Siekiama jūrininkams stiprinti socialines garantijas

Reklama baigsis po sek.

Dėl piratavimo ar ginkluoto laivo plėšimo į nelaisvę patekusiems Lietuvos jūrininkams numatoma užtikrinti atlyginimų ir kitų išmokų apsaugą, taip pat užtikrinti jų repatriaciją ekstremalių situacijų atveju bei kitas socialines garantijas. Tokiems Susisiekimo ministerijos inicijuotiems Prekybinės laivybos įstatymo pakeitimams šiandien pritarė Vyriausybė.

Į ekstremalią situaciją patekę jūrininkai nebūtų palikti likimo valiai – kad nelaimės atveju jie patys ir jų šeimos neliktų be teisėtų pajamų, taip pat kad būtų pasirūpinta jų grįžimu į tėvynę, jei laivo savininkas nesugebės tuo pasirūpinti. Prekybinės laivybos įstatymo pakeitimai būtų taikomi visiems laivų, plaukiojančių su Lietuvos vėliava, įgulų nariams.

Įstatymo pakeitimais siekiama įteisinti jūrininkų atlyginimų ir kitų išmokų apsaugą, kai jūrininkai laikomi nelaisvėje dėl piratavimo ar ginkluoto laivo plėšimo, bei įtvirtinti konkrečius atvejus, kada jūrininkas turi teisę nutraukti darbo sutartį neprarasdamas teisės į repatriaciją.

Taip pat numatoma, kad sergantis jūrininkas būtų išlaipinamas į krantą tik tame artimiausiame uoste, kuriame gali būti suteiktos reikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos arba yra galimybė repatrijuoti jūrininką į jo nuolatinę gyvenamąją vietą, jei dėl sveikatos būklės jis gali keliauti.

Be to, siūloma įtvirtinti nuostatą, pagal kurią laivo valdytojas ar jo atstovas privalo imtis priemonių, kad apsaugotų laive esantį susirgusių, sužalotų, mirusių ar žuvusių jūrininkų turtą ir grąžintų jį jūrininkams, o jų mirties atveju – jų artimiesiems giminaičiams.

Prekybinės laivybos įstatymo pakeitimai parengti įgyvendinant Tarptautinės darbo organizacijos 2006 m. Konvenciją dėl darbo jūrų laivyboje, juos rengiant atsižvelgta į Lietuvos jūrininkų sąjungos nuomonę. Įstatymo pakeitimai įsigalios, jei jiems pritars Seimas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių