V. Janušonis – norėtųsi, kad būtų remiamasi objektyviais duomenimis, o ne kalbomis

Reklama baigsis po sek.

Nustačius infekcijų kontrolės pažeidimus, didžioji dalis Klaipėdos universitetinės ligoninės skyrių – uždaryti. Savaitgalį apie įvairias blogybes ligoninėje anonimiškai prabilo ir įstaigos gydytojai, kreipęsi į LRT žurnalistus. Jie paviešino šią informaciją nesulaukę vyr. gydytojo komentaro.

Pirmadienį „Balticum TV“ Žinios apie susidariusią dviprasmišką situaciją pasiteiravo Klaipėdos universitetinės ligoninės vyr. gydytojo Vinso Janušonio.

Visų pirma norime paklausti, kaip vertinate LRT žurnalistų elgesį paskelbiant publikacijas nesulaukus jūsų komentaro?

Bendrai vertinti žurnalistų darbo man neetiška, bet tik tiek, kad ta informacija yra visiškai vienpusė ir yra nepasikalbama su tais žmonėmis, kurie atstovauja daugumą. Pvz.: kolega iš Traumatologijos skyriaus kalba televizijoje, o kodėl žurnalistams nepasikalbėti su to skyriaus darbuotojais, kaip jie vertina ir patį kolegą, ir visą kitą. Tuomet būtų visiškai kita nuomonė. Mūsų vienos profesinių sąjungų, kuri turi 8 narius įskaitant patį pirmininką, pirmininkas kalba, meluoja atvirai, tada susirenka krūva žurnalistų ir jis kiekvieną dieną duoda interviu, o paklaustų profesinių sąjungų, kurios atstovauja 1000 žmonių, būtų įdomus dalykas, bet jų neklausia. Nuomonė formuojama yra absoliučiai vienpusė. Sakykime medikai dirba ne vien Klaipėdos universitetinėje ligoninėje ir kalbant apie medikų susirgimus, tai jų yra daugelyje įstaigų ir tai yra mūsų kasdienybė, kada medikai mūsų ir Europos, pasaulio šalių – serga. Tai mūsų kasdienybė, kad medikai serga kelis ar net keliolika kartų daugiau negu kita visuomenės dalis, kuri susiduria su COVID-19 infekcija, tai vistik norėtųsi, kad nuomonė nebūtų formuojama vienakryptė.

Jūsų vadovaujamoje ligoninėje dirba ne vienas šimtas darbuotojų. Visi kaltinimai, išsakyti anonimiškai, nebuvo pagrįsti jokiais neabejotinais objektyviais faktais, tik kelių neįvardintų ligoninės darbuotojų subjektyviomis pastabomis. Ar tai išvis galima vertinti kaip situacijos atspindį ligoninėje?

Visi skambučiai, kuriais remiasi žurnalistai, tai yra anoniminiai. Turim dabar komisiją, kurios galutinių išvadų dar neturime, bet buvo parašyta, kad „remiantis pranešėju“, sakau kokie pranešėjai? Anoniminiai. Viskas yra remiamasi anonimiškumu, tai irgi yra, kada gali tas vienas žmogus, ar išvis net ne medikas, išvis net ne ligoninės darbuotojas skambinėti, kažką tai kalbėti ir tuo remtis žinoma – negalima. Norėtųsi, kad būtų remiamasi objektyviais duomenimis, o ne kalbomis.

Tai tikrai ne pirmas kartas, kada anonimiškai užsipuolama ligoninė. Gal kažkam naudinga taip elgtis, siekiant patraukti jus iš vyr. gydytojo posto? Kiek žinome, tai tikrai ne pirmas kartas, kada anonimiškai kesinamasi į jūsų autoritetą bei ligoninės įvaizdį.

Taip, tai yra priežasčių matomai įvairių, gal kažkas ir manęs labai nemėgsta, gal kažkas ir kitų turi motyvų. Be abejonės, ligoninė buvo ir yra stipri, kuri nežiūrint niuansų yra atliekanti pilnai savo funkcijas, susitvarkanti su COVID-19 infekcija ir dirbantys kiti išimtiniai skyriai. Akušerijos skyriuje šiandien baigėme patikrinimus medikams, visi teikiantys akušerijos pagalbą yra sveiki, priimantys gimdymus, prižiūrintys naujagimius. Žmonės dirba nuoširdžiai, mes turime beveik 1700 darbuotojų ir jokiais būdais vieno ar dviejų žmonių nuomonė neatspindi to viso didžiulio kolektyvo nuomonės.

Dėl nustatytų pažeidimų didžioji dalis ligoninės skyrių – uždaryti. Savaitgalį išplatintose publikacijose niekas nieko konkrečiai negalėjo įvardyti, viskas buvo aprašyta abstrakčiai. Gal jūs galite konkrečiau papasakoti apie tų pažeidimų mastą ir pobūdį?

Jokio pažeidimų masto nėra, yra pavieniai pažeidimai, jeigu turime omenyje, ką paskutinė Visuomenės sveikatos centro komisija iš Vilniaus tikrino, aš išvadų neturiu, tačiau be abejonės pranešimų laiku neišsiunčia, tai ne visus laiku išsiunčia, tai dar dėl kažkurių dalykų problemų yra. O didžiausia problema, kad pacientai patenka iš gatvės jau užkrėsti, sergantys. Mes tris dienas pradėjom tikrinti visus pacientus, kurie patenka pas mus ne dėl viruso ir per tris dienas jau tris asmenis išaiškinome, kad jie serga. Pateko pas mus dėl sudėtingos traumos, dėl galvos traumos, dėl insulto ir jau būtų patekę į skyrius jei nebūtume tikrinę ir be abejonės ta infekcija būtų išsėta. Tai ryšium su tuo, buvo nuspręsta nutraukti pacientų priėmimą iki kol išrašysime šituos. Tuomet pradėsime priimti tik tuos, kurie jau bus patikrinti dėl COVID-19 infekcijos. Tokių pavienių, jei juos vadinti pažeidimais, tai jų buvo. Buvo pastabų dėl perpildytų atliekų, jos turi būti pagal normą užpildytos dviem trečdaliais, o kai kur buvo užpildytos pilnos. Pažeidimų buvo, bet nemanau, kad jie esminiai, nes teoriškai daug kas atrodo kitaip, o realiai dirbant su didžiuliu paceintų srautu, truputį yra ne taip, kaip planuose susidėstome. Mes tuos pažeidimus skubos tvarka taisom ir daugelį jau ištaisėm.

Kitas svarbus klausimas – apsaugos priemonės visiems ligoninės darbuotojams. Sklandė įvairiausi gandai, versijos, tačiau konkrečiais faktais vėlgi, neįrodytos. Apsaugos priemonėmis, kiek mums žinoma, aprūpina ne pati ligoninė, o ministerija. Tai, kas liečia pažeidimus, nuo kur turėtų prasidėti kaltųjų paieškos? Ar čia eilinį kartą viskas „numetama“ ant ligoninės vadovo pečių.

Čia kaltųjų gal iš viso nereikėtų ieškoti dėl to, kad pagal veikiančias normas yra aprūpinama tuom ko reikia ir ministerija pradėjo tai daryti tik pastaruoju metu, pirmoji siunta gauta ne taip ir seniai. Pradžioje gavome truputį iš rezervo, bet labai nedaug. O šiaip apsirūpina pati ligoninė ir gauname paramą iš įvairių organizacijų, pavienių žmonių, fizinių asmenų. Kadangi viskas eina bendrai, tai ir apsirūpiname. Be to, mes dar kaip organizuojanti įstaiga, tą ką gauname iš ministerijos, skirstome kitoms įstaigoms Klaipėdos mieste ir regione. Pagal higienos normas kas priklauso ištikrųjų gauna ir net komisija įrašė, kad kai kurie padaliniai gauna net per daug – daugiau nei priklauso.

Tarybos opozicijoje esanti viena politikė siūlo jus nušalinti net nemačius tyrimo išvadų. Meras vakar teigė, kad tai eilinis pigus politikavimas. Ką manote jūs?

Aš manau, kad didžiausia bėda, ko kai kurios užsienio šalys neturi, tai yra būtent politikavimas, o ypač tas smulkusis politikavimas vienos knygos žmonių, kuris trukdo darbui. Jeigu mes galėtume dirbti ir būti atsieti nuo politikavimo – būtų labai puiku, bet deja, daugelis stengiasi užsidirbti „rūpinimusi“ viskuo aplink. Kiek mes gauname įvairių raštų, visi rūpinasi aplink, kurie tiesiogiai nedirba. Aš visiems siūliau atvykti ir pasižiūrėti kaip yra ištikro, deja – visi atsisako, niekas nenori. Kalba apie apsaugos priemones, atvykite sakau, pasižiūrėkite, kaip žmonės yra aprūpinti ir pasikalbėkite. Matysite savo akimis, bet lengviau yra kalbėti politikuojant. Kita vertus, taryba turi tokią teisę ir jeigu jie nepasitikėtų arba pasitikėtų manimi, tai tarybos sprendimas be abejonės yra jų teisė. Aš esu samdomas žmogus ir samdomas darbuotojas, ir tai jų teisė, jeigu jie išreikštų nepasitikėjimą, reikėtų išeiti, todėl čia reikalauti nušalinti netinka. Taryba gali pasakyti, tarkim, toliau nepasitiki ir jeigu taip būtų – toliau kita kalba.

Gavus išvadas, per kiek laiko, jeigu galima prognozuoti, ligoninė galėtų grįžti į įprastinį darbo režimą?

Mums išvadų kažkokių tyrimų nereikia. Sprendimą ne kažkas priėmė, o aš pats. Mes patys apsitarėm su epidemiologu dėl laikino nutraukimo priėmimo pacientų. Laikinas, tai iki paskutinio paciento išrašymo. Mes, kai išrašysime paskutinį pacientą, tuomet toliau galėsime priimti, jau tikrindami kiekvieną pacientą patenkantį į skyrių.

Klaipėdos universitetinės ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga prašo jus nušalinti nuo vyr. gydytojo pareigų. Ar jums žinoma ši situacija ir kaip ją vertinate?

Aš pasakyčiau tiesiai, kad profsąjungos pirmininkas, pirmas dalykas – atvirai meluoja kalbėdamas, kad trūksta apsaugos priemonių. Jis nėra medikas, jis yra fizikas ir atstovauja 8, įskaitant ir jį patį, narius, todėl manau, kad jis jokios profsąjungos neatstovauja. Būtų gerai, kad žurnalistai pasikalbėtų su jungtinėmis profesinių sąjungų atstovybėmis, mūsų ligoninėje tokia veikia ir atstovauja beveik 1000 žmonių. Būtų labai gražus pokalbis tuo pačiu metu, tačiau kažkodėl to niekas nedaro. Pasinaudodamas galimybe noriu labai nuoširdžiai padėkoti mūsų darbuotojams, kurie labai nuoširdžiai ir sąžiningai dirba, rūpinasi žmonėmis, kurie serga, kurie įtariami, čia vyksta didžiulis darbas kasdien.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių