Seimas spręs, ar leisti Vyriausybės ir savivaldybių tarybų posėdžius organizuoti nuotoliniu būdu

Reklama baigsis po sek.

Seimas pradėjo svarstyti vidaus reikalų ministrės Ritos Tamašunienės pristatytus Vyriausybės ir Vietos savivaldos įstatymų pakeitimus (projektai Nr. XIIIP-4623, Nr. XIIIP-4624), kuriais siekiama sudaryti galimybę Vyriausybės ir savivaldybių tarybų posėdžius organizuoti ir nuotoliniu būdu.

Vietos savivaldos įstatymo pakeitimais siūloma leisti organizuoti savivaldybių tarybų posėdžius nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšio priemonėmis nepaprastosios padėties, ekstremalios situacijos ar karantino atveju, kai savivaldybės tarybos posėdžiai negali vykti Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. 

Priėmus siūlomus pakeitimus būtų užtikrintas savivaldybių tarybų darbas ir priimami vietos bendruomenėms svarbūs sprendimai, kai savivaldybės taryba negali fiziškai rinktis į posėdžius esant nepaprastajai padėčiai, ekstremaliai situacijai ar paskelbus karantiną.

Įstatymo projekte būtų įtvirtinta nuostata, kad savivaldybių tarybos, priimdamos sprendimus nuotoliniu būdu, turi užtikrinti savivaldybės tarybos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymą. Iki šiol Vietos savivaldos įstatymas tokios galimybės savivaldybių taryboms dirbti nuotoliniu būdu nenumatė.

Vyriausybės įstatymo pakeitimu taip pat siūloma numatyti, kad Vyriausybės posėdžiai ir pasitarimai galėtų būti organizuojami nuotoliniu būdu realiu laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis. Priimant Vyriausybės nutarimus, sprendimus ir rezoliucijas tokiu būdu turėtų būti užtikrintas Vyriausybės nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas.

Po pristatymo už teisės aktų pakeitimus balsavo 83 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 2 parlamentarai. Pritarus projektams po pateikimo, toliau jie bus svarstomi ypatingos skubos tvarka. Projektams svarstyti pagrindiniu paskirtas Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas. Galutinis balsavimas dėl šio klausimo numatomas šiandien Seimo vakariniame posėdyje.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių