Nuo šiandien miestuose patruliuoja Karo policijos pareigūnai

Reklama baigsis po sek.

Nuo balandžio 3 d. Lietuvos kariuomenės Karo policija pradėjo patruliuoti didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir teikti pagalbą valstybės institucijoms reaguojant į COVID-19 viruso plitimą. Dešimt ekipažų, 20 karo policininkų, naudodamiesi transporto priemonėmis, patruliuoja Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje padėdami Lietuvos policijai palaikyti ir užtikrinti viešąją tvarką ir karantino režimo palaikymą.

Lietuvos kariuomenės Karo policijos patruliavimas didžiuosiuose šalies miestuose nėra vienintelė su COVID-19 virusu susijusi užduotis. Viena iš Karo policijos funkcijų yra palaikyti viešąją tvarką ir padėti dalinių vadams užtikrinti karių drausmę karinėse teritorijose. Šiuo metu, esant karantinui, visi Lietuvos kariuomenės daliniai, vykdydami Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą veiksmų planą, savo patalpose turi būti įrengę atskirą izoliuotą patalpą, kurioje karys ar darbuotojas, įtarus susirgimą, galėtų laukti civilinės greitosios medicinos pagalbos (GMP).

Taip pat turi organizuoti praleidžiamųjų punktų ir institucijų budėtojų aprūpinimą apsauginėmis ir dezinfekcinėmis priemonėmis, laikytis kitų prevencijos rekomendacijų.

Nuo kovo 19 d. Karo policijos ekipažai, bendradarbiaudami su Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos specialistais, vykdo įgulų atsakomybės rajonuose esančių karinių dalinių kontrolę, t. y. fiziškai tikrina, kaip Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse esantys daliniai laikosi anksčiau išvardintų kariuomenės vado reikalavimų.

Nuo kovo 28 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo pavedimu karo policininkai atlieka papildomą funkciją  – saugo į Lietuvą atgabentą medicininių apsaugos priemonių siuntą iš Kinijos. Pirmoji siuntos dalis į Kauno oro uostą buvo atskraidinta šeštadienį per pietus, iš ten nugabenta į Lietuvos pašto terminalą Kaune, iš kur siuntos skirstomos į Lietuvos ligonines. Kovo 29–30 dienomis Lietuvą pasiekė dar dvi siuntos dalys, naktį iš pirmadienio į antradienį buvo atvežti dar trys sunkvežimiai su priemonėmis. Karo policijos reagavimo grupė vykdo nepertraukiamą šių priemonių apsaugą visą parą, kol visos priemonės bus išgabentos iš pašto terminalo. Šios užduoties  vykdymo trukmė priklausys nuo to, kaip greitai priemonės bus išskirstytos Lietuvos ligoninėms.

Lietuvos kariuomenės Karo policija skiria didelius pajėgumus grėsmėms, susijusioms su virusu, kontroliuoti ir pagal galimybes yra pasiruošusi reaguoti į vis didėjantį poreikį prisidėti prie COVID-19 viruso plitimo suvaldymo, tačiau pabrėžtina, kad karo policininkai, kaip ir visi kariai, atlieka kasdienines tarnybos užduotis, taip pat tęsia karinį rengimą, kuris yra būtinas siekiant vykdyti pagrindinę Lietuvos kariuomenės užduotį – išlaikyti tinkamą Lietuvos kariuomenės parengtį. Reikalingas visos visuomenės supratimas ir tikslus karantino rekomendacijų vykdymas, kad bendromis jėgomis būtų galima išspręsti susidariusią situaciją ir maksimaliai padėti sveikatos priežiūros sistemai.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių