Sveikatos ekspertai pateikė COVID-19 valdymo scenarijus

Reklama baigsis po sek.

Nepriklausomų ekspertų patariamosios tarybos COVID-19 valdymo susitikime prof. Ramunė Kalėdienė ir prof. Mindaugas Stankūnas pristatė pasiūlymus dėl keturių karantino apribojimo scenarijų, jų metu taikomas priemones bei socialinių palaikymo burbulų kūrimo principus kiekvienam karantino scenarijui.  

Keturi scenarijai paremti naujų atvejų skaičiumi 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų. Šiuo metu Lietuva pagal sergamumą yra ketvirtajame scenarijuje, tad tam, kad būtų atlaisvinti kai kurie paslaugų ir prekybos bei socialinio kontakto ribojimai, būtina pasiekti rodiklį, kad per 14 dienų 100 tūkstančių gyventojų tenkantis skaičius neviršytų 100 atvejų. 

Karantino apribojimų scenarijai

Scenarijus A: Pasiekus < 25 atvejus 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų, teigiamų testų daliai neviršijant 4 proc., ir turint efektyvią testavimo bei kontaktų atsekimo sistemą, galimas daugumos ribojimų atšaukimas.

Ribojimai nebebūtų taikomi namų ūkio kontaktams, judėjimui šalies viduje, prekybai, paslaugų sektoriui. Veiktų maitinimo įstaigos, teatrai, muziejai, sporto klubai ir pan., į prastą ugdymo procesą – klases grįžtų visų mokyklinio amžiaus grupių vaikai, studentai.

Scenarijus B: Pasiekus 25-100 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų, galimas perėjimas iš nacionalinių ribojimų keitimas lokaliais; karantinas taikomas labiausiai plitimą skatinančioms veikloms.

Perėjus prie šio plano, šalyje būtų leidžiama susitikti ne daugiau nei trims šeimos ūkiams, neribojama sveikatos priežiūros ir globos įstaigų veikla. Tačiau ikimokyklinis, mokyklinis ugdymas galėtų būti tęsiamas kontaktiniu būdu tik atskirose, koronaviruso nestipriai paveiktose savivaldybėse. Būtų ribojami klientų, pirkėjų, paslaugų gavėjų srautai parduotuvėse, paslaugų teikimo vietose, teatruose bei muziejuose. Leidžiami iki 100 žmonių susibūrimai naudojant apsaugos priemones ir laikantis saugaus atstumo. Laidotuvėse ir vestuvėse dalyvių skaičius turi neviršyti 10 asmenų. Veikia muziejai, teatrai, parodos ir kino salės, vyksta sporto varžybos, tačiau ribojami lankytojų srautai.

Lietuvai pasiekus šį scenarijų, būtų leidžiama susitikti ne daugiau nei 3 šeimos ūkiams. Maksimalus trijų namų ūkių burbule dalyvaujančių asmenų skaičius yra 15. Trijų namų ūkių socialiniame burbule dalyvaujantys asmenys įsipareigoja daugiau neturėti jokių artimų kontaktų už burbulo ribų (pvz. buvimo darbo vietoje nenuotoliniu būdu). Jeigu burbule yra rizikos grupės žmonės, tai papildomai rekomenduotina dėvėti kaukes, palaikyti 2 metrų atstumą, vėdinti patalpas (bent 1 kartą per valandą), kuriose vyksta sustikimai. Norint pakeisti burbulo sudėtį, tai jo nariai įsipareigoja ne mažiau nei 10 dienų neturėti jokių artimų kontaktų su burbulo nariais ar už jos ribų.

Scenarijus C: Atvejų skaičiui viršijant 100 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų, intensyvinamos testavimo ir kontaktų atsekimo priemonės, galioja nacionalinio lygio apribojimai; stipresnės karantino priemonės taikomos labiausiai plitimą skatinančioms veikloms.

Draudžiami daugiau nei dviejų namų ūkių, šeimų kontaktai. Išsaugomos planinės sveikatos priežiūros paslaugos. Prioritetas teikiamas būtinajai pagalbai ir COVID-19 pacientų priežiūrai. Ribojamas lankymas socialinės globos įstaigose. Darbuotojai ir pacientai reguliariai testuojami. Pagrindinis, vidurinis, pradinis ugdymas vyktų klasėse taikant mokytojų ir moksleivių reguliarų testavimą. Lokaliame lygmenyje gali būti taikomi griežtesni apribojimai, priklausomai nuo epidemiologinės situacijos. Darbuotojai reguliariai testuojami. Maitinimo įstaigos veiklą vykdytų su apribojimais – maistas tik išsinešti. Paslaugų sektorius veiklą tęstų tik nuotoliniu ir bekontakčiu būdu, išskyrus sveikatos apsaugos, psichologų/psichoterapeutų (būtinais atvejais), veterinarijos, policijos ir kitas tarnybas, kurių darbuotojai reguliariai testuojami. Kultūrinė veikla, žmonių susibūrimai, švenčių minėjimai, sporto užsiėmimai ir renginiai būtų draudžiami. Maisto ir kitų būtinų prekių parduotuvėse būtų ribojami klientų, pirkėjų srautai, taip pat taikomos papildomos sveikatos apsaugos ir viruso plitimo stabdymo priemonės. Vyktų valstybės sienų kontrolė, atvykstantys nuolat testuojami.

Esant šiam scenarijui sveikatos ekspertai žmonių socialiniams kontaktams siūlo taikyti dviejų namų ūkių burbulą. Maksimalus dviejų namų ūkių burbule dalyvaujančių asmenų skaičius yra 10. Dviejų namų ūkių socialiniame burbule dalyvaujantys asmenys įsipareigoja daugiau neturėti jokių artimų kontaktų už burbulo ribų (pvz. buvimo darbo vietoje nenuotoliniu būdu). Jeigu burbule yra rizikos grupės žmonės, tai papildomai rekomenduotina dėvėti kaukes, palaikyti 2 metrų atstumą, vėdinti patalpas (bent 1 kartą per valandą), kuriose vyksta sustikimai. Norint pakeisti burbulo sudėtį, tai jo nariai įsipareigoja ne mažiau nei 10 dienų neturėti jokių artimų kontaktų su burbulo nariais ar už jos ribų.

Scenarijus D: Atvejų skaičiui viršijant 500 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų, ir kai pasiekiamas toks infekcijos išplitimo lygis, kuomet nebeįmanoma esamais sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūros ir žmogiškaisiais ištekliais užtikrinti COVID-19 liga sergančiųjų gydymo, reikia taikyti griežčiausias ribojimo priemones.

Draudžiami daugiau kaip vieno namų ūkio narių kontaktai, išskyrus socialinio palaikymo burbulus iki 2 namų ūkių. Ši nuostata gali būti peržiūrima, keičiantis epidemiologinei situacijai. Ribojamos tam tikrų sričių planinės sveikatos priežiūros paslaugos. Prioritetas teikiamas būtinajai pagalbai ir COVID-19 pacientų priežiūrai. Lankymas socialinės globos įstaigose tik išimties atvejais. Darbuotojai ir pacientai reguliariai testuojami. Visas ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus ikimokyklinio amžiaus vaikus, – taikomos išimtys būtinųjų tarnybų darbuotojų vaikams. Vykdoma tik maisto prekių, optikos ir veterinarijos parduotuvių veikla. Darbuotojai reguliariai testuojami. Ribojamas kontaktinių paslaugų teikimas, prekyba galima tik būtinųjų maisto ir higienos, veterinarijos ir farmacijos prekėmis.

Sveikatos ekspertai siūlo šio scenarijaus metu taikyti socialinį palaikymo burbulą – vieno asmens namų ūkio bendravimas su kitu namų ūkiu, siekiant suteikti emocinę ir praktinę pagalbą didesnį izoliacijos stresą patiriantiems žmonėms. Palaikymo burbulą gali sudaryti: – namų ūkiai, kuriuose yra tik vienas žmogus arba tik vienas suaugęs žmogus ; – namų ūkiai, kuriuose yra neįgalus nepilnametis arba nuolatinės priežiūros dėl negalios reikalaujantis suaugęs. Palaikymo burbulo sąlygas atitinkantys namų ūkiai gali palaikyti artimus kontaktus dar su vienu pasirinktu namų ūkiu, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio yra pasirinktas namų ūkis. Abu palaikymo burbulą sudarantys namų ūkiai įsipareigoja daugiau neturėti jokių artimų kontaktų už burbulo ribų (pvz. buvimo darbo vietoje nenuotoliniu būdu). Jeigu palaikymo burbulas sudaromas su rizikos grupės žmogumi, papildomai rekomenduotina dėvėti kaukes, palaikyti 2 metrų atstumą, vėdinti patalpas (bent 1 kartą per valandą), kuriose vyksta sustikimai. 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių