Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO) miesto neteršia?

Reklama baigsis po sek.

Kontroliuojančios institucijos gyventojų skundų dėl šiaurinėje miesto dalyje padidėjusios taršos bei dulkėtumo sulaukia jau nuo šių metų pradžios. Pabrėžiama, kad greta įmonės KLASCO vykdomos krovos esančių daugiabučių namų butų palangės, langai ir vėl nukloti juodomis tarsi suodžiai dulkėmis. Kelerius metus besitęsianti situacija šiandien aptarta ir Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Įmonėje atliekami patikrinimai

Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos viršininkas Alfredas Šepštas informavo, kad gyventojų skundų daugiausiai sulaukta sausio 25 ir vasario 12 dienomis. Jų pagrindu vasario 13-ąją buvo atliktas neplaninis patikrinimas. Apžiūrėta įmonės aplinka bei įvertinti kietųjų dalelių matavimų duomenys stacionariose stotelėse. „Per tą laikotarpį nuo sausio 25 iki vasario 12 dienos kietųjų dalelių koncentracijos svyravo nuo 3 iki 14 mikrogramų kube, tai sudaro 6-28 procentus leistinos ribinės vertės paros vidurkio. Nei vieną dieną tarša nesiekė net ketvirtadalio tos ribinės vertės.“ – akcentavo A. Šepštas.

Aplinkos apsaugos departamento valdyba raštu kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą (AAA), kad būtų vėl pastatyta mobili matavimų stotelė, kuri 2019 metais beveik 9 mėnesius vykdė nepertraukiamus matavimus. Kovo 23 d. gavo atsakymą, kad tai daryti netikslinga. Valdyba pateikė dar vieną tokį patį prašymą, bet atsakymo iš AAA iki šiol dar nesulaukė.

Balandžio 5 dieną (sekmadienį) vėl buvo gauti gyventojų skundai. Į įmonę KLASCO buvo išsiųstas budintis pareigūnas. Jis užfiksavo vykdomus darbus video medžiagoje, fotografijose. Konstatuojama, kad „bendrovė KLASCO vykdė geležies rūdos krovos darbus, naudojo vandens patrankas, kraunant geležies rūdą vizualiai dulkėtumo nesimatė. Tuo metu buvo į ir iš laivo kraunami grūdai, ten matėsi vizualiai, kad aplinkos tarša kietosiomis dalelėmis vykdant darbus buvo. Taip pat pažymėta, kad kada buvo fiksuojami tie krovos darbai, bendrovė tų darbų nei stabdė nei lėtino, jie vyko įprasta tvarka.“ – teigiama po patikrinimo surašytame tarnybiniame protokole.

Atsižvelgiant į gyventojų nusiskundimus, specialistams pavesta įvertinti aplinkos oro taršos stotelės duomenis. Užfiksuota maksimali kietųjų dalelių iki 10 mikronų diametro koncentracija siekė 24 mikrogramus kube, t.y. 47 proc. ribinio paros vidurkio. Valdyba įmonėje pradėjo atlikti neplaninį patikrinimą. Šiuo metu jis dar nėra baigtas, planuojama, kad išvadas bus galima pateikti gegužės mėnesio antroje pusėje.

KLASCO skleidžiama tarša turėtų būti raudonos spalvos

NVSC Klaipėdos departamento direktorius Raimundas Grigaliūnas posėdžio metu atviravo, kad gyventojus kamuoja būtent įmonės vykdomos krovos tarša. „Mes skundus gavom sausį, vasarį, balandžio mėnesį net kelios dešimtys skundų. Žmonės siunčia ir nuotraukas, ir video medžiagą įvairiais formatais. Akivaizdu, kad tos dulkės ant palangių, langų, jos neatsiranda iš kažkur. Akivaizdu, kad šalia vykdoma birių krovinių krova sukelia tą taršą, dalis dulkių patenka į gyvenamąją aplinką. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto stotelės duomenys šiemet vasario 9, 15 dienomis nakties metu fiksavo kietųjų dalelių pliūpsnius, 35-52 mikrogramų kubiniame metre. Taip teisės aktuose yra paros koncentracija, bet jeigu tie pliūpsniai dažni, pasikartojantys, tai viena iš galimybių, kad dulkės patenka.“ – posėdžio metu dėstė R. Grigaliūnas.

Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos generalinis direktorius Vytautas Štumbergas tikino, kad gyventojų siunčiami vaizdo įrašai yra seni, nes dabar vykdoma krova daugiabučių namų palanges ir langus turėtų nudažyti raudonai. „Tikrai stengiamės daryti viską, kas įmanoma, kad užtikrintumėme krovą ir dėl jos galimą taršą. Mūsų produktas yra raudonas, tai palangės turėtų nusidažyti raudonomis dulkėmis, o ne juodomis. Kai sekmadienį buvo fiksuotos taršos, numirė viena KVJUD stotelė, tada pasipylė skundai, gal sutapimas, bet gyventojai kai nebematė taršos stotelių duomenų, tada supanikavo. Mes praėjusią savaitę su bendrijų pirmininkais ėjom, apžiūrėjo palanges, ir su magnetais žaidėm, tai jūs patys puikiai žinot, kad magnetas ima geležies oksidą, mano kraunamuos produktuos geležies oksido yra tik 1,2 procento, tai yra vien tik ferum, o jo magnetas neima.“ – dėstė dėl galimos taršos kaltinamos įmonės vadovas.

Bus atliekamas poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

Ekstremalių situacijų komisijos posėdžio metu įmonės KLASCO generalinis direktorius V. Štumbergas teigė, kad bendrovė priėmė sprendimą ir bus atliekamas pilnas poveikio aplinkai vertinimas (PAV).

„Mes nesikratom atsakomybės, mes su teisėsauga bendradarbiaujam, vykdom tas priemones jų pasakytas. Poveikio aplinkai vertinimą atliksim pilną, darysim visos KLASCO, kad išsklaidytume visas abejones. Tai ilgai gali trukti, net 12 mėnesių, bet vykdysim. Kviečiu, atvažiuokit, visos kontroliuojančios institucijos, žiūrėkim.“ – dėstė V. Štumbergas.

Priminsime, kad atlikti PAV jau anksčiau rekomendavo Aplinkos apsaugos agentūra, kai įmonė ketino perkelti geležies rūdos krovą ties 10 ir 11 krantinėmis, siekiant pasilikti tokios krovos galimybę ir dabartinėje vietoje). NVSC Klaipėdos departamento direktorius R. Grigaliūnas neslėpė, kad įmonė krovos darbus arba turėtų nutraukti apskritai, arba perkelti kuo toliau nuo gyvenamosios aplinkos, arba tai daryti tik uždaru būdu. Tokiam siūlymui bendrovės vadovas prieštaravo. „Visose valstybėse tokia krova vykdoma tik atviru būdu, tai mes šiandien dieną esam pasiėmę mokslininkus, ieškom būdų, atliksim pilną poveikio aplinkai vertinimą ir tada pasižiūrėsim, kokios galimybės ir ar tikrai mes teršiam. Kai būna tie pikiniai viršijimai (stotelėse), vėjas pasikeičia iš kitos pusės, nuo miesto, ir pasirodo pikinis viršijimas.“ – V. Štumbergas.

Miesto valdžia imtis priemonių KLASCO prašė gražiuoju

Ekstremalių situacijų komisijos narių bendrovės generalinio direktoriaus ,,gynybinė“ kalba neįtikino. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis pabrėžė, kad situacija mieste yra iš tiesų nepavydėtina. „Dulkių yra, gyventojai kenčia, yra nepatenkinti, suprantu, kad visi ginam savo garbę, mundurus ir panašiai, bet vis dėlto prašymas yra visom įmanomom priemonėm siekti sumažinti tą taršą.“ – G. Neniškis.

NVSC Klaipėdos departamento direktorius Raimundas Grigaliūnas reikalavo, kad Ekstremalių situacijų komisijos posėdžio metu būtų priimtas sprendimas įpareigoti įmonę imtis veiksmų: „Tikrai esam kalbėję visais atvejais, kad kalbos nebūtų kalbom, tegul įsipareigoja įmonė. Reikia veiksmų iš šitos įmonės, žmonės privalo gyventi sveikoje aplinkoje, kvėpuoti sveiku ir švariu oru.“ – R. Grigaliūnas.

Tačiau komisijos nariai įmonę tik paragino. Įpareigoti esą kol kas negalima, nes iš kontroliuojančių institucijų nėra gauta jokios faktinės informacijos apie KLASCO pažeidimus ar šios įmonės daromą taršą.

„Išsiaiškinti reikia visą informaciją, surinkti faktus. Kol kas galime orientuotis, kad informacija išklausyta, ir šiai dienai laukti kontroliuojančių institucijų išvadų. Iš miesto, ponas Vytautai, kažin ar ateina ta tarša. Visų akys vis tiek krypsta į jus. Prašome užtikrinti, kad ta tarša nebekankintų gyventojų.“ – G. Neniškis.

Karantino metu kontroliuojančios institucijos negali atlikti taršos tyrimų gyvenamosiose patalpose. Ekstremalių situacijų komisijos nariai prašė nelaukti valstybinio karantino pabaigos ir ieškoti būdų, kad išsamūs tyrimai gyventojų butuose ar greta daugiabučių šiaurinėje miesto dalyje būtų atliekami kaip įmanoma operatyviau.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių