Teisės aktų pakeitimai: stiprinama kvapų kontrolė

Reklama baigsis po sek.

Aplinkos apsaugos agentūra akcentuoja, kad nuo liepos 17 d. įsigaliojo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių bei Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių pataisos. Įsigalioję pakeitimai susiję ir su kvapų kontrolės stiprinimu.


Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse įtvirtintas reikalavimas tam tikras veiklos rūšis vykdantiems ūkio subjektams nuo 2021 m. sausio 1 d. įtraukti naują specialiąją taršos leidimo dalį „Kvapų valdymas“, kurioje nustatytos veiklos sąlygos padės efektyviau kontroliuoti nemalonių kvapų sklidimą iš įmonių teritorijų. Stiprinama sąsaja su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo rezultatais. Teikiant paraišką turi būti nurodyta išsami informacija, kaip bus įgyvendinamos sprendime dėl poveikio aplinkai vertinimo nustatytos sąlygos ir priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ar kompensuoti.

„Teikdami paraiškas, ūkinės veiklos vykdytojai turės pateikti išsamesnę informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą, naudojamas technologijas, nuotekų tvarkymą, atliekų naudojimą bei šalinimą ir kt. Išduodant leidimus, ši informacija bus į juos įrašyta kaip veiklos sąlyga ir leis užtikrinti efektyvesnę leidimus turinčių įmonių kontrolę, padės išvengti  sistemingo aplinkosauginių teisės aktų reikalavimų pažeidinėjimo ir neleistino aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis ar atliekomis“, – teigė aplinkos viceministrė Justina Grigaravičienė.

Taip pat pakeistas ir paraiškų teikimo bei leidimų išdavimo būdas – pirmenybė teikiama elektroninių dokumentų teikimui ir išdavimui, o popieriniai dokumentai teikiami ir išduodami tik nesant galimybei pateikti ar išduoti elektroninius.

Pakeistosios taisyklės padės įgyvendinti šiais metais Seimo priimtą vadinamąjį „Klaipėdos paketą“, kurį sudaro Aplinkos ministerijos rengti Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, Aplinkos apsaugos, Mokesčio už aplinkos teršimą ir Aplinkos monitoringo įstatymų pakeitimai.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių