Nuo šiandien be Galimybių paso – griežtesni ribojimai

Reklama baigsis po sek.

Nuo rugsėjo 13 dienos didžioji dalis prekybos vietų ir paslaugų neturintiems Galimybių paso taps neprieinamos – gyventi ir pramogauti nesilaikant epidemiologinių reikalavimų galės tik pasiskiepiję, persirgę arba turintys neigiamą PGR testo rezultatą asmenys (paslauga nefinansuojama iš valstybės biudžeto). Kai kurie svarbūs pokyčiai įsigalioja jau nuo šiandien.

Pokyčiai viešojo maitinimo įstaigose

Šio sektoriaus atvstovai privalo užtikrinti, kad viešojo maitinimo įstaigų uždarose erdvėse paslaugų teikėjai (darbuotojai) dėvėtų medicinines veido kaukes arba respiratorius, o vyresni nei 6 metų amžiaus lankytojai, paslaugų gavėjai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), ir sėdint prie stalo.

Lankytojai eilėse privalės laikytis saugaus ne mažesnio nei 2 metrų atstumo. Ši nuostata galioja ir tarpams tarp staliukų. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad prie skirtingų pertvaromis atskirtų stalų esantys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu.

Grįžta reikalavimas kavinių viduje prie vieno staliuko sėdėti ne daugiau nei dviem asmenims ir ne daugiau nei 5 asmenims paslaugų teikimo atvirose erdvėse, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius.

Maitinimas nebegali būti tiekiamas savitarnos principu, kai maistą įsideda patys lankytojai, išskyrus jau paruoštus ir suporcijuotus maisto rinkinius. Nebetiekiamas cukrus, druska, padažai ir kiti maisto produktai bendro naudojimo induose ar pakuotėse, jei juos įsideda patys lankytojai.

Klientams nebegali būti siūlomi apklotai ar daugkartinio naudojimo meniu. Jeigu tokie naudojami – jie turi būti dezinfekuojami po kiekvieno naudojimo.

Kontaktinės paslaugos, prekybos vietos, laisvalaikis ir pramogos

Kaip ir iki šiol išlieka reikalavimas uždarose prekybos ir paslaugų vietose tiek teikėjams, tiek klientams dėvėti nosį ir burną dengiančias veido apsaugos priemones, laikytis saugaus atstumo bei higienos reikalavimų. Nuo šiandien verslas pats gali apsispręsti ir nesilaikyti epidemiologinių nuostatų, jeigu dar iki rugsėjo 13 dienos sutinka aptarnauti klientus, turinčius tik Galimybių pasą. Apie savo tokį sprendimą verslas turi informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą.

Reikalavimai renginių industrijai

Į renginių vietą gali patekti tik žiūrovai ir (ar) dalyviai, kurie turi įsigiję bilietų elektroniniu būdu arba kitu būdu atlikę registraciją į renginį. Renginių organizatoriai tvarko šiuos renginio žiūrovo ir (ar) dalyvio asmens duomenis: vardas, pavardė; telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas). Šiuos duomenis renginių organizatoriai privalės saugoti 21 dieną nuo įvykusio renginio, po to sunaikinti. Paaiškėjus galimam infekcijos protrūkiui, duomenis neatlygintai per 24 val. nuo prašymo pateikimo turės pateikti NVSC specialistams, epidemiologams.

Renginio metu maitinimas organizuojamas tik tam skirtose vietose, laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ nustatytų reikalavimų. Maistą ir gėrimus iš bufeto/baro išsinešti, vartoti salėje stebint renginį draudžiama. Viešojo maitinimo vietas įrengti taip, kad juose būtų aptarnaujami tik tam tikro sektoriaus, tam tikro aukšto žiūrovai.

Žiūrovai ir (ar) dalyviai vietose, kuriose susidaro eilės ar kitose renginio erdvėse, esančiose uždarose erdvėse, turi išlaikyti saugų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą tarp asmenų ar asmenų grupių.

Organizatoriai turi sureguliuoti žiūrovų srautus taip, kad nesikirstų skirtinguose sektoriuose ir skirtinguose aukštuose vietas turinčių viename renginyje dalyvaujančių žiūrovų srautai arba atskirų renginių žiūrovų srautai, jeigu pastate organizuojami keli renginiai.

Renginiuose, kuriuose žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičius viršija 500, žiūrovams ir (ar) dalyviams skirta erdvė turi būti padalinta į sektorius, viename sektoriuje gali būti ne daugiau, kaip 500 žiūrovų ir (ar) dalyvių. Žiūrovų ir (ar) dalyvių srautai valdomi taip, kad skirtingų sektorių srautai nesusikirstų.

Nuo scenos iki pirmos eilės, kurioje sodinami ar renginį stebi žiūrovai, turi būti išlaikytas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas.

Vyresni nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai (išskyrus atlikėjus, sportininkus, pranešėjus, renginių vedėjus repeticijų, vaizdo, garso įrašų, transliacijų, renginių metu, kai užtikrinamas saugus atstumas nuo žiūrovų ir (ar) dalyvių) bei renginį aptarnaujantis personalas viso renginio uždarose erdvėse metu turi dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną.

Renginių organizatoriams taip pat rekomenuojama, esant galimybei užtikrinti, kad tarp sėdinčių asmenų ar asmenų grupių būtų laisva viena kėdė arba, esant galimybei, žiūrovus salėje sodinti po vieną arba poromis šachmatų tvarka, kai vienoje eilėje viena arba dvi sėdimos vietos yra užimtos, viena arba dvi sėdimos vietos – laisvos. Esant galimybei susodinimas vykdomas taip, kad prieš žiūrovą ar žiūrovų porą ir už žiūrovo ar žiūrovų poros esančios vietos nebūtų užimtos.

Rekomenduoti renginiuose atvirose erdvėse, kai nėra išlaikomas saugus, ne mažesnis kaip 2 metrų, atstumas, nuo kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus), dėvėti kaukes.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių