Penktadienį šaukiamas nenumatytas Seimo posėdis

Reklama baigsis po sek.

Seimo valdyba nusprendė gruodžio 11 d., penktadienį, šaukti nenumatytą Seimo posėdį. Posėdžio pradžia – 11 val. Į Seimo posėdžio darbotvarkę įtraukti du klausimai: Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ projektas ir naujųjų Vyriausybės narių prisaikdinimas.

Vyriausybės programa Seimui buvo pristatyta gruodžio 8 d. Iki penktadienio rengiami Seimo frakcijų susitikimai su naujosios Vyriausybės nariais. Gruodžio 11 d. numatoma galutinai apsispręsti dėl Vyriausybės programos tvirtinimo.

Nenumatyto Seimo posėdžio darbotvarkė

Vyriausybės programos svarstymo penktadienį eiga

 Remiantis Seimo statutu, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pateikimo Seimas savo posėdyje turi apsvarstyti Vyriausybės programą. Šiame posėdyje pirmiausia išklausoma Seimo opozicijos lyderio pranešimas, frakcijų, pradedant opozicinėmis, ir komitetų išvados. Po to rengiama diskusija, kurios pabaigoje suteikiamas žodis Ministrui Pirmininkui (iki 20 min.), taip pat galimybė jam ir ministrams dar kartą atsakyti į Seimo narių klausimus (iki 90 min.).

Nauja Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pritaria jos programai. Po to Vyriausybės nariai turi prisiekti Seime Vyriausybės įstatymo nustatyta tvarka.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių