Vicemeras A. Barbšys išsaugojo postą

Reklama baigsis po sek.

Šiandien vyko neeilinis Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos posėdis. Jis buvo sušauktas dėl 11-kos opozicijoje esančių Tarybos narių išreikšto nepasitikėjimo vicemeru Arūnu Barbšiu. Pagrindinis pateiktos interpeliacijos motyvas – nekompetencija. Pasigendama kokybiškai atliekamų pareigų tiek kuruojant kietuosius miesto projektus, aplinkosaugos sritį, tiek atsižvelgiant į posėdžio metu išsakytą kritiką. Nepaisant išreikšto nepasitikėjimo, vicemeras A. Barbšys išsaugojo postą – 12 narių balsavo už interpeliaciją, 12 buvo prieš ir 6 nariai susilaikė.

Savo kalbą Klaipėdos miesto mero pavaduotojas A. Barbšys posėdžių salėje pradėjo atsakydamas į interpeliacijoje pateiktus argumentus dėl sustojusių arba nepradėtų įgyvendinti kai kurių jo kuruojamų projektų.

„Surašyta pareiškime, pranešime keletą projektų ir aš noriu apie juos pasisakyti. Minimas Turgaus aikštės sutvarkymas. Ką apie Turgaus aikštę, apie dabartinę situaciją galiu pasakyti? Projektuotojas jau vėluoja atlikti projektą Turgaus aikštės ir jos prieigų sutvarkymo, ir matydami situaciją, kad negali būti laiku spėtas padaryti projektas, ES lėšos yra perkeltos kitiems projektams. Ir toliau turi būti sprendžiama, ar dar tikėti projektuotojo žodžiais, kad jis gali tą projektą pabaigti, nes dar nėra jokių konstrukcinių dalių, tik architektūrinės. Arba nutraukti viską ir ieškoti naujo projektuotojo ir Turgaus aikštės sutvarkymo finansavimas turi būti sprendžiamas iš kitų lėšų.

Dėl administracinių patalpų rekonstrukcijos ar perkėlimo. Šiuo metu yra numatytas vienas sklypas, ruošiamas detalus planas, jis yra paskutinėje tvirtinimo stadijoje. N. Uosto gatvėje numatyta pastatyti naują pastatą, ar tikrai jis ten įsikurs, bus reikalinga platesnė diskusija, bet vieta numatyta savivaldybės sklype“, – Tarybos nariams aiškinosi A. Barbšys.

Įvardinęs dar kelis pastebėjimus, pasiteisinimus dėl komitetų posėdžiuose išsakytų ir Tarybos narių prieštaringų reakcijų iššaukusių savo pasisakymų, opozicijos pasitikėjimą praradęs A. Barbšys teigė iš tiesioginio savo vadovo pastabų dėl darbo kokybės nesulaukęs.

„Mano tiesioginis vadovas, meras, man priekaištų neturi“, – A. Barbšys.

Opozicijoje esantis Tarybos narys A. Vaitkus neslėpė sumišimo, nes kalboje taip ir neišgirdo vicemero pozicijos dėl pietinio aplinkelio. Finansų ir ekonomikos komiteto posėdyje išsakęs, kad jis nereikalingas, šiandien tribūnoje vicemeras A. Barbšys teisinosi, kad tuokart jis tik perteikė Susisiekimo ministerijos poziciją. Be to, vicemero prioritetu laikomas ne pietinis aplinkelis, tačiau Šilutės pl. – Baltijos pr. žiedinės sankryžos rekonstrukcijos projektas, kuriam reikalinga 16 mln. eurų investicijų, o ministerija pažadėjo tik 5 mln. eurų, tad šiuo metu reikia dėmesį skirti būtent šiam sektoriui.

Vienas iš interpeliacijos iniciatorių opozicijos atstovas S. Budinas domėjosi, kaip vicemeras A. Barbšys galėjo nežinoti apie savivaldybės administracijos ruošiamą atsakymą ministerijai dėl Girulių miško išsaugojimo.

„Tai man atsakykite, kaip jūs koordinuojate veiklą, jeigu tokiam svarbiam klausimui, kuris remia poziciją būtent Klaipėdos miesto savivaldybės apsisprendimui dėl Girulių miško kirtimo, jūs įvardijote, kad šitos situacijos ir šito atsakymo jūs nežinojote“, – klausė S. Budinas.

Interpeliuojamasis A. Barbšys teisinosi, kad tarp vykdomosios ir politinės valdžios yra pasidalijimas, ir administracija turi teisę suformuoti ir išsiųsti savo raštus, ką ir padarė. Vicemero teigimu, jis dalyvavo pasitarime, kur buvo diskutuojama, kas ten turėtų būti surašyta, bet tokio būtinumo, kad būtų derinamas atsakymas su vicemeru, dabar nėra.

Opozicijos atstovai taip pat negailėjo kritikos dėl vicemero neveiksnumo arba neefektyvaus darbo aplinkosaugos klausimais. L. Skurpskelienė neslėpė, kad apskritai tikėjosi kur kas geresnės A. Barbšio kalbos, kuri šiandien ją nuvylė. Neseniai nuo valdančiosios daugumos komiteto “Vytautas Grubliauskas ir komanda” atskilusios frakcijos narė E. Mantulova taip pat apgailestavo, kad įgyvendinant projektus, pasigendama ekspertų bei sprendimus priimančių asmenų įtraukimo.

Viena iš vicemero kuruojamų sričių yra ir savivaldybės turto valdymas. S. Budinas pažymėjo, kad savivaldybės valdoma VšĮ “Klaipėdos butai” nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. neturi vadovo, nors įstaiga valdo daugiau nei 1500 butų. A. Barbšys teisinosi, kad sprendimų nėra dar administracijos lygmenyje, ar ši įstaiga liks savarankiška, ar visgi bus sujungta su kitomis. V. Raugelė apskritai klausė, kaip vicemeras A. Barbšys pats vertina savo kompetencijas visos frakcijos narių kontekste, ar tikrai jis yra tinkamiausias asmuo eiti šias pareigas.

Nepaisant pateiktos interpeliacijos bei posėdžio metu išsakytos kritikos, A. Barbšys išsaugojo savo postą. Tiesa, tai jam pavyko nedidele persvara. Slapto balsavimo matu paaiškėjo, kad vicemeru šiuo metu pasitiki tik 12 Tarybos narių (tiek balsavo už jo pasilikimą pareigose, 12 narių palaikė nepasitikėjimą, o 6 Tarybos nariai nuo sprendimo susilaikė).

Pagal Vietos savivaldos įstatymą, pakartotinai tiekti interpeliaciją Tarybos nariai galės teikti ne anksčiau kaip po pusės metų.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių