Ruošiamasi Universitetinės ligoninės ir Kūdikių namų atnaujinimui

Reklama baigsis po sek.

Klaipėdos miesto savivaldybė pradeda procesus dėl Klaipėdos universitetinės ligoninės (KUL) pastatų komplekso modernizavimo. Savivaldybės taryba liepos 30 d. posėdyje pritarė KUL valdomų viešųjų pastatų infrastruktūros modernizavimo projekto įgyvendinimui bei įgaliojo ligoninę kreiptis į Europos energijos efektyvumo fondą (EEEF) su paraiška dėl techninės pagalbos projektui įgyvendinti suteikimo. Patenkinus paraišką, šis fondas gali skirti iki 200 tūkst. eurų techninei dokumentacijai parengti.

„Siekdami užtikrinti aukštą sveikatos priežiūros paslaugų lygį, negalime koncentruotis vien į paslaugų turinį, būtina ir šiuolaikiška, patogi tiek pacientams, tiek čia dirbantiems medikams infrastruktūra. KUL pastatų komplekso modernizavimas – vienas iš didesnių iššūkių mūsų sveikatos įstaigų kontekste, tačiau dėsime visas pastangas, kad procesas įgautų pagreitį kiek įmanoma spartesniu tempu. Tuo pat metu verta prisiminti ir priminti, kad praktiškai vien savosiomis, savivaldos jėgomis ir lėšomis (o kaip šiuo atveju pasinaudojant ir ES struktūrinių fondų pagalba), tačiau SAM dažniausiai liekant stebėtojo „vaidmenyje“ sprendžiamos visam regionui aktualios KUL infrastruktūros tobulinimo ir gerinimo aktualijos “, – sako Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

Turint modernizavimui reikalingą techninę dokumentaciją, bus būtina ir finansavimo šaltinių projekto įgyvendinimui paieška. Gali būti svarstomi įvairūs variantai, kreipiamasi į EEEF ar kitus fondus dėl projekto įgyvendinimo finansavimo, ieškoma vidinių resursų ir kt. Preliminariai skaičiuojama, kad ligoninės pastatų modernizavimui reikės apie 8 mln. eurų.

Ligoninės pastatų modernizavimo projektas bus įgyvendinimas 2 etapais. 1-asis etapas truks iki 2 metų ir bus skirtas reikiamos dokumentacijos parengimui – energetinių auditų ir investicinių projektų rengimui, projekto programos ir įgyvendinimo plano sudarymui, finansavimo būdų numatymui, viešųjų pirkimų procedūroms rangovui parinkti, sutarčių rengimui, derinimui ir kt. Visus 1-ojo etapo dokumentus, parenkant optimalius sprendimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatomis, derindami su Klaipėdos universitetine ligonine, parengs EEEF parinkti konsultantai. 2-asis etapas taip pat truktų apie dvejus metus, jo metu pagal patvirtintą programą bus atliekami viešųjų pastatų modernizavimo darbai.

Atsinaujinimui ruošiasi ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Liepos 30 d. posėdyje Savivaldybės taryba taip pat pritarė projekto „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“ paraiškos teikimui ir jo įgyvendinimui. Jei paraiška būtų patenkinta, atsirastų galimybė didinti specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą miesto gyventojams, naudojantis 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų parama.

Įgyvendinant projektą būtų atlikta įstaigos pastatų rekonstrukcija, įsigyta naujos medicininės ir slaugos įrangos bei sudarytos sąlygos išplėsti teikiamų paslaugų, kurių šiuo metu trūksta vaikams su negalia ir jų šeimos nariams, spektrą: trumpalaikės socialinės globos, laikino atokvėpio paslaugos, paliatyviosios pagalbos, ankstyvosios reabilitacijos, medicininės reabilitacijos paslaugos, taip pat būtų padidintas vietų skaičius paslaugų gavėjams.

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai palaipsniui pereina nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų vaikui ir šeimai teikimo. Vaikų, kuriems nustatomi įvairūs raidos sutrikimai, skaičius išlieka augantis, todėl pagrindinis prioritetas – didinti jiems reikalingų paslaugų prieinamumą.

Projektas būtų įgyvendintas 2021 m. sausio – 2023 m. birželio mėnesiais. Maksimali galima Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektui skiriamų lėšų suma – 3,5 mln. Eur. Savivaldybė įsipareigojo prisidėti ne mažiau kaip 5-iais procentais projekto vertės.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių