VTEK: Kretingos rajono meras pažeidė įstatymą

Reklama baigsis po sek.

Šiandien vykusiame Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) posėdyje Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius pripažintas pažeidusiu įstatymą, kai savivaldybės tarybos posėdyje balsavo dėl savo paties pareikšto nusišalinimo.

Minėtame posėdyje A. Kalnius pareiškė norą nusišalinti nuo svarstymo ir balsavimo darbotvarkės klausimu, kuriuo siūlyta 25 procentais sumažinti žemės nuomos mokestį UAB „Svaitransa“ už 2020 metų mokestinį laikotarpį. Tokį sprendimą meras pagrindė giminystės ryšiais su šios įmonės direktore ir akcininke, kuri yra jo artimo asmens krikšto mama ir sprendžiant nusišalinimo klausimą, balsavo pats. VTEK sprendimu, tai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Nusišalinęs asmuo turi nedalyvauti, kai sprendžiama priimti ar nepriimti jo ar jos nusišalinimą. Dalyvavimas laikytinas pažeidimu net ir tada, kai asmuo nebalsuoja, o pavyzdžiui, susilaiko nuo balsavimo. Tai yra akcentavęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje. Taigi nusišalindamas, asmuo turi kartu ir pasišalinti iš patalpos, kurioje klausimas sprendžiamas“,- rašoma VTEK pranešime.

Per daug uoliai stengiausi laikytis prievolės vengti privačių ir viešų interesų supainiojimo, todėl esu kaltas. Būtent tokia mintis pačiam šiandien peršasi po VTEK priimto sprendimo, kad balsuodamas už savo paties nusišalinimą per Tarybos posėdį pažeidžiau įstatymą. Na bet šiuo metu nesiimu eskaluoti galiojančių teisės aktų bei VTEK sprendimo ir manau, kad kiekvienas, susipažinęs su sprendimu, susidarys savo nuomonę“- aiškinosi Kretingos rajono savivaldybės meras.

Ištyrus paaiškėjo, kad A. Kalniaus nusišalinimas toje situacijoje net nebuvo reikalingas.

VPIDĮ prasme, krikšto tėvai nelaikyti artimais asmenimis, taip pat VTEK neturi duomenų apie kitus mero ir bendrovės vadovės tarpusavio ryšius, todėl ir nusišalinti šiuo atveju nebuvo pagrindo. Tačiau VTEK atkreipia dėmesį, kad šiuo atveju nesvarbu, ar A. Kalnius nusišalino pagrįstai ar nepagrįstai. Svarbu tai, kad valstybės politikas dalyvavo sprendžiant dėl savo paties nusišalinimo ir pats balsavo, nors turėjo šiose procedūrose nedalyvauti“,- konstatavo VTEK.

Atsižvelgiant į ištirtas aplinkybes, meras rimtų sankcijų nesulaukė. Jis, ir savivaldybės Etikos komisija buvo paraginti užtikrinti, kad ateityje nusišalinimų priėmimai, ar nepriėmimai būtų sprendžiami laikantis VPIDĮ nuostatų. Taip pat VTEK nutraukė tyrimą ir dėl to paties klausimo įtraukimo į darbotvarkę.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių