Vyriausybė patikslino kai kurias karantino nuostatas

Reklama baigsis po sek.

Šiandien LR Vyriausybės vykusiame posėdyje ministrų kabinetas ne tik pritarė siūlymams koreguoti privalomąjį kaukių dėvėjimą pradinio ugdymo vaikams, bet ir patikslino kai kurias ūkinės veiklos ribojimo nuostatas.

Draudžiama patalpų nuoma, subnuoma

Pagal šiuo metu galiojančią nuostatą, draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas, fizinis lankytojų aptarnavimas, išskyrus tam tikras išimtis. Atsižvelgiant į pastebimas tendencijas, kai žmonės randa būdų apeiti šias nuostatas ir renginiai organizuojami, įgyvendinami prisidengiant patalpų nuoma, nuo šiol uždraudžiama ir tai.

Draudžiamas laisvalaikio, pramogų, sporto (toliau – laisvalaikio paslaugos) įstaigų ir laisvalaikio paslaugoms teikti skirtų patalpų lankymas, fizinis lankytojų aptarnavimas ir šių įstaigų nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų patalpų nuoma, subnuoma ar panauda, skirta privatiems renginiams, šventėms ar kitiems susibūrimams organizuoti, išskyrus aukšto meistriškumo sporto pratybas, individualius (vienam lankytojui) fizinio aktyvumo užsiėmimus, teikiamus fizinio aktyvumo ar sporto specialisto, instruktoriaus ar fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugų teikėjo, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Pakeista nuostata dėl viešojo maitinimo įstaigų veiklos

Papildyta, kad viešojo maitinimo paslaugos būtų teikiamos ne tik įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams, bet ir ugdymo, socialinių paslaugų, asmens sveikatos priežiūros, krašto apsaugos, pataisos įstaigose, tardymo izoliatoriuose, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre ir kitose įstaigose, kuriose būtina užtikrinti maitinimą pagal įstaigos veiklos specifiką.

Darbo pobūdis viešajame ir privačiame sektoriuje

Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu arba daliniu nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje, ir
užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos. Privačiam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių