Seimas svarstys siūlymą užtikrinti visų darbuotojų, vykdančių epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų ligų židiniuose, socialines garantijas

Reklama baigsis po sek.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pristatė Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pataisas, kuriomis siūloma išplėsti socialines garantijas turinčių darbuotojų ratą. Numatoma šias garantijas taikyti ne tik sveikatos priežiūros įstaigų specialistams, bet ir kitiems darbuotojams (oro uostų, uosto darbuotojams, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pagal darbo sutartis dirbantiems specialistams, higienos specialistams, kitiems valstybės ir savivaldybių įstaigose pagal darbo sutartį dirbantiems darbuotojams ir kt.), kurie pasitelkiami likviduojant ypač pavojingas ligas užkrečiamųjų ligų židiniuose.

Siūloma įtvirtinti šias socialines garantijas:

darbuotojai draudžiami darbingumo netekimo atvejais valstybės biudžeto lėšomis suma, lygia jų paskutinių 3 mėnesių darbo užmokesčio vidurkiui, padaugintam iš 12, bet ne didesne kaip 48 Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos;

darbuotojui mirus nuo ypač pavojingos užkrečiamosios ligos, kai apsikrėtimas susijęs su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergančiam pacientui ar darbu ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje, mirusiojo sutuoktiniui, nepilnamečiams vaikams ir įvaikiams, kol jiems sukaks 16 metų, taip pat vaikams (įvaikiams), besimokantiems nustatyta tvarka įregistruotų mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukaks 24 metai, mirusiojo vaikams, gimusiems po jo mirties, tėvui (motinai) bei nedarbingiems asmenims, kurie buvo mirusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti jo išlaikymą, mokama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto dydžio kompensacija. Mirusysis laidojamas valstybės lėšomis;

darbuotojui dėl apsikrėtimo ypač pavojinga užkrečiamąja liga nuo paciento ar dirbant židinyje netekus dalies sveikatos ir darbingumo, neatsižvelgiant į draudimo išmokas, išmokama nuo 1 iki 5 metų (nuo 12 iki 60 mėnesių) darbo užmokesčio dydžio kompensacija. Kompensacijos dydžius, atsižvelgiant į sveikatos ir darbingumo netekimo laipsnį, ir kompensacijų mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Šios nuostatos būtų taikomos tik tiems darbuotojams, kuriems analogiškų socialinių garantijų nenustatytų kiti specialieji įstatymai.

Projektui po pateikimo vienbalsiai pritarė 87 Seimo nariai. Jis bus svarstomas ypatingos skubos tvarka.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių