kurios išaugo nuo 53,3% (2016 metais) iki 57,79% (2019 m.). Tėvų įmokų lėšos, skaičiuojant vieno vaiko išlaikymą, mažėjo nuo 14,67% (2016 m.) iki 12,77% (2019 m.).

Maisto produktų kainos pagal atskiras maisto produktų grupes nuo 2016 metų pabrango vidutiniškai nuo 10,23 iki 22,57 proc. Daugiausiai pabrango šios maisto produktų grupės: pieno produktai – 22,57 proc., žuvies produktai – 20,06 proc., duonos gaminiai – 19,61 proc.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams pradėtas taikyti sveikatą tausojantis maitinimas, patiekalai gaminami iš sveikesnių maisto produktų (tokių kaip lašiša, lęšiai, kalakutiena, jautiena, šviežios uogos, brokoliai ir kt.).

Lėšos, surenkamos už maisto gamybą, yra skiriamos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, prekėms ir paslaugoms, susijusioms su maitinimo organizavimu, virtuvės įrengimų, inventoriaus ir patalpų remontui, komunalinėms išlaidoms, ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidoms.

Virėjų darbo užmokestis nuo 2016 m. padidėjo apie 56,7 %: pasikeitė algos dydžiai, virėjos priskirtos C kategorijos darbuotojams, todėl yra nustatoma kintamoji darbo užmokesčio dalis ir atlyginimai nebeskaičiuojami pagal minimalų mėnesinį atlygį. Virėjų atlyginimo vidurkis 2016 m. buvo 458 Eur, 2021 m. – 808 Eur.

Lėšos prekėms ir paslaugoms yra skiriamos indams vaikų maitinimui įsigyti ir atnaujinti, virtuvės inventoriui, valymo priemonėms, dezinfekcijai, metrologinių ir kitų įrenginių patikrai, maisto mėginių tikrinimui, virtuvės įrengimų varžų įžeminimo patikrai ir kitoms išlaidoms, susijusioms su maitinimo organizavimu.

Išlaidas virtuvės įrengimų, inventoriaus ir patalpų remontui sudaro virtuvės įrengimų ir inventoriaus remontas (šaldymo spintų, daržovių valymo mašinų, elektrinių plytų ir kt.), virtuvės remontas (sienų plytelių atnaujinimas, grindų plytelių atnaujinimas ir kt.). Lėšos yra skaičiuojamos komunalinėms išlaidoms, kad būtų užtikrinamas virtuvės darbas (šiukšlių išvežimas ir maisto atliekų utilizavimas, elektros energijos, šalto vandens ir nuotekų sąnaudų, šildymo išlaidos). Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skiriamos lėšos skiriamos pagal turto nusidėvėjimo normatyvus nuo bendros ilgalaikio turto vertės. Sukauptos lėšos gali būti naudojamos įstaigos ilgalaikio materialiojo turto atnaujinimui.

Siūlomo keisti atlyginimo dydžio už maisto gamybą paskaičiavimai:

Darbo užmokestis su socialinio draudimo įmokomisPrekės ir paslaugos maitinimo organizavimuiVirtuvės inventoriaus ir patalpų remonto išlaidosKomunalinės išlaidosIlgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidosIš viso
16,101,501,202,201,0022,00

Kainos didėjo ir 2020 metais, tačiau galutinių duomenų šiuo metu nėra. Nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio pradėta priešmokyklinio amžiaus vaikus ir pirmų klasių mokinius maitinti nemokamais pietumis. Teisės aktais nustatyta, kad nemokamų pietų kaina yra 1,83 Eur. Atitinkamai skirtumai nuo 1,83 Eur ir šiuo metu Įstaigose nustatytos pietų normos sudaro nuo 0,82 Eur iki 1,04 Eur, todėl tėvams skirtumas atiduodamas maisto produktais, o tai yra ydinga praktika. Įgyvendinant nemokamo maitinimo organizavimą, iš Savivaldybės biudžeto privaloma skirti 25 % nuo skiriamos šiam maitinimui sumos maisto gamybos išlaidoms padengti.

Siūloma atskirti tėvų mokamus mokesčius vaikams, kurie gauna nemokamus pietus, jiems skaičiuojant tik pusryčių ir vakarienės gaminimui reikalingų produktų kainas ir jų gamybos išlaidas. Taip pat siūloma numatyti 0,10 Eur didesnį mokestį už maisto produktus tais atvejais, kai jie būtini, gaminant maistą pagal atskirą valgiaraštį alerginių susirgimų turintiems vaikams ir vaikams, kuriems reikalingas tausojantis maitinimas, taip užtikrinant jų pilnavertišką maitinimą įstaigose.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių