Norima grąžinti mokestį už vaikų sporto būrelius

Reklama baigsis po sek.

Šiandien vykusiame Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos Finansų ir ekonomikos posėdyje buvo svarstomas klausimas „Dėl atlyginimo už neformalųjį ugdymą Klaipėdos miesto biudžetinėse sporto mokymo įstaigose nustatymo“ pakeitimo. Siekiama, kad būtų atšauktas dar balandžio mėnesį politikų priimtas sprendimas (atleisti nuo mokesčio valstybinio karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos metu) ir būtų grąžintas mokestis už vaikų sporto būrelius biudžetinėse įstaigose.

Siekiama, kad atlyginimas už neformalųjį ugdymą Klaipėdos miesto biudžetinėse sporto mokymo įstaigose nebūtų mokamas tik valstybinio karantino metu, o dabar šalyje galiojant tik ekstremaliajai situacijai, mokestis už teikiamas paslaugas būtų grąžintas.

„Buvo apklaustos visų penkių biudžetinių sporto įstaigų vadovai, jie išsakė, kad ekstremali situacija šalyje gali tęstis ir iki Naujųjų metų, todėl atsiranda poreikis pajamų rinkliavai. Surinktos lėšos būtų naudojamos vaikų sporto varžyboms ir stovykloms finansuoti. Todėl siūloma, kad ekstremaliosios situacijos metu mokestis turėtų būti renkamas”, – komiteto narius informavo Klaipėdos miesto savivaldybės Sporto skyriaus vyr. specialistė, atliekanti skyriaus vedėjos funkcijas A. Sorokienė.

Trijų biudžetinių sporto įstaigų vadovai pritarė, kad toks mokestis galėtų būti renkamas tik nuo rugsėjo mėnesio, nes du vasaros mėnesius vaikai atostogauja. Dvi įstaigos išsakė kitokią poziciją – prašo, kad mokesčio rinkliava būtų grąžinta artimiausiu metu, nes atsižvelgiant į sezoniškumą, pastarosios ugdymo procesą intensyvumą numato būtent vasaros laikotarpiu. Skaičiuojama, kad per du mėnesius dvi biudžetinės sporto įstaigos surinktų apie 7000 tūkstančius eurų pajamų, lėšas naudotų stovyklų, varžybų orgnaizavimui, reikalingo inventoriaus įsigijimui.

Toks pranešimas bei pateiktas sprendimo projektas komiteto narių tarpe sukėlė nemažai diskusijų ir abejonių.

„Ar nedarom keisto sprendimo, nes ekstremali situacija nepasibaigus. Mes atleidom nuo mokesčio balandžio mėnesį, o dabar pačios įstaigos prašo grąžinti mokestį. Ar mes tikrai turėsim naudą? Šis klausimas sulaukti gali didelės tėvų dalies nepasitenkinimą ir pasipiktinimą”, – klausimą kėlė komiteto narys S. Budinas.

Komiteto nariai, A. Barbšys teiravosi, ar nebūtų galima paieškoti tų 7000 eurų kituose finansavimo šaltiniuose, o R. Taraškevičius siūlė reikiamų lėšų poreikį toms biudžetinėms sporto įstaigoms numalšinti iš teikiamo finansavimo vaikų stovyklų organizavimui.

„Noriu akcentuoti, kad mokesčio grąžinimo prašančios dvi sporto biudžetinės įstaigos negali pretenduoti į vasaros stovyklų organizavimo finansavimą, nes rinkliavos lėšas ketina naudoti ir sportinio inventoriaus įsigijimui, kas pagerintų teikiamos paslaugos kokybę”, – teigė A. Sorokienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Sporto skyriaus vyr. specialistė.

Kol kas savivaldybės Tarybos narių tarpe šis klausimas pritarimo nesulaukė – visi Finansų ir ekonomikos komiteto posėdžio dalyviai nuo sprendimo susilaikė. Rytoj mokesčio už sporto grąžinimas bus svarstomas Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje. Galutinį sprendimą dar šio mėnesio pabaigoje turės priimti savivaldybės Taryba.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių