Tarybos nariai jaučiasi palikti nuošaly

Reklama baigsis po sek.

Vaiva Makarauskaitė

Artimiausias Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos posėdis vyks balandžio 9 dieną, nuotoliniu būdu. Bus svarstomi penki su koronaviruso pandemija bei karantino pasekmių suvaldymu susiję klausimai.

„Situacija, kai visa Lietuva yra atsidūrusi koronaviruso gniaužtuose, visiems yra nauja ir kelianti daug iššūkių. Tuo pat metu gyvenimas nesustoja, nors ir gyvename karantino sąlygomis. Politinė veikla taip pat nesustoja ir naudodamasi įteisinta galimybe dėl nuotolinių posėdžių rengimo, Klaipėdos miesto taryba taip pat renkasi į nuotolinį posėdį, kuris greičiausiai bus pirmas tarybos veiklos istorijoje. Spręsime klausimus susijusius su karantino situacija ir turėsime priimti sprendimus, kurie yra būtini, tad tikiuosi, kad klausimai bus svarstomi labai operatyviai ir dalykiškai, išvengiant bereikalingų politinės raiškos formų“ – Vytautas Grubliauskas Klaipėdos miesto meras.

Opozicijoje esantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys Saulius Budinas tikino, kad tarybos darbas per paskutinį mėnesį buvo sustojęs, nevyko net ir komitetų posėdžiai, o tarybos nariai jaučiasi ignoruojami.

„Pagal tokią situaciją, kokia dabar yra, tai praktiškai mėnesį laiko joks darbas nevyksta, komitetų posėdžių nėra, pirmininkai komitetų posėdžių neorganizuoja, nors realiai nuotoliniu būdu tą padaryti jokios problemos nėra, nes daugelis įstaigų, institucijų būtent tą ir daro. Manyčiau, kad šioje vietoje galbūt kažkam labai ir naudinga yra, mažiau kažkas kažko žino, mažiau gali pakritikuoti ir patarti iš kitos pusės.“ – Saulius Budinas Klaipėdos miesto tarybos narys

Panašią poziciją išsakė ir Klaipėdos miesto tarybos narys Arvydas Vaitkus. Jo manymu, didžiausia problema ta, kad tarybos nariai neturi jokios informacijos apie šiuo metu vykstančius procesus mieste.

„Mes praktiškai jaučiamės visiškai izoliuoti nuo to kas vyksta šiandieną mieste, ypač pandemijos periodu ir labai džiaugiuosi, kad prieš dvi savaites įvyko tas pirmas susitikimas nors ir su frakcijų pirmininkais. Aišku, mūsų didžiausias siekis ir noras yra padėti bei prisidėti, patarti, nes mes taip pat esame išrinkti klaipėdiečių ir turime begales skambučių iš žmonių, ir į juos kartais negali atsakyti, nes nieko nežinai, esi nušalintas nuo viso to.“ – Arvydas Vaitkus Klaipėdos miesto tarybos narys

Mero pavaduotojo Arūno Barbšio teigimu, komitetų posėdžiai nevyko, nes šiuo metu didžioji dalis klausimų yra svarstomi tik dėl koronaviruso pandemijos suvaldymo mieste.

„Ruošiamės artėjančiam posėdžiui, aš kaip mero pavaduotojas, tai dirbau su projektais, kurie yra ruošiami ateinančiam tarybos posėdžiui. Jei tarybos nariai darbo komitetuose neturi, tai savo ruožtu aš turiu darbo, jis tiesiogiai susijęs su taryba. Dabar, kaip leidžia įstatymas, visi klausimai yra susiję su koronaviruso suvaldymu. Įstatymas kol kas neleidžia svarstyti kitų klausimų. Darbas yra apstabdytas, šiuo metu nevyko komitetų posėdžiai. Kai svarstysime jau visus klausimus, tada jau dirbsime ir komitetuose. Kadangi karantinas iš pradžių buvo paskelbtas tik dviems savaitėms, tai dėl dviejų savaičių pats tarybos posėdis buvo numatytas nukelti tik vienai savaitei, bet kadangi dabar jau neaišku kada baigsis karantinas, tai jau turime ruoštis, dirbti ir spręsti visus klausimus kitu būdu.“ – Arūnas Barbšys Klaipėdos miesto mero pavaduotojas.

Tarybos narys Arvydas Vaitkus tikino, kad turi paruošęs siūlymų dėl apsaugos priemonių paskirstymo tvarkos Klaipėdos mieste. Jo nuomone, paskirstymas turi būti vykdomas remiantis nustatyta tvarka, o tarybos nariai privalo būti reguliariai supažindinami su esama situacija mieste.

„Mano siūlymai yra, kad būtų parengta ir viešai paskelbta apsaugos priemonių paskirstymo tvarka, nes kaip tokios jos nėra ir visas procesas vyksta daugiau mažiau taip, kaip daktarai tarpusavyje susitaria. Mano požiūriu, tai nėra normalu. Koordinatorius turėtų labai aiškiai matyti situaciją ir paskirstyti priemones, o tam turi būti nustatyta tvarka. Aš manau, kad tie posėdžiai, kurie vyksta, ypač privalo vykti tokiu pandeminiu ir karantiniu laiku kiekvieną savaitę, o reikalui esant ir dažniau, išklausant Sveikatos įstaigų vadovų informaciją, kad kiti tarybos nariai apie tai turėtų žinias ir aišku, kokie yra siūlymai iš tų vadovų, išklausant informaciją, kiek ir kokių apsaugos priemonių buvo gauta nuo paskutinio posėdžio imtinai, ir kaip tos priemonės buvo paskirstytos. Išklausyti informaciją kiek yra atlikta tyrimų, atskiriant informaciją kiek tyrimų yra atlikta medicinos darbuotojams, nes tai yra ypatingai svarbus klausimas. Išklausant informaciją apie būtinos medicininės įrangos ar medikamentų poreikį, nes visada turime žinoti koks yra poreikis, tada yra ir galimybės bendradarbiaujant ir su centrinės valdžios institucijomis, su Sveikatos apsaugos ministerija būtų galima tuos veiksmus bendrai, teisingai koordinuoti.“ – Arvydas Vaitkus Klaipėdos miesto tarybos narys.

Saulius Budinas budinas taipogi sutiko, kad į koronaviruso suvaldymo procesą turėtų būti įtraukti visi tarybos nariai.

„Visi tarybos nariai yra rinkti klaipėdiečių ir dabartinė situacija, kuri mieste yra, tai yra visų rūpestis ir tikrai jaučiamės šiek tiek ignoruojami kaip Tarybos nariai. Tikiuosi, kad dabartinis numatytas tarybos posėdis bus atspirtis glaudesnio bendradarbiavimo su tarybos nariais, nes dabartinė situacija yra tokia, kad atrodo, jog tarybos nebėra ir realiai darbas nevyksta. Ignoravimo tikrai yra, bent šiuo atveju reikėtų visiems galvoti bendrai, nes priiminėjant kažkokius sprendimus, kurie svarbūs miestui, tarybos narys išdiskutavęs ir įsigilinęs galėtų pateikti galbūt geresnių siūlymų negu, kad sprendimai yra priiminėjami, gal ir kontrolės tuomet daugiau atsirastų.“ – Saulius Budinas Klaipėdos miesto tarybos narys.

Balandžio 9 dieną numatomame tarybos posėdyje bus svarstomi klausimai dėl Strateginio veiklos plano programų keitimo bei biudžeto perskirstymo. Planas keičiamas bei biudžetas perskirstomas siekiant reaguoti į koronoviruso plitimo sukeltą ekstremalią padėtį ir numatyti priemones šios padėties suvaldymui bei padarinių sušvelninimui. Tam yra suplanuota daugiau nei 1 mln. eurų. Ši suma bus skiriama sveikatos bei kitų su kornaviruso rizika susiduriančių įstaigų aprūpinimui medicininėmis apsaugos priemonėmis, autobusų, gatvių dezinfekcijai, Mobilaus punkto veiklai užtikrinti, izoliuojamų asmenų pervežimui, apgyvendinimui, maitinimui ir kt. Finansavimas bus skiriamas iš kitose programose sutaupytų lėšų, o dalį kovai su koronavirusu išleistų pinigų savivaldybėms ketina kompensuoti Vyriausybė.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių