UAB „Balticum TV“, juridinio asmens kodas 240809570, registracijos adresas Taikos pr. 101D, LT-94198 Klaipėda (toliau – Balticum TV arba mes), įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą ir Jūsų teisių apsaugą Jums naudojantis mūsų balticumzinios.lt svetainėje esančiu turiniu.

Įgyvendindama šias pareigas, Balticum TV vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų ir privatumo teisinę apsaugą.

Ši Balticum TV privatumo politika, slapukų naudojimo tvarka ir taisyklės (toliau – Privatumo politika ) aprašo balticumzinios.lt portalo lankytojų duomenų tvarkymo praktiką. Ji gali būti keičiama ir tobulinama pasikeitus galiojančių teisės aktų nuostatoms, esant programinės įrangos funkcionalumo pokyčiams ar kitomis nenumatytomis aplinkybėmis apie pakeitimus bus pranešama www.balticumzinios.lt 

Užsukę į balticumzinios.lt elektroninę svetainę, pateikę savo asmens duomenis bei papildomus sutikimus, kai to aiškiai reikia pagal šią Privatumo politiką, Jūs mums suteikiate teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

Jei naudojatės balticumzinios.lt portalu, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis balticumzinios.lt portalu.

Ši Privatumo politika netaikoma balticumzinios.lt portale pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų šalių tinklalapius, todėl rekomenduojame atskirai pasidomėti šių tinklalapių privatumo politika ar taisyklėmis.

Šioje Privatumo politikoje Jūs rasite informaciją apie tai:

–       kokius asmens duomenis tvarko balticumzinios.lt;

–       kokie yra asmens duomenų tvarkymo tikslai;

–       kiek laiko balticumzinios.lt saugos Jūsų asmens duomenis;

–       ar Jūsų asmens duomenys bus perduodama kitiems asmenims;

–       kokius slapukus renka, naudoja ir saugo balticumzinios.lt;

–       kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

balticumzinios.lt tvarko jūsų asmens duomenis balticumzinios.lt portale, kad:

–     Jums būtų patogu naudotis mūsų portalu ir jo veikimas atitiktų Jūsų poreikius;

–     būtų užtikrintas sklandus portalo veikimas;

–     Balticum TV galėtų vykdyti statistinę ir kitą analizę, kad galėtų nuolat tobulinti portalo turinį ir jame teikiamas paslaugas;

Saugojimo terminas

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 2 metus. Ilgiau Jūsų asmens duomenys gali būti saugoma tik šiais atvejais:

–       kai esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

–       kai Jūsų asmens duomenys būtini tam, kad būtų tinkamai išspręstas ginčas ar skundas;

–       esant kitokiam specialiam teisės aktuose numatytiems pagrindui.

Šie asmens duomenys sunaikinami nedelsiant gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

Asmens duomenų perdavimas

Jūsų pateikti asmens duomenys jokiu būdu nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, ir įstatymų numatytus atvejus, kai tai pateikti būtina (pvz., teisėsaugos institucijoms, teismui).

Duomenys trečiajai šaliai gali būti perduoti esant išankstiniam Jūsų sutikimui.

 

Slapukai

balticumzinios.lt portale mes naudojame slapukus (angl. cookies) tik gavę išankstinį vartotojo sutikimą, išskyrus būtinuosius slapukus, siekdami kiek įmanoma labiau personalizuoti Jūsų lankomo balticumzinios.lt portalo veikimą. Slapukais siekiame:

–       atpažinti sugrįžtančius portalo lankytojus;

–       analizuoti Jūsų įpročius, kad portalo veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos Jūsų interneto naršyklė įdiegia Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia portalui išsaugoti tokius duomenis, kaip įrenginio IP adresas, naršyklės tipas, demografinius duomenis (amžiaus grupė, lytis), duomenis apie tai, kaip Jūs naudojatės portalu (kokius puslapius vartote, kokiu turiniu domitės).

Slapukai mūsų portalui suteikia „atmintį“ – kiekvieno apsilankymo metu Jūs esate atpažįstamas kaip nuolatinis portalo lankytojas.

Kaip slapukai naudojami balticumzinios.lt portale?

Apsilankius mūsų portale, gali būti sukurti tokio tipo slapukai:

         „Google Analytics“ žymėjimo ir elgsenos slapukai – slapukai, kurie mums pasako, ar Jūs esate lankęsis  balticumzinios.lt portale, ar turite išsaugoję ankstesnių apsilankymų slapukus. Šie slapukai leidžia nustatyti unikalių balticumzinios.lt portalo lankytojų skaičių ir jų apsilankymo dažnumą. Šie slapukai mums padeda rinkti ir sisteminti statistinę informaciją;

 _autuvc; _atuvs; _gat;  – galioja momentiškai;

_utma; _ga; _gfp_64b; _atuvc – galioja dvejus metus;

_utmz – galioja 6 mėnesius;

_gid  – galioja vieną dieną.

          Trečiųjų šalių reklaminiai slapukai – daug skelbimų, kuriuos matote balticumzinios.lt portale, yra pateikti kitų ūkio subjektų. Kai kurie šie subjektai patys naudoja  anoniminius slapukus turėdami tikslą žinoti, kiek žmonių matė konkretų skelbimą arba kiek žmonių matė jį daugiau negu vieną kartą. Tokius slapukus kuriančios bendrovės taiko savo parengtas politikas ir mes neturime jokios įtakos tokių slapukų kūrimui ar saugojimui. Mes Jums rekomenduojame atskirai pasidomėti tų bendrovių privatumo ar slapukų politika, kuri paprastai būna paskelbta jų interneto tinklalapyje.

         Kiti trečiųjų šalių slapukai – kai kuriuose mūsų portalo puslapiuose kiti subjektai taip pat gali naudoti savo pačių anoniminius slapukus, skirtus tam, kad jų sukurtos programos ar programėlės būtų pritaikytos Jūsų poreikiams. Dėl slapukų veikimo specifikos mūsų portalas neturi prieigos prie šių slapukų, lygiai kaip ir kiti subjektai neturi prieigos prie mūsų nustatomų slapukų. Pavyzdžiui, kai mūsų portalo straipsniu dalijatės paspausdami  balticumzinios.lt portale esančiu socialinės žiniasklaidos dalijimosi funkcijos mygtuku (pvz., Facebook), tai bus užregistruota tą mygtuką sukūrusiame socialiniame tinkle.

 Kaip išjungti slapukus ir nebesutikti su jų rinkimu?

Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Bet kuriuo Jums patogiu metu slapukus  galite išjungti ir tokiu būdu nebesutikti, kad mūsų portalas juos rinktų, tačiau taip padarius bus sumažintas portalo funkcionalumas, todėl jis gali neveikti taip, kaip dera, ir kaip veikė iki tokio atsisakymo.

Visos šiuolaikinės interneto naršyklės leidžia keisti slapukų nustatymus. Paprastai šiuos nustatymus galite rasti savo naršyklės parinkčių arba pasirinkimų (angl. Settings, Internet Options ir pan.) meniu:

Slapukų nustatymai Internet Explorer
Slapukų nustatymai Firefox
Slapukų nustatymai Chrome
Slapukų nustatymai Safari web ir iOS.

Kad suprastumėte šiuos nustatymus, Jums gali padėti pateiktos nuorodos, arba galite pasinaudoti savo naršyklės pagalbos (angl. Help) pasirinkimu.

Jūsų teisės

Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūs turite šias teises:

–       sužinoti (būti informuotu), kokius Jūsų asmens duomenis tvarko balticumzinios.lt;

–       susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

–       reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius savo asmens duomenis;

–       reikalauti ištrinti visus apie Jus sukauptus duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

–       reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai;

–       reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, jei tai atitinka įstatymu apibrėžtus kriterijus;

–       nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;

–       atšaukti duotą sutikimą tiesioginei rinkodarai ar slapukams.

Gavę tokį Jūsų prašymą ar nurodymą, mes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą apie atliktus prašyme nurodytus veiksmus ar motyvuotai atsisakysime juos atlikti.

Jums pateikus prašymą, susijusį su aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimu, mums gali būti reikalinga nustatyti Jūsų asmens tapatybę dėl ko mes galime paprašyti Jūsų pateikti papildomų duomenų ar dokumentų. Visi šie papildomi duomenys bus naudojami išimtinai tik Jūsų tapatybės nustatymo tikslais ir tai padarius bus nedelsiant saugiai mūsų ištrinti.

Jūsų prašymas, klausimas ar nurodymas balticumzinios.lt turi būti pateikiamas vienu iš šių būdų:

–       registruotu paštu siunčiant adresu Taikos pr. 101D, LT-94198 Klaipėda;

–       elektroniniu paštu adresu zinios@balticumtv.lt.

Gindami savo pažeistas teises, susijusias su asmens duomenų teisine apsauga, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt).