Savivaldybė nepritaria ir „Grigeo Klaipėda“ PAV programai

Reklama baigsis po sek.

Išnagrinėjusi UAB „Ekosistema“ pateiktą AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą (toliau – PAV programa), kurioje pristatoma nuotekų valymo įrenginių modernizacija Dumpių kaime (Klaipėdos r.) , Klaipėdos miesto savivaldybė jai nepritarė. 

Kaip ir anksčiau, savivaldybė laikosi nuomonės, kad į visus klausimus bendrovė galėtų atsakyti parengusi vieną išsamų, o ne kelis skirtingus atskirų segmentų dokumentus, kuriuose yra daug prieštaringos informacijos ir jie pateikiami ne kaip visumos dalis, o kaip atskiri sprendiniai. Tik tokiu būdu būtų galima kompleksiškai įvertinti planuojamos ūkinės veiklos naudojamos technologijos kokybę ir efektyvumą, prognozuojamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai bei nustatyti priemones, kurių numatoma imtis siekiant išvengti galimo reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai. Tačiau šįkart neliko neišgirsti ir „Grigeo Klaipėda“ atstovų paaiškinimai, kad dalimis dokumentai rengiami siekiant sutaupyti laiko ir kuo greičiau pradėti įgyvendinti realius projektus, nes vien tik PAV derinimas užtrunka apie pusantrų metų.

 „Norime turėti vienareikšmišką atsakymą, kaip bus tvarkomos AB „Grigeo Klaipėda“ gamybinės nuotekos ir kaip pasikeis esama situacija lyginant su būsima. Tokio atsakymo iki šiol negavome. Klaipėdos savivaldybė tikrai nesumažins savo reikalavimų, nes mums svarbu, kad mieste dirbtų socialiai atsakingos įmonės, kurioms rūpi miestiečių gerovė ir jų teisė gyventi saugioje švarioje aplinkoje. Įmonės gamybos rodiklių didinimas ir pelno siekimas neturi vykti žmonių gyvenimo kokybės ir sveikatos sąskaita“, – sakė Klaipėdos vicemeras Arūnas Barbšys.

PAV programoje nurodyta,  kad yra planuojamos nagrinėti dvi alternatyvos: viena, kai nevykdoma nuotekų įrenginių modernizacija ir kita, kai vykdoma Dumpių nuotekų valymo baro modernizacija, uždengiant esamas nuotekų išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodintuvo talpos bei įrengiami susidarančio nuotekų dumblo apdorojimo mechaninio nusausinimo įrenginiai.

Klaipėdos miesto savivaldybė laikosi nuomonės, kad PAV programą derėtų išplėsti ir nagrinėti įmonės planuojamą ūkinę veiklą įtraukiant ir kitas alternatyvas.  Pasiūlyta alternatyva B, kuomet būtų uždengiamos minėtos dvi Dumpių nuotekų valymo baro  talpos, įrengiami dumblo apdorojimo mechaninio nusausinimo įrenginiai ir kartu atnaujinami patys valymo įrenginiai ar kitaip pagerinamas jų našumas, technologiniai parametrai. Savivaldybės nuomone, šios alternatyvos nagrinėjimas yra būtinas dėl šių metų pradžioje Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Dumpių valymo įrenginiuose užfiksuoto fakto, jog nuotekos, atitekančios iš mieste, Nemuno g. 2, įsikūrusios „Grigeo Klaipėda“ gamyklos, neišvalytos iki Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidime nustatytų normatyvų, išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ išvalytų nuotekų išleistuvą.

Dar viena iš trijų savivaldybės pasiūlytų alternatyvų – kuomet būtų uždengtos jau minėtos Dumpių nuotekų valymo baro talpos, įrengti dumblo apdorojimo mechaninio nusausinimo įrenginiai, atnaujinti valymo įrenginiai bei nagrinėjama dumblo kompostavimo aikštelėse sukaupto dumblo panaudojimo bei šių aikštelių kvapų mažinimo priemonės įdiegimo galimybė. Nors „Grigeo Klaipėda“ atstovai tvirtina palaipsniui mažinantys sukaupto dumblo kiekius, pastebima, kad PAV metu turi būti įvertinta kompostavimo aikštelių būklė, laikomi dumblo kiekiai bei šios veiklos sukeliamas poveikis visuomenės sveikatai. Šios alternatyvos Klaipėdos savivaldybė reikalauja dėl anksčiau pateiktos Aplinkos apsaugos agentūros išvados ir nuolatinių Klaipėdos gyventojų skundų dėl pietinėje miesto dalyje jaučiamų itin nemalonių kvapų, sklindančių iš Dumpių teritorijos. Klaipėdos miesto savivaldybė siekia, kad dumblo realizavimo sutrikimo ar nusausinimo įrangos gedimo atvejais „Grigeo Klaipėda“ numatytų galimybę nusausintą dumblą laikyti tik uždarose aikštelėse.

Alternatyvoje D savivaldybė siūlo įvertinti visus anksčiau paminėtus ūkinės veiklos pokyčius bei 14 km ilgio nevalytų nuotekų vamzdyno nuo Nemuno g. 2 iki Dumpiuose esančių valymo įrenginių modernizavimą/atnaujinimą. „Tikėtina, kad vamzdyno konstrukcijos neužtikrina pakankamo sandarumo reikalavimų“, – rašoma savivaldybės rašte dokumentą rengusiai „Ekosistemai“. Taip pat pažymima, kad būtina įvertinti slėginio vamzdyno nuotekų transportavimui įrengimo galimybę.

Savivaldybės specialistai taip pat prašo numatyti oro kokybės monitoringo vykdymą e-nosies įrenginių pagalba, išdėstant šiuos įrenginius aplink sklypo Dumpių km., kuriame įmonė vykdo savo veiklą, ribas.

Klaipėdos miesto savivaldybės specialistai jau ne pirmą kartą grąžina taisyti minėtos bendrovės įmonei „Grigeo Klaipėda“ parengtus dokumentus dėl iš esmės pasikartojančių priežasčių – įvairių neatitikimų, dokumentuose pateikiamos klaidinančios ir prieštaringos informacijos, pasitaikančių nelogiškumų.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių