Netekusiems pajamų – vienkartinė materialinė parama

Reklama baigsis po sek.

Klaipėdos miesto gyventojams, karantino metu netekusiems darbo pajamų ir susidūrusiems su nepalankiomis ekonominėmis ir finansinėmis pasekmėmis (darbo netekimas, pajamų sumažėjimas ir pan.) karantino laikotarpiu ir dar mėnesį po jo atšaukimo gali būti skiriama vienkartinė materialinė parama.

Paramos dydis vienam gyvenančiam asmeniui arba pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – 257,00 Eur. antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 206,00 Eur, trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui – 180,00 Eur.

Svarbu: ši materialinė parama skiriama, jei dėl paramos kreipiamasi ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo karantino atšaukimo dienos ir jei kreipimosi metu asmuo atitinka visus nustatytus reikalavimus.

Numatyta, kad parama gali būti skiriama, kai asmenys ne mažiau kaip 3 mėn. iki 2020 m. spalio 28 d. – karantino paskelbimo dienos arba karantino metu iki darbo pajamų netekimo dirbo ir tuo laikotarpiu bent 1 mėn. gavo vidutines pajamas – darbo pajamas, ne mažesnes kaip minimalioji mėnesinė alga ir ne mažiau kaip vieną mėnesį yra netekę 100 proc. darbo pajamų (dėl atleidimo iš darbo, nemokamų atostogų, laikino nedarbingumo, nevykdomos savarankiškos veiklos ar kt. Parama neskiriama, kai atleistam iš darbo asmeniui buvo išmokėta išeitinė išmoka.

Į paramą gali pretenduoti klaipėdiečiai, jei vieno gyvenančio asmens arba bendrai gyvenančių asmenų vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui per 3 pastaruosius mėnesius iki kreipimosi yra ne didesnės kaip 257 Eur. Į pajamas nėra įskaitomos asmenų gaunamos išmokos vaikams ir išmokos, susijusios su COVID-19 pandemija. Taip pat apskaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų gaunamas pajamas nėra įskaitoma dalis (priklausomai nuo šeimos situacijos nuo 20 iki 40 procentų) darbinių (darbo užmokesčio), savarankiškai dirbančių asmenų gautų pajamų, nedarbo socialinio draudimo išmokos ar darbo paieškos išmokos.

Kreipiantis būtina pateikti motyvuotą laisvos formos prašymą materialinei paramai gauti, kuriame asmuo nurodo paramos skyrimui būtinus duomenis apie save, bendrai gyvenančius asmenis, veiklos pobūdį, gaunamas pajamas, karantino metu patirtas (patiriamas) nepalankias ekonomines ir finansines pasekmes. Prie prašymo būtina pridėti dokumentus (duomenis), apie vieno gyvenančio asmens arba bendrai gyvenančių asmenų 3 pastarųjų mėnesių iki kreipimosi pajamas.

Sprendimas dėl paramos skyrimo priimamas atsižvelgiant į Materialinės paramos teikimo komisijos siūlymą.

Prašymai dėl šios materialinės paramos priimami Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje. Atkreiptinas dėmesys, kad karantino laikotarpiu Socialinės paramos skyriuje pareiškėjai aptarnaujami tik nuotoliniu būdu.

Prašymus dėl vienkartinės materialinės paramos galima pateikti:

  • paštu:parama.centras@klaipeda.lt (Vytauto g. 13 ) ir parama.filialas@klaipeda.lt (Laukininkų g. 19A);
  • telefonu,iš anksto užsiregistravus: ( 8 46) 41 08 40 (Vytauto g. 13) ir (8 46) 32 46 96, (8 46) 39 10 68 (Laukininkų g. 19A);
  • paštu:Vytauto g. 13, LT-92138 Klaipėda;
  • užpildytus prašymus paliekant pašto dėžutėse:
    • Vytauto g. 13 – pareiškėjams, gyvenantiems centrinėje ir šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.)
    • Laukininkų g. 19A – pareiškėjams, gyvenantiems pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų imtinai).

Daugiau informacijos – interneto svetainėje www.klaipeda.lt ir Socialinės paramos skyriaus informacijos telefonais:

  • Vytauto g. 13 – tel. ( 8 46) 41 08 40
  • Laukininkų g. 19A – tel. (8 46) 32 46 96, (8 46) 39 10 68
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių