Nuo penktadienio ribojami renginiai

Reklama baigsis po sek.

Sveikatos apsaugos ministerija bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiandien LR Vyriausybės posėdyje prašė ministrų kabineto pritarimo parengtiems koronaviruso infekcijos plitimo mažinimo pasiūlymams. Renginių organizavimas ir įgyvendinimas draudžiamas nuo spalio 30 dienos, penktadienio. Tokiam sprendimui su kai kuriomis išimtimis pritarta vienbalsiai, bendru sutarimu. 

Įvertinus blogėjančią epidemiologinę situaciją ir tai, kad renginiuose egzistuoja palankios sąlygos ligos plitimui, nutarimo projekte, Sveikatos apsaugos ministerijos pasiūlymu, siūloma 2 savaitėms, nuo 2020 m. spalio 30 d. iki 2020 m. lapkričio 13 d., nustatyti specialų renginių organizavimo reglamentavimą. Siūloma 2 savaitėms uždrausti visus renginius, išskyrus:

  • Laidotuves;
  • aukšto meistriškumo sporto varžybas, kai jos vyksta be žiūrovų;
  • kultūros, sporto renginius, kai:
  1. jie vyksta uždarose erdvėse, tačiau žiūrovų skaičius neviršija 200 asmenų ir užtikrinamos šios sąlygos – žiūrovai renginį stebi tik iš sėdimųjų vietų, tarp žiūrovų išlaikomas 2 metrų atstumas (išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus)), žiūrovai viso renginio metu dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei; šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį), užtikrinamas bilietų platinimas elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimas, vykdoma žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimo į renginio vietą kontrolė;
  2. jie vyksta atvirose erdvėse, tačiau žiūrovų skaičius neviršija 400 asmenų ir užtikrinamos visos anksčiau minėtos sąlygos.

Nuo 2020 m. lapkričio 14 d. renginiai organizuojami ir vykdomi, jei renginio organizatoriai užtikrina bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą bei kontroliuoja žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimą į renginio vietą.

Sporto renginiai dalyvaujant žiūrovams, atsižvelgiant į šių renginių specifiką (emocijos ir kt.), manytina galėtų neigiamai paveikti epidemiologinę situaciją. Laikinas (2 savaičių) sporto renginių organizavimas be žiūrovų, manoma, yra proporcinga priemonė, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro parengtame dokumente nurodoma, jog renginių ribojimas vidaus ir išorės erdvėje yra priemonė mažinti riziką infekcijos plitimui didelėse žmonių grupėse, rekomenduojamas, kai infekcija plinta visuomenėje, nepriklausomai nuo sergamumo lygio. Atlikto tyrimo, kurio metu buvo vertinama, kaip epideminį procesą veikia masinių renginių ribojimas (41 šalyse), nustatyta, kad labiausiai bazinis plitimo skaičius R (plitimą atspindintis rodiklis) sumažėjo, kai renginiai ribojami iki 10 ar mažiau žmonių (36 procentais), ribojimas iki 100 žmonių sumažino 21 procentu, o ribojimas iki 1000 sumažino tik 2 proc.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių