Pasibaigus karantinui – dauguma ribojimų virs rekomendacijomis

Reklama baigsis po sek.

Šiandien Vyriausybei pritarus nuo birželio 17 dienos nutraukti valstybinį karantiną, šalyje paliekant (neatšaukiant) dar vasario mėnesį paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, pastarasis dokumentas išdėstytas nauja redakcija. Šiame priemonių komplekse numatomos priemonės sienų kontrolės, ūkinės veiklos reguliavimo bei viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo reguliavimo srityse.

Tęsiama vidaus sienos kontrolė

Nuo birželio 17 d. 00:00 val. iki 2020 m. liepos 16 d. 24:00 val. pratęsta laikina vidaus sienos kontrolė vykdant į Lietuvos Respubliką atvykstančių asmenų patikrinimus prie vidaus Europos Sąjungos sienos tarptautiniuose oro uostuose, Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

Nutraukiamas vykimas per šiuos sienos perėjimo punktus: Tverečius–Vidžiai; Lavoriškės–Kotlovka; Šumskas–Loša; Ramoniškiai–Pograničnyj; Nida–Morskoje; Adutiškis–Moldevičiai; Papelekis–Lentupis; Krakūnai–Geranainys; Eišiškės–Dotiškės; Rakai–Petiulevcai; Norviliškės–Pickūnai; Latežeris–Pariečė.

Valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką. Šis draudimas netaikomas: Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, atvykstantiems iš šių valstybių, jeigu valstybėje, kurioje jie teisėtai gyvena, sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Tokių valstybių sąrašą kiekvieną pirmadienį skelbia valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas; užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai); užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą; NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams; ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis; sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų; menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose, ir juos aptarnaujančiam personalui; žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu; tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims, grįžtantiems į savo gyvenamosios vietos valstybę.

Ūkinės veiklos įstaigoms dalis apribojimų liks

Visos paslaugos, prekyba viešose prekybos vietose, laisvalaikio ir pramogų, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų veikla bei kultūros, pramogų, sporto ar kiti renginiai turės būti organizuojami ir vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo Aurelijaus Verygos nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Sąrašą ketinama paskelbti artimiausiu metu.

Renginiuose – dar daugiau žiūrovų ir (ar) dalyvių

Nuo birželio 17 d. iki 2020 m. birželio 30 d. atvirose erdvėse leidžiami renginiai, kai juose dalyvauja ne daugiau nei 700 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, sportininkų, sporto ir fizinio aktyvumo specialistų, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorių, teisėjų, antidopingo pareigūnų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo). Uždarose erdvėse renginiai leidžiami dalyvaujant ne daugiau nei 150 žiūrovų ir (ar) dalyvių.

Nuo 2020 m. liepos 1 iki 2020 m. liepos 16 d. atvirose erdvėse vyksiančiuose renginiuose žiūrovų, dalyvių skaičius leidžiamas iki 1000 asmenų. Uždarose erdvėse renginyje dalyvauti galės ne daugiau nei 200 žiūrovų ir (ar) dalyvių.

Ambulatorinės ir socialinės paslaugos galės būti teikiamos įprastu būdu

Lankant stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, skirtose senyvo amžiaus ir neįgaliems, grupinio gyvenimo namuose, vaikų globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir šeimynose, turi būti užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

Teikiant dienos ir trumpalaikės socialinės globos ar socialinės priežiūros (užimtumo) paslaugas senyvo amžiaus asmenims, nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose privalo būti užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos sąlygos.

Teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, prioritetas teikiamas nuotoliniam asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdui. Kiekviena ambulatorinė įstaiga turės pati priimti sprendimą, kokiu būdu bus teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į paciento poreikius. Konsultacijas leista teikti įprasta iki karantino galiojusia tvarka, o nuotoliniu būdu teikti paslaugas rekomenduojama tik išimtiniais atvejais, kai neįmanoma užtikrinti asmens sveikatos apsaugos.

Artimiausiu metu ekstremaliosios situacijos vadovas Aurelijus Veryga ketina įmonėms, įstaigoms bei visai visuomenei pateikti detalias rekomendacijas dėl veidą dengiančių kaukių dėvėjimo ir atstumo laikymosi. Dabar veido kaukes privalu dėvėti viešajame transporte ir jo stotelėse, parduotuvėse ir kitose uždarose erdvėse, renginiuose.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių