Savivaldybė ketina pakeisti Vyriausybės nutarimo projektą dėl Girulių miško kirtimo

Reklama baigsis po sek.

Pasinaudojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta savivaldybių tarybų teise teikti įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, teikiamu Savivaldybės tarybos sprendimo projektu siekiama pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 651 „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios“ (toliau – Vyriausybės nutarimas).

Naujos redakcijos Vyriausybės nutarimo projektu klaipėdiečiai siūlo plačiau išnagrinėti transeuropinio IX B transporto koridoriaus Klaipėdos geležinkelio mazgo alternatyvas, neapsiribojant Vyriausybės nutarime nurodytais ruožais, o siekiant geležinkelio sąstatų judėjimą į  šiaurinę uosto dalį nukreipti per Pauosčio kelyną, neužsukant į Klaipėdos centrinę geležinkelio stotį, o į pietinę uosto dalį sąstatus nukreipti geležinkelio Radviliškio-Pagėgių-Klaipėdos atšaka. Tai leistų išnagrinėti galimybę diferencijuoti į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir iš jo gabenamų krovinių maršrutus, išvengiant geležinkelio transporto judėjimo per Klaipėdos miestą į pietinėje uosto dalyje esančias uosto kompanijas.

Siekiama apsaugoti Melnragės ir Girulių miškus nuo geležinkelių infrastruktūros plėtros, atsižvelgiant į galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. birželio 29 d. rezoliuciją Nr. XIII-3210 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infratsruktūros vystymo planų rengimo pradžios“, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. memorandumą „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus dalies – Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infratsruktūros vystymo planų rengimo pradžios“, miesto bendruomenių reakciją (piketai, kreipimasis į šalies valdžios institucijas ir pan.).

 Pagal dabar galiojantį Vyriausybės nutarimą išplėtus uosto geležinkelio infrastruktūrą šiaurinėje miesto dalyje ar šiaurinėse miesto prieigose, geležinkelio transporto judėjimo į miesto pietinę dalį problema nebūtų išspręsta, todėl turi būti nagrinėjama galimybė geležinkelio „Draugystės“ stotį, esančią pietinėje miesto dalyje, pasiekti aplenkiant Klaipėdos miestą. Geležinkelio transporto maršrutų į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir iš jo diferencijavimas yra strateginės reikšmės Lietuvos geležinkelio tinklo saugumo bei patikimumo aspektais bei mažinant neigiamą poveikį aplinkai. Tam būtina nagrinėti ne tik ruožą nuo Kopūstų k., Klaipėdos rajone, pro Pauosčio kelyną iki geležinkelio viaduko virš Liepų g., Klaipėdoje ir ruožą nuo Rimkų geležinkelio stoties pro Draugystės geležinkelio stotį iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ribos, bet ir visas kitas IX B transporto koridoriaus Lietuvos geležinkelio tinklo dalis, ruožą Radviliškis-Pagėgiai-Klaipėda išvystant krovinių gabenimui į pietinę uosto dalį.

Siūlomas nutarimo projektas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1278 patvirtintą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrąjį planą, kuriame numatyta, kad „atsisakant geležinkelio krovinių gabenimo iš šiaurinės dalies Klaipėdos stoties per miestą į Rimkų ir Draugystės stotis, turėtų būti naudojama geležinkelio linija Radviliškis – Pagėgiai – Rimkai – Draugystė. Šios linijos esamas 31 mln. t pralaidumas, taip pat nepakankamas prognozuojamam krovinių kiekiui, todėl bus reikalingas jos pralaidumo didinimas įrengiant antruosius geležinkelio kelius“ (5.3.3 p.). Tiek uosto bendrajame plane, tiek galiojančiame miesto bendrajame plane, tiek rengiamame jo keitime artimiausioje perspektyvoje suplanuota žymi uosto plėtra pietinėje miesto dalyje, tam rezervuotos teritorijos, todėl labai aktuali ir perspektyvi krovinių gabenimo galimybė iš pietų – geležinkelio linija Radviliškis – Pagėgiai – Rimkai – Draugystė.

Atsižvelgiant į tai, kad teritorijų planavimo dokumentas pradedamas rengti dokumentą tvirtinančiam subjektui, šiuo atveju Lietuvos Respublikos Vyriausybei, priėmus sprendimą dėl planavimo pradžios ir planavimo tikslų, o planuojama teritorija nustatoma ir planavimo darbų programa parengiama planavimo organizatoriaus, šiuo atveju Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Savivaldybės Tarybos sprendimo projektu siekiama patikslinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl planavimo pradžios taip, kad konkreti planuojama teritorija būtų nustatyta plačiau išnagrinėjus galimybes pasiekti planavimo tikslus – mažinti neigiamą geležinkelių transporto (triukšmo ir vibracijos) poveikį urbanizuotoms teritorijoms Klaipėdos mieste, o planavimo tikslai sukonkretinti taip, kad būtų išsaugotas klaipėdiečiams ypač svarbus Girulių miškas.

Patikslinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą būtų išvengta teisinės kolizijos, kai planuojamą teritoriją, nusižengiant Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymui, nustatė dokumentą tvirtinanti institucija, o ne planavimo organizatorius.

Šiandien šis parengtas dokumentas buvo svarstomas Miesto ūkio ir aplinkosaugos komitete, vakar – Finansų ir ekonomikos komitete. Pastarasis siūlė projekte pakeisti atsakingą asmenį už derinimo procedūras – anksčiau numatyta, kad su Vyriausybe derybas dėl visų alternatyvų vertinimo ir pan. vestų savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis, Tarybos nariai išsakė poreikį, kad visus su geležinkelio mazgo perkėlimu susijusius klausimus bei sprendimus kuruotų miesto meras Vytautas Grubliauskas. Taip pat miestiečių išrinktieji siūlo savivaldybės parengtą sprendimo projektą papildyti galimų ribų išplėtimu – įtraukti, kad geležinkelio mazgo, centrinės stoties iškėlimas gali būt vykdomas ne tik Klaipėdoje ar greta esančiose teritorijose, bet išnaudojant visą Lietuvoje esančią infrastruktūrą. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos parengtas Vyriausybės nutarimo pakeitimo projektas dar turės būti svarstomas liepos 30 dieną vyksiančiame Tarybos posėdyje. Jeigu nariai jam pritars, jis bus teikiamas svarstyti LR susisiekimo ministerijai bei ministrų kabinetui.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių