Valstybės kontrolė vertins COVID-19 sukeltų rizikų valdymą

Reklama baigsis po sek.

Aukščiausioji audito institucija atnaujino 2020 m. veiklos planą, kuriame – ir COVID-19 sukeltų rizikų valdymas. Kaip ir kasmet, metų viduryje, įvertinusi nuolat stebimas viešojo sektoriaus rizikas, Valstybės kontrolė 2020 m. veiklos planą papildė įtraukdama naujus auditus ir ataskaitas, taip pat planuoti darbai papildyti COVID-19 ir Vyriausybės priimtų sprendimų, kaip atsako į pandemiją, vertinimo aspektais.

Siekdama padėti laiku įvardyti galimas rizikas ir užtikrinti tinkamą išteklių naudojimą, AAI pateiks COVID-19 krizės ir ekstremaliosios situacijos valdymo apžvalgą, apimančią Vyriausybės veiklos, susijusios su COVID-19 (išlaidų, planuojamų investicijų, finansavimo šaltinių, prioritetinių atsako sričių ir kt.), atsako į krizę veiksmų nuoseklumo ir chronologijos atskleidimą, siekiant padėti įvardyti galimas vykdymo problemas ir pagrindines rizikas. Jos leis Vyriausybei ir įstatymų leidėjams identifikuoti problemas ir priimti reikiamus sprendimus, o AAI – suplanuoti auditus ir vertinimus, kurie galėtų parodyti pasekmių riziką ateityje.

„Krizinių situacijų numatyti neįmanoma, o pasiruošti joms ypač sunku. Ekstremaliosios padėties metu AAI neturi trikdyti svarbiausių institucijų darbo, tačiau ateina metas, kai ypač svarbu įvertinti institucijų veiksmų tinkamumą, atskaitingumą visuomenei. Tai galėtų padėti ateityje patobulinti krizių suvaldymo veiksmus. AAI yra pasiruošusi įvertinti valstybės prisiimtus įsipareigojimus ir įvardinti rizikas, kylančias viešojo sektoriaus srityse vidutiniu bei ilguoju laikotarpiu“, – sako valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas.

Valstybės kontrolė, vykdydama ir fiskalinės institucijos funkcijas, taip pat įvertins valdžios sektoriaus (VS) skolos projekcijas vidutiniu laikotarpiu. Bus prognozuojamas VS skolos kitimas pagal skirtingus scenarijus, priklausomai nuo VS balanso, BVP, infliacijos ir kitų rodiklių dinamikos. Be to, atsižvelgiant į susiklosčiusias išskirtinio neapibrėžtumo sąlygas dėl COVID-19, ne rečiau kaip kas ketvirtį bus atnaujinamas ekonominės raidos scenarijaus vertinimas.

Beveik 70 proc. planuojamų atlikti auditų ir kitų vertinimų atnaujintame 2020 m. veiklos plane yra su žyma COVID-19. Auditai bus atliekami atsižvelgiant į pandemijos sukeltą ekstremaliąją situaciją. Planuojamas baigti elektroninių nusikaltimų auditas. Jį atliekant atkreipiamas dėmesys į tai, kad dėl COVID-19 protrūkio įvestas karantinas paskatino aktyvesnį visuomenės skaitmenizavimąsi, tad padaugėjo ir galimybių vykdyti nusikalstamas veikas elektroninėje erdvėje. Rugsėjį planuojama baigti  švietimo sistemos pažangos vertinimą. Jį atliekant atkreipiamas dėmesys į tai, jog dėl COVID-19 protrūkio paskelbus karantiną išryškėjo aprūpinimo kompiuteriais ir interneto veikimo, pasirengimo dirbti ir mokytis nuotoliniu būdu problemos.

Ateinančiais metais planuojama baigti ilgalaikės priežiūros auditą. Globos ir slaugos įstaigose fiksuoti koronaviruso židiniai rodo, kad šiose įstaigose nėra sudarytos tinkamos sąlygos saugioms ir kokybiškoms slaugos ir socialinėms paslaugoms teikti. Atlikdami auditą „Tarptautinės finansinės paramos valdymas“, vertinsime tarptautinės finansinės paramos planavimo sistemą Lietuvoje. Atsakydama į COVID-19 pandemijos sukeltas ekonomines pasekmes, EK siūlo sukurti ekonomikos gaivinimo priemonę, kurios bendra vertė siektų 750 mlrd. Eur, o Lietuva galėtų pretenduoti į 6,3 mlrd. Eur papildomų lėšų. Kad finansinės paramos lėšos padėtų likviduoti neigiamas pandemijos pasekmes, svarbu tinkamai suplanuoti jų investavimą, integruoti į bendrą sistemą.

Į AAI metinį veiklos planą taip pat įtraukti penki nauji veiklos auditai, kuriuos planuojama pabaigti 2021-2022 m. Tai elektros energijos gamybos ir skirstymo infrastruktūros valdymas, Registrų centro informacinių išteklių tvarkymas, įslaptintų pirkimų rizikų valdymas ir jų priežiūra, valstybės žemės valdymas ir notarų taikomi įkainiai.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių