Seimas įtvirtino griežtesnes socialinės globos įstaigų licencijavimo sąlygas

Reklama baigsis po sek.

Seimas priėmė Socialinių paslaugų įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisas (projektai Nr. XIIIP-4959(3), Nr. XIIIP-4960(2), kuriomis siekiama gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą bei griežtinti socialinės globos įstaigų licencijavimo sąlygas.

Kaip pažymi pasiūlymų iniciatoriai, pakeitimus paskatino COVID-19 viruso plitimo metu Lietuvoje išaiškėję atvejai, kai įstaigos teikia socialinę globą neturėdamos tam licencijos, be to, pasitaiko atvejų, kai savivaldybės nežino visų jų teritorijoje veikiančių įstaigų.

Socialinių paslaugų įstatyme Seimas nusprendė savivaldybėms įtvirtinti pareigą savo interneto svetainėje viešinti informaciją apie visas jos teritorijoje veikiančias socialinių paslaugų įstaigas, šiose įstaigose teikiamas socialines paslaugas, jų kainas ir numatytą (planinį) vietų skaičių, taip pat informaciją apie turimą licenciją, jos išdavimą, sustabdymą ir (ar) panaikinimą.

Socialinių paslaugų įstaigos taip pat bus įpareigotos šią informaciją skelbti savo interneto svetainėse ir teikti ją savivaldybėms, kurių teritorijose socialinių paslaugų įstaigos veikia.

Siekiant, kad socialinės globos paslaugos būtų teikiamos kokybiškai ir tik turint licencijas, nutarta nustatyti papildomas licencijavimo sąlygas įstaigoms, kurios nori teikti socialinės globos paslaugas, taip pat patikslinti atsisakymo išduoti licenciją sąlygas.

Seimas taip pat nusprendė griežtinti administracinę atsakomybę už neteisėtą socialinės globos teikimą. Administracinių nusižengimų kodekse nuspręsta įtvirtinti, kad socialinės globos teikimas neturint licencijos ar nesilaikant licencijuojamos veiklos sąlygų užtrauks baudą juridinių asmenų, kurie teikia socialinę globą, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 640 iki 2800 eurų (vietoj šiuo metu nustatytos nuo 320 iki 1400 eurų), o už pakartotinį nusižengimą grės bauda nuo 2800 iki 6000 tūkst. eurų (vietoj šiuo metu nustatytos nuo 1400 iki 3000 eurų).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių