Po pateikimo pritarta naujoms Statuto pataisoms, reglamentuojančioms nuotolinį Seimo darbą

Reklama baigsis po sek.

Seimas svarstys naujas Statuto pataisas dėl galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen teikiamu Statuto projektu Nr. XIVP-63 siūloma, kad išimtiniais atvejais motyvuotu Seimo valdybos sprendimu Seimo posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu, kai įvedama nepaprastoji padėtis, paskelbiama ekstremalioji situacija ar karantinas ir gali kilti grėsmė Seimo darbui, nes dėl akivaizdžių objektyvių aplinkybių arba būtinybės riboti užkrečiamųjų ligų plitimą Seimo nariai negali susirinkti į Seimo posėdį Seimo rūmuose.

Įtvirtinus Seimo statute siūlomą nuotolinį Seimo posėdžio organizavimo būdą, bus sukurtos teisinės prielaidos užtikrinti Seimo narių konstitucinių įgaliojimų vykdymą visų ypatingų situacijų atvejais, kai Seimo nariai dėl objektyvių priežasčių negali fiziškai susirinkti į Seimo posėdžių salėje vykstančius posėdžius“, – pristatydamas projektą sakė Seimo Pirmininkė.

Numatoma, kad Seimo posėdis būtų organizuojamas, Seimo nariai jame dalyvautų ir sprendimai svarstomais klausimais būtų priimami nuotoliniu būdu realiuoju laiku saugiomis elektroninių ryšių priemonėmis. Nuotoliniame Seimo posėdyje svarstomais klausimais Seimo nariai savo Seimo nario teises ir pareigas privalėtų įgyvendinti asmeniškai.

Nuotoliniu būdu organizuojamame Seimo posėdyje naudojant informacines technologijas turi būti užtikrinta:

1) posėdyje dalyvaujančio Seimo nario tapatybės nustatymas Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nustatyta tvarka;

2) Seimo posėdžio eigos fiksavimas;

3) Seimo posėdžio vaizdo ir garso transliavimas Seimo interneto svetainėje, vaizdo ir garso įrašo išsaugojimas;

4) Seimo nario, dalyvaujančio balsavime, papildomas tapatybės nustatymas registracijos ir balsavimo momento fotofiksavimo būdu, leidžiantis įsitikinti, kad Seimo narys balsavo asmeniškai ir balsavimo metu aiškiai fiksuojama išreikštoji tikroji Seimo nario valia, o balsuojant dėl įstatymo ar kito Seimo teisės akto priėmimo – ir papildomas tapatybės nustatymas Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nustatyta tvarka.

Numatoma, kad Respublikos Prezidentui ir jo įgaliotiems atstovams, Vyriausybės nariams, generaliniam prokurorui, valstybės kontrolieriui, Lietuvos banko pirmininkui, kitiems Seimo posėdyje svarstomais klausimais dalyvaujantiems asmenims, taip pat į posėdį pakviestiems asmenims būtų užtikrinama galimybė saugiomis elektroninių ryšių priemonėmis prisijungti prie nuotoliniu būdu organizuojamo Seimo posėdžio.

Nuotolinį Seimo darbą reglamentuojančios nuostatos nebūtų taikomos, kai: rengiamas uždaras ar pirmasis naujai išrinkto Seimo posėdis; kai rengiamas Seimo posėdis, kuriame prisiekia išrinktas Respublikos Prezidentas, kuriame pradėdami eiti pareigas prisiekia Ministras Pirmininkas ir Vyriausybės nariai – ministrai, Konstitucinio Teismo teisėjai ir šio teismo pirmininkas, Aukščiausiojo Teismo teisėjai ir šio teismo pirmininkas, valstybės kontrolierius, Vyriausiosios rinkimų komisijos nariai ir šios komisijos pirmininkas, kiti Seimo į pareigas skiriami asmenys.

Siūloma, kad nuotoliniu būdu negalėtų būti rengiami: uždaras Seimo valdybos, Seimo komiteto, komisijos, pakomitečio posėdis, uždari komiteto klausymai ir tokiame posėdyje ar klausymuose svarstoma Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme numatyta įslaptinta informacija; kai Statute nustatytais atvejais Seimo sprendimai priimami Seimo nariams balsuojant slaptai.

Projektui po pateikimo pritarė 117, prieš balsavo du, susilaikė 5 Seimo nariai. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Projektą Seimo posėdyje numatoma svarstyti skubos tvarka antradienį, gruodžio 8 d.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių