Materialinė parama ligos, nelaimingo atsitikimo ir kitais atvejais

Reklama baigsis po sek.

Nepasiturintys klaipėdiečiai, ištikus ligai ar nelaimingam atsitikimui, kuomet būtinos mokamos sveikatos priežiūros paslaugos, priemonės ir vaistai, dėl materialinės paramos gali kreiptis į savivaldybės Socialinės paramos skyrių.

Atkreiptinas dėmesys, kad, klaipėdiečiams siekiant gauti materialinę paramą pagal Savivaldybės tarybos nustatytą tvarką, liga nėra svarbiausia sąlyga.

Materialinė parama skiriama nepasiturintiems klaipėdiečiams, turintiems išlaidų dėl savo ligos“, – sako Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio vedėja Gina Vilimaitienė.

Klaipėdos miesto gyventojai, patiriantys papildomų išlaidų dėl ligos, nelaimingo atsitikimo ar kitais atvejais, kai būtinos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir (ar) vaistai bei kitos medicininės priemonės, kurie atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendime nustatytas sąlygas bei jų pajamos neviršija nustatyto dydžio, gali kreiptis dėl materialinės paramos skyrimo.

Vienkartinė materialinė parama Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojams gali būti skiriama šiais atvejais:

128 Eur dydžio (kartą per metus) – kai asmuo patyrė (patiria) vaistų, maisto papildų, vitaminų, medicinos priemonių, sveikatos priežiūros paslaugų nuolatinio pobūdžio išlaidas, kurios viršija 38,40 Eur dydį, arba vienkartinio pobūdžio išlaidas, kurios viršija 64 Eur bei kai kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo (šeimos narys) kreipimosi dėl materialinės paramos metu atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendime nustatytas sąlygas, o vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui yra ne didesnės kaip 320 Eur;

iki 6400 Eur – esant ypatingoms aplinkybėms (nebūdingoms įprastai, kasdieninei situacijai, keliančioms pavojų gyvybei ir pan., kurių asmuo negali realiai valdyti dėl jų pobūdžio, atsiradimo priežasčių, kaštų ir pan.) bei kai kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo (šeimos narys) kreipimosi dėl materialinės paramos metu atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendime nustatytas sąlygas (skiriant šią paramą taip pat vertinamas asmens (šeimos) turtas, buitinės gyvenimo sąlygos, o sprendimas dėl paramos skyrimo priimamas atsižvelgiant į Materialinės paramos teikimo komisijos siūlymą) ir vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui yra ne didesnės kaip 512 Eur:

– kai asmenims reikalingos lėšos gydytojo paskirtiems būtiniems (išskyrus rekomendacinio pobūdžio) vaistams ar kitoms medicinos priemonėms, operacijai, medicininiams tyrimams ar kitoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti ar iš dalies apmokėti (kompensuoti);

– išlaidoms, susijusioms su grįžimu (transportavimu) į Lietuvos Respubliką sunkiai susirgus arba susižalojus, nukentėjus dėl nelaimingo atsitikimo, įvykdyto nusikaltimo ar kito teisės pažeidimo užsienio valstybėse, apmokėti ar iš dalies apmokėti (kompensuoti).

Svarbu! Iki 6400 Eur parama gali būti skiriama, jeigu patirtų (patiriamų) išlaidų teritorinės ligonių kasos nekompensuoja arba kompensuoja tik dalį ir (ar) neapmoka arba apmoka tik dalį draudimo kompanija, labdaros (paramos) fondas ir pan., taip pat žala, patirta dėl įvykusios nelaimės, nebuvo atlyginta ar buvo atlyginta iš dalies ir pan.

Pažymėtina, kad parama gali būti skiriama, jei asmuo išlaidas patyrė per pastaruosius 3 mėnesius nuo kreipimosi arba patiria kreipimosi mėnesį.

Daugiau informacijos dėl šios materialinės paramos skyrimo ir prašymų pateikimo – interneto svetainėje www.klaipeda.lt ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio informacijos telefonais:

Vytauto g. 13 – tel. (8 46) 41 08 40 (pareiškėjams, gyvenantiems šiaurinėje ircentrinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.));

Laukininkų g. 19A – tel. (8 46) 32 46 96, (8 46) 39 10 68 (pareiškėjams, gyvenantys pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų gyvenvietės imtinai)).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių