Vyriausybė spręs dėl privalomojo skiepijimosi

Reklama baigsis po sek.

Trečiadienį LR Vyriausybė svarstys iki šiol itin daug pasipiktinimo darbdavių bei darbuotojų profesinėse sąjungose sukėlusį klausimą – privaloma vakcinacija tam tikrų profesijų atstovams. Nepasiskiepiję dirbti kontaktiniu būdu negalėtų, o už testavimą tektų susimokėti patiems darbuotojams. Siūlomi pokyčiai įsigaliotų jau lapkričio 1-ąją dieną.

Kadangi skiepijimas yra efektyvi priemonė užkirsti kelią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui (užsikrėtimui ja), siekdama apsaugoti asmenis, užsikrėtusius šia liga, nuo komplikacijų ir hospitalizacijos bei mirties, Sveikatos apsaugos ministerija siūlo keisti LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą. Projekte numatoma, jog tam tikrų profesijų atstovai negalėtų dirbti kontaktiniu būdu nepasiskiepiję arba neįgiję persirgimo būdu imuniteto nuo koronaviruso.

Šiuo metu Lietuvoje viena arba dviem dozėmis paskiepyti 1 431 536 asmenys (60,8 proc. Lietuvos gyventojų), tačiau skiepijimo tempas ir paskiepytų asmenų skaičius vis dar nepakankamas. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinė situacija šalyje yra sparčiai blogėjanti, būtina intensyvinti skiepijimosi vakcina tempą, didinti pasiskiepijusių asmenų kiekį ir taip užtikrinti visuomenės saugumą.

Nepasiskiepiję dirbti negalėtų

Siūlomos priemonės:

1) Nustatyti, kad valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl užkrečiamosios ligos metu darbuotojai, kurių sąrašą tvirtins Vyriausybė, galės dirbti tik pasiskiepiję nuo tos užkrečiamosios ligos Vyriausybės sprendime dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo (toliau – Vyriausybės sprendimas) nurodyta vakcina.

Pasiskiepyti nebus privaloma šiais atvejais:

a) kai darbuotojai negali pasiskiepyti dėl medicininių kontraindikacijų;

b) kai darbuotojai yra persirgę užkrečiamąja liga;

c) neužtikrintas vakcinų prieinamumas, kurio kriterijus nustatys Vyriausybė.

3) Nepasiskiepijęs kitais atvejais, nei išvardyta, darbuotojas kontaktiniu būdu negalės dirbti: jei darbo pobūdis leidžia, turės būti skiriamas dirbti nuotoliniu būdu, jei ne – perkeliamas toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, jei

jį galima dirbti nepasiskiepijus, o jeigu nė vienos iš tokių galimybių nėra, nušalinamas nuo darbo, nemokant darbo užmokesčio, iki tos dienos, kol po pasiskiepijimo praeis Vyriausybės sprendime nustatytas laikotarpis, po kurio asmuo laikomas įgijusiu imunitetą nuo užkrečiamosios ligos, bet ne ilgiau kaip

iki Vyriausybės paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar)

karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos.

Už testavimą tektų susimokėti darbuotojams

Teikiamu įstatymo projektu taip pat siūloma nustatyti, kad darbuotojų, dirbančių ar vykdančių veiklą, nurodytą Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąraše, sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios ligos finansuojami nebe valstybės biudžeto, o darbuotojo arba, jei darbdavys taip nusprendžia, – darbdavio lėšomis. Tai valstybei padėtų sutaupyti apie 19 mln. eurų. 

Numatomos dvi išimtys, kai sveikatos patikrinimai ir toliau bus finansuojami valstybės:

a) kai neužtikrintas vakcinų prieinamumas;

b) kai darbuotojas negali pasiskiepyti dėl medicininių kontraindikacijų.

Vyriausybės nutarimu Nr. 544 yra patvirtintas darbų ir veiklų sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, periodiškai besitikrinantiems, ar neserga COVID-19 liga, sąrašas. Pagal įstatymo projektą, jame išvardintų profesijų, veiklų atstovai, kuriems dabar taikomas periodinis privalomasis testavimas, nuo lapkričio 1 dienos dirbit galės tik pasiskiepiję, priešingu atveju sveikatos patikrinimo lėšas turėtų dengti patys, o to atsisakius – gali būti nušalinami nuo pareigų. 

Periodiškai testuotis (kas 7–10 dienų) privalo nepasiskiepiję ar COVID-19 nepersirgę:

— sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų darbuotojai;

— švietimo įstaigų ir vaikų stovyklų darbuotojai;

— vaistinių darbuotojai;

— tarptautinių krovinių ir keleivinio transporto vairuotojai;

— laisvalaikio ir pramogų, kultūros, meno sričių darbuotojai;

— viešojo maitinimo paslaugas teikiantys asmenys;

— asmenys, dirbantys mažmeninės prekybos srityje;

— viešojo administravimo subjektų darbuotojai;

— profesinę karo tarnybą atliekantys asmenys bei asmenys, atliekantys veiklą, susijusią su užsieniečių antplūdžio valdymu;

— Nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. taip pat įtraukiami ir gamybos įmonių darbuotojai.

Siūloma, kad įstatymas įsigaliotų 2021 m. lapkričio 1 d. – iki to laiko  darbuotojai, kurie privalės skiepytis, turės pakankamai laiko pasiskiepyti bent  viena vakcinos doze ir įgyti imunitetą nuo COVID-19 ligos (koronaviruso  infekcijos).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Daugiau straipsnių